ข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894795
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน Microsoft Office Outlook 2003 ผู้ใช้ที่ส่งข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003 แม้ว่าข้อความเกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ การส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • outlook มีการกำหนดค่าให้ใช้โหมดแคช
 • outlook มีการกำหนดค่าให้ใช้โหมดออฟไลน์
 • outlook มีการกำหนดค่าการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เป็นตำแหน่งการนำส่ง
เมื่อ Exchange server ได้รับข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ Exchange server สร้างรายงานไม่ได้จัดส่ง (NDR) ที่มีข้อความต้นฉบับที่แนบมา จากนั้น Outlook 2003 ดาวน์โหลด NDR

เมื่อส่งข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์
 • มีใช้แบนด์วิดท์ของเครือข่ายมากเกินไประหว่าง Outlook 2003 และเซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • ล็อกธุรกรรมที่มากเกินไปถูกสร้างขึ้นในการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์
 • เรขาคณิตฐานข้อมูลมากเกินไปเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

การแก้ไขปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน 894795 ที่นำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange เมื่อต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานใหม่ใน Outlook 2003 ติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของ Outlook 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003
หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 SP2 บนไคลเอนต์ Outlook ผู้ใช้ Outlook พบลักษณะการทำงานต่อไปนี้เมื่อพวกเขาส่งข้อความ โปรดสังเกตว่า ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่า Outlook 2003 ใช้โหมดที่เก็บไว้ชั่วคราว การใช้โหมดออฟไลน์ หรือใช้แฟ้ม.pst เป็นตำแหน่งการนำส่ง:
 • ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ Outlook เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ จะไม่ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ผู้ใช้ Outlook ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  งาน ' Microsoft Exchange Server – ส่ง ' รายงานข้อผิดพลาด (0x8004060C): ' เก็บข้อความได้ถึงขนาดสูงสุด เมื่อต้องการลดจำนวนข้อมูลในที่เก็บข้อความนี้ ให้เลือกบางรายการที่คุณไม่จำเป็น และลบอย่างถาวร (SHIFT + DEL) ออกไป '
  นอกจากนี้ ที่ผู้ใช้ Outlook ได้รับพร้อมท์ให้ใช้กล่องจดหมายตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบน
 • ถ้าข้อความเกินขนาดที่กำหนดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange จะไม่ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange นอกจากนี้ ผู้ใช้ Outlook รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  งาน ' Microsoft Exchange Server – ส่ง ' รายงานข้อผิดพลาด (0x80040610): 'ข้อความจัดส่งเกินขนาดของข้อความที่กำหนดสำหรับผู้ใช้นี้'
การกำหนดค่าขนาดจำกัดของที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้ Exchange System Manager เพื่อกำหนดค่านี้ห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)ขีดจำกัดห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)ขีดจำกัด และขนาดของข้อความที่ส่งขีดจำกัด
 2. กำลังรอให้ caches เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base จะหมดอายุ:
  327378Exchange 2000 and Exchange 2003 mailbox size limits are not enforced in a reasonable period of time; fix requires Exchange 2000 SP3
 3. When the Exchange server caches expire, restart Outlook so that Outlook recognizes the new limits.
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

This hotfix requires Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1).สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size    File name  ---------------------------------------------------------  16-Apr-2005  01:20  6.5.7233.8  3,261,952  Mdbmsg.dll     01-Apr-2005  03:48          3,304  Redir.asp  16-Apr-2005  01:54  6.5.7233.8  5,167,104  Store.exe    
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

This problem was first corrected in Exchange Server 2003 Service Pack 2.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Exchange servers that have hotfix 894795 applied expose two new read-only MAPI properties that contain size-limit information. The two newly exposed properties are thePR_PROHIBIT_SEND_QUOTAคุณสมบัติและPR_MAX_SUBMIT_MESSAGE_SIZEคุณสมบัติ
 • PR_PROHIBIT_SEND_QUOTA = 0x666e0003

  The limit at which a user can no longer send messages is represented in kilobytes (KB).

  ค่าของการPR_PROHIBIT_SEND_QUOTAproperty is determined by the following process:
  • If the user account is configured to use custom storage limits and neither theProhibit send at (KB)limit nor theProhibit send and receive at (KB)limit is configured for the user account, MAPI_E_NOT_FOUND is returned when you query thePR_PROHIBIT_SEND_QUOTAคุณสมบัติ Additionally, no mailbox size-limit checks are performed.
  • If the user account is configured to use custom storage limits and either theProhibit send at (KB)limit or theProhibit send and receive at (KB)มีกำหนดขีดจำกัดของบัญชีผู้ใช้ ใช้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้
  • ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้จะใช้ข้อจำกัดการเก็บข้อมูลแบบกำหนดเองและทั้งสองแบบห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)ข้อจำกัดและห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีการกำหนดค่าขีดจำกัดของบัญชีผู้ใช้ กเกของค่าที่สองจะใช้
  • ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้จะใช้ค่าเริ่มต้นในการเก็บกล่องจดหมายและต่อนั้นห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)จำกัด หรือยังห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีการกำหนดค่าที่จำกัดสำหรับเก็บกล่องจดหมาย MAPI_E_NOT_FOUND ถูกส่งกลับเมื่อคุณทำการสอบถามpr_prohibit_send_quotaคุณสมบัติ นอกจากนี้ ทำเช็คไม่จำกัดขนาดของกล่องจดหมาย
  • ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้จะใช้ค่าเริ่มต้นในการเก็บกล่องจดหมายและใดห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)จำกัดหรือห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีกำหนดขีดจำกัดของบัญชีผู้ใช้ ใช้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้
  • ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้จะใช้ค่าเริ่มต้นในการเก็บกล่องจดหมายและทั้งสองแบบห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)ข้อจำกัดและห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีการกำหนดค่าที่จำกัดสำหรับเก็บกล่องจดหมาย กเกของค่าที่สองจะใช้
 • pr_max_submit_message_size = 0x666d0003

  ขนาดสูงสุดสำหรับข้อความที่ผู้ใช้สามารถส่งได้ถูกแสดงเป็นกิโลไบต์ (KB)
  ค่าของการpr_max_submit_message_sizeคุณสมบัติถูกกำหนด โดยขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ถ้ามีขนาดของข้อความที่ส่งมีกำหนดขีดจำกัดสำหรับบัญชีผู้ใช้ ค่าสำหรับการขนาดของข้อความที่ส่งมีใช้ข้อจำกัด
  • ถ้ามีกำหนดขีดจำกัดไม่มีบัญชีผู้ใช้ ระดับองค์กรขนาดของข้อความที่ส่งมีใช้ข้อจำกัด
  • ถ้าระดับองค์กรขนาดของข้อความที่ส่งขีดจำกัดที่กำหนดไว้เป็นมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ, MAPI_E_NOT_FOUND ถูกส่งกลับเมื่อคุณทำการสอบถามpr_max_submit_message_sizeคุณสมบัติ นอกจากนี้ เช็คสูงข้อความขนาดไม่ได้ดำเนินการ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
XCCC
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 894795 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:12:40 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbexchstore kbfix kbbug kbmt KB894795 KbMtth
คำติชม