คำอธิบายของ flyweight patching ใน 3.0 ตัวติดตั้ง Windows ของ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894439
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
Microsoft 3.0 การติดตั้ง Windows เสนอการปรับให้เหมาะสมประสิทธิภาพที่เรียกอีกอย่างว่า flyweight patching วัตถุประสงค์ของ flyweight patching คือการ เปิดใช้งานการปรับความเร็วสูงกว่าปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ โดยการเอาการปฏิบัติการของการดำเนินการที่ไม่จำเป็น ออกแบบตัวอย่างเช่น โหมดการ patching flyweight หลักมาสำหรับการปรับปรุงที่ปรับปรุงเฉพาะ บางแฟ้มหรือบางค่ารีจิสทรี windows Installer 3.0 วิเคราะห์การปรับปรุงสำหรับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการตรวจสอบว่า การปรับให้เหมาะสมเป็นไปได้ ถ้ามีการปรับให้เหมาะสมอาจเป็นไปได้ มีใช้การปรับปรุง โดยใช้การตั้งค่าน้อยที่สุดในการประมวลผล

กลับสู่ด้านบน

อธิบาย flyweight patching ปรับให้เหมาะสม

การปรับปรุงจะใช้เฉพาะเหมาะสำหรับ flyweight patching ปรับให้เหมาะสมถ้ามีทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยการแปลงที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการตั้งค่า ไปตารางต่อไปนี้:
 • AdminExecuteSequence
 • AdminUISequence
 • เงื่อนไข
 • CustomAction
 • แฟ้ม:
 • FileSFPCatalog
 • InstallExecuteSequence
 • InstallUISequence
 • สื่อ
 • MoveFile
 • MsiDigitalCertificate
 • MsiDigitalSignature
 • MsiFileHash
 • MsiPatchHeaders
 • โปรแกรมแก้ไข
 • PatchPackage
 • คุณสมบัติ
 • รีจิสทรี
 • SFPCatalog
 • TypeLib
 • ตรวจสอบ
เมื่อการปรับปรุงตรงกับเกณฑ์นี้ ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึก:

ตัวติดตั้ง windows จะพยายามทำการปรับการตั้งค่าโปรแกรมปรับปรุงนี้ไปยัง fullest


หากการปรับปรุงทำให้การปรับเปลี่ยนไปยังอีกตารางหนึ่ง ตารางส่วนประกอบอื่น หรือตารางคลาอื่น การปรับปรุงไม่เหมาะสำหรับ flyweight patching ปรับให้เหมาะสม เมื่อการปรับเปลี่ยนไปที่ตารางอื่นที่เกิดขึ้น ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึก:

windows Installer ถูกปิดใช้งาน optimizations โปรแกรมแก้ไขสำหรับธุรกรรมการติดตั้งนี้
.

ปรับให้เหมาะสม patching flyweight ถูกปิดใช้งานหากมีโปรแกรมปรับปรุงที่มีการเปิดใช้งานล่าสุดสำหรับธุรกรรมการติดตั้งเป็น ineligible สำหรับ flyweight patching ปรับให้เหมาะสม ปิดใช้นอกจากนี้ Windows Installer 3.0 อัตโนมัติงาน flyweight patching ปรับให้เหมาะสมเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โปรแกรมประยุกต์ถูกติดตั้งครั้งแรก
 • กระบวนการreinstallmodeมีการตั้งค่าคุณสมบัติตัวในการreinstallmode_filereplaceโหมด
 • โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมปรับปรุงมีผลต่อลักษณะการทำงานของการเรียกใช้จากแหล่ง
 • การปรับรุ่นหลักที่มีการปรับปรุงที่นำมาใช้ใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นี่คือการปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงนั้นProductCodeคุณสมบัติ
เมื่อมีการปรับให้เหมาะสม patching flyweight ถูกปิดใช้งาน ข้อความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึก:

ข้อความที่ 1

การปิดการปรับให้เหมาะสมของโปรแกรมปรับปรุง patching คุณลักษณะการเรียกใช้จากแหล่งผล


ข้อความ 2

คุณสามารถปิดใช้งานโปรแกรมปรับปรุง optimizations เนื่องจากมีการเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขการอัพเกรดสำคัญ '{1BFBBCA7-3F15-16E8-016B-D3F9B331810A }' สำหรับโปรแกรมประยุกต์


หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความในแฟ้มบันทึกที่ระบุว่า การปรับให้เหมาะสมประสิทธิภาพการทำงานที่เปิดใช้งาน ในภายหลัง คุณอาจได้รับข้อความที่ตามมาในแฟ้มบันทึกที่ระบุว่า การปรับให้เหมาะสมประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกปิดใช้งาน

กลับสู่ด้านบน

Run standard conditional actions

When you enable flyweight patching mode, only the following minimal set of standard conditional actions run:
 • AllocateRegistrySpace
 • AppSearch
 • CostFinalize
 • CostInitialize
 • DeleteServices
 • DisableRollback
 • DuplicateFiles
 • ExecuteAction
 • FileCost
 • FindRelatedProducts
 • ForceReboot
 • INSTALL
 • InstallAdminPackage
 • InstallExecute
 • InstallExecuteAgain
 • InstallFiles
 • InstallFinalize
 • InstallInitialize
 • InstallODBC
 • InstallServices
 • InstallValidate
 • IsolateComponents
 • LaunchConditions
 • MsiPublishAssemblies
 • MsiUnpublishAssemblies
 • PatchFiles
 • PublishProduct
 • RegisterComPlus
 • RegisterFonts
 • RegisterProduct
 • RegisterTypeLibraries
 • RemoveDuplicateFiles
 • RemoveODBC
 • ResolveSource
 • ScheduleReboot
 • SelfRegModules
 • SelfUnregModules
 • SetODBCFolders
 • StartServices
 • StopServices
 • UnregisterComPlus
 • UnregisterFonts
 • UnregisterTypeLibraries
 • ValidateProductID
 • WriteRegistryValues
Additional flyweight patching optimizations are included in the
WriteRegistryValues
รายการรีจิสทรี During flyweight patching optimization, only certain registry entries are processed. The registry entries that are processed are those registry entries that are updated by the update. The detection is based on actual modifications that are made to the Registry table. When registry entries are skipped because of flyweight patching optimization mode, the following message is logged in the log file:

Action "ProcessComponents" is optimized out.


กลับสู่ด้านบน

Understand possible compatibility issues

Flyweight patching optimization can cause possible compatibility issues for an update. The compatibility issues can occur if the update triggers additional installation processing or if the update requires additional installation processing outside the changes that are indicated in the applicable transform set for the update. The possible compatibility issues follow:
 • The update installation triggers re-evaluation of a transitive component.

  If the update is detected as flyweight, the transitive component is not correctly handled. The scenario includes a transitive component that moves from the disabled state to the enabled state and vice versa.
 • The update installation tries to install a currently absent feature or a currently absent component.

  If the component includes global assemblies, the update application can actually fail when flyweight patching optimization mode is enabled.
 • The update indirectly alters a registry entry by changing a property value that is referenced in the Registry table.

  For example, if the registry value is based on the value of theMyCustomPropertyproperty that is authored as "[MyCustomProperty]," and the update changes the value of "[MyCustomProperty]," the registry entry is not updated. This issue occurs because the registry entry does not appear in the modifications list.
กลับสู่ด้านบน

Author your update to prevent flyweight patching optimization

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


The easiest way that you can author your updates to prevent flyweight patching optimization is to add a new custom table with a new row in the .msp file. The presence of the new custom table with the new row prevents flyweight patching mode. For example, add a new table that is named "CustomDisableflyweight" in the upgrade package that is used to build the update. Author your update so that the table only has one column. This one column also serves as the primary key column. Now, add a new row to the table when you want to disable flyweight patching for that update.

Additionally, system administrators can disable flyweight patching optimization for all updates by setting the
DisableflyweightPatching
subkey in the registry DWORD value to 1. This action resolves application compatibility issues.

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี':
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, typeregeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกdword.
 4. ประเภท:DisableFlyWeightPatchingแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer 3.0 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

DisableFlyWeightPatchingโปรแกรมแก้ไขการปรับให้เหมาะสมwindows Installer 3.0 ที่มีอยู่กลับสู่ด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 894439 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:10:05 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows Installer 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbhowto kbinfo kbmt KB894439 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)