ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดีหลังจากคุณลบรูปภาพดิจิทัล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894730
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากคุณลบรูปภาพดิจิทัลของ Microsoft จากคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรีจิสทรีคีย์บางอย่างจะถูกแก้ไขในรีจิสทรีเมื่อคุณลบรูปภาพดิจิทัล
การหลีกเลี่ยงปัญหา
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใน Microsoft Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลบรายการรีจิสทรีที่ถูกปรับเปลี่ยน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกUpperFilters.
  4. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกLowerFilters.
  7. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
  10. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุถ้าคุณสังเกตเห็นการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานในเฉพาะ โปรแกรมเช่นในซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีหลังจากที่คุณเอาออกนั้นUpperFiltersและLowerFiltersค่ารีจิสทรี ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นอีกครั้ง หากเกิดปัญหานี้อีกครั้ง ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีใช้
 2. เอาโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. ถ้าแผงควบคุมในมุมมองประเภท คลิกประสิทธิภาพการทำงานและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกระบบ.

   ถ้าแผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งระบบ.
  3. คลิกฮาร์ดแวร์แท็บ จากนั้นคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  4. ขยายไดรฟ์ดีวีดี/ซีดีรอมคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง.
  5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาอุปกรณ์ออก คลิกตกลง.
  6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุหลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่ ไดรเวอร์จะสามารถติดโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใน Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลบรายการรีจิสทรีที่ถูกปรับเปลี่ยน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานปุ่ม'เริ่ม'คลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ดแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

   รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  3. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกUpperFilters.
  5. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกLowerFilters.
  8. บนแก้ไขเมนู คลิกการลบ.
  9. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก"ใช่".
  10. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
  11. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุถ้าคุณสังเกตเห็นการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานในเฉพาะ โปรแกรมเช่นในซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีหลังจากที่คุณเอาออกนั้นUpperFiltersและLowerFiltersค่ารีจิสทรี ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นอีกครั้ง หากเกิดปัญหานี้อีกครั้ง ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับวิธีใช้
 2. เอาโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานปุ่ม'เริ่ม'แล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกระบบและการบำรุงรักษาคลิกระบบแล้ว คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.

   ถ้าแผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งระบบแล้ว คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
   รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  3. ใน Device Manager ขยายไดรฟ์ดีวีดี/ซีดีรอมคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง.
  4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาอุปกรณ์ออก คลิกตกลง.
  5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุหลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่ ไดรเวอร์จะสามารถติดโดยอัตโนมัติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ