การแก้ไข: กระบวนงาน dtasp_PruneTrackingdatabase() ที่เก็บไว้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงการล้างค่าฐานข้อมูล DTA ใน BizTalk Server 2004

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

894253
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ใน Microsoft BizTalk Server 2004 โฟลเดอร์ BizTalk Server ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) การบำรุงรักษา Samples\Admin\Database ประกอบด้วยสคริปต์ Purge_DTADB.sql คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์นี้เพื่อสร้างการdtasp_PruneTrackingdatabase()กระบวนงานที่เก็บไว้ แล้ว คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้จัดเก็บไว้ในการล้างข้อมูลจากฐานข้อมูล BizTalk Server เอกสารติดตามและกิจกรรม (DTA)

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณรันการdtasp_PruneTrackingdatabase()ขั้นตอนการล้างค่าฐานข้อมูลของคุณ DTA การจัดเก็บไว้คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ได้ ถ้าฐานข้อมูลของคุณ DTA มีขนาดใหญ่dtasp_PruneTrackingdatabase()กระบวนงานอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการล้างข้อมูล ตัวอย่างเช่น การdtasp_PruneTrackingdatabase()ขั้นตอนอาจต้องให้ชั่วโมง 20 หรือมากกว่าที่จะล้างข้อมูล DTA ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 กิกะไบต์ (GB)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะวิธีการที่จะdtasp_PruneTrackingdatabase()กระบวนงานที่ใช้ในการล้างข้อมูลจากฐานข้อมูล DTA

เมื่อต้องการล้างข้อมูลจากฐานข้อมูล การdtasp_PruneTrackingdatabase()กระบวนลบแถวที่เฉพาะจากตารางฐานข้อมูลแทนการเอาออก และจากนั้น re-creating ทั้งตาราง ดังนั้น มันอาจใช้เวลานานสำหรับการdtasp_PruneTrackingdatabase()การดำเนินการเสร็จสิ้นการ purging DTA ฐานข้อมูล

หมายเหตุ:ในขณะที่ไม่มีบางข้อมูลเริ่มต้นที่ต้องมีเขียนไปยังบางตารางในฐานข้อมูล DTA คือ quicker โดยทั่วไปสำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับ การเอาออกแล้ว สร้างใหม่อีกครั้งทั้งตารางที่ไม่ใช่การลบแถวจากตารางฐานข้อมูลที่เฉพาะ
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Size  File name  -------------------------------------------------------------------  08-Jan-2005 02:25 27,130 Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยสคริปต์ Microsoft SQL Server 2000 ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการล้างค่าฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ BizTalk Server DTA ของข้อมูลทั้งหมดที่อินสแตนซ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่คุณเรียกใช้สคริปต์นี้ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่ไม่ได้เสร็จงานยังคงอยู่ในฐานข้อมูล DTA กระบวนการล้างข้อมูลนี้ใช้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อหมายเลขของอินสแตนซ์ที่ไม่สมบูรณ์ในฐานข้อมูลการติดตามอยู่ในระดับต่ำ เมื่อต้องการรันสคริปต์นี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปิดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ BizTalk Server บริการที่อยู่บนคอมพิวเตอร์
 2. กำลังสำรองฐานข้อมูลของ BizTalk Server DTA ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถกู้คืนได้หากความเสียหายเกิดขึ้น
 3. เรียกใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแยกสคริปต์ Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql
 4. เรียกใช้สคริปต์ Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql โดยใช้ตัววิเคราะห์คำถาม SQL โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Serverแล้ว คลิกตัววิเคราะห์แบบสอบถาม.
  2. ในการSQL Serverชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 2000 คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ การรับรองความถูกต้องกับ SQL Server 2000 แล้ว คลิก รายการ ชนิดตกลง.
  3. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคลิกฐานข้อมูลของ BizTalk Server DTA และจากนั้น คลิกตกลง. ตัวอย่างเช่น คลิกBizTalkDTADbแล้ว คลิกตกลง.
  4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPENค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้ม Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql ที่คุณขยาย แล้ว คลิกOPEN.
  5. กด F5 เพื่อเรียกใช้สคริปต์
เมื่อมีการเรียกใช้สคริปต์นี้ โปรแกรมสร้างตารางต่าง ๆ ร่วมกับกระบวนงานที่เก็บไว้ จากนั้น กระบวนการล้างข้อมูลทำ สคริปต์นี้เป็นสคริปต์อย่างง่าย และเรียกโดยปกติใช้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการทดสอบสคริปต์นี้กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบว่า ได้รันอย่างรวดเร็วเพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ

สิ่งสำคัญเมื่อคุณใช้การdtasp_PruneTrackingdatabase()ขั้นตอนการล้างค่าฐานข้อมูลของ BizTalk Server DTA การจัดเก็บคุณสามารถกำหนดค่านี้dtasp_PruneTrackingdatabase()กระบวนงานที่เก็บไว้ในการยกเลิกเลือกสินค้าที่อยู่ก่อนหน้าวันเฉพาะ คุณไม่สามารถกำหนดค่าสคริปต์ Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql เพื่อดำเนินการฟังก์ชันการทำงานเดียวกันนี้ สคริปต์ Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql truncates ตารางใน DTA เพื่อยกเลิกเลือกอินสแตนซ์ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูล DTA ไม่มีเอาอินสแตนซ์ที่ไม่สมบูรณ์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
eBiz BTS2004 BTS กำจัด lag หน่วงเวลาของช่วงเวลา

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 894253 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 10:05:55 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbiztalk2004sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbmt KB894253 KbMtth
คำติชม