การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 0x800706F7 ความเมื่อคุณทำเรียกวิธี COM ที่มีพารามิเตอร์ BSTR

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:895321
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
อาการ
เมื่อคุณทำเมธอด COM เรียกใช้ที่มีแบบ BSTR เป็นพารามิเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
0x800706f7 (stub ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง)
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อคุณเรียกใช้การIClassFactory::CreateInstanceLicเมธอด COM
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณ marshal แบบ BSTR จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ไม่มีการตรวจสอบ BSTR เติมข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP การตรวจสอบเพิ่มเติมนี้อาจทำให้ข้อมูล BSTR ที่ปรากฏจะไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

Windows Server 2003

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมี Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform  --------------------------------------------------------------------  29-Jun-2005 05:57 5.2.3790.2476 3,931,136 Oleaut32.dll IA-64

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  29-Jun-2005 05:57 5.2.3790.2476 1,116,160 Oleaut32.dll

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  29-Jun-2005 05:16 5.2.3790.2476 556,032 Oleaut32.dll

Windows XP:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมี Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

windows XP, x รุ่นที่ใช้ x64
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  29-Jun-2005 05:57 5.2.3790.2476 1,116,160 Oleaut32.dll
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  08-Mar-2005 08:24 5.1.2600.2626 549,376 Oleaut32.dll

ข้อมูลรีจิสทรี

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แสดงความเข้ากันได้ย้อนหลังกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เมื่อตรวจสอบข้อมูล BSTR คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรีเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการสร้างรายการรีจิสทรีนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. คลิกขวาที่คีย์รีจิสทรีที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 2 คลิกใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:OleAutแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาOleAutคลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:DisableBSTRValidationแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวาDisableBSTRValidationแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด00000001แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
การหลีกเลี่ยงปัญหา
คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. คลิกขวาที่คีย์รีจิสทรีที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 2 คลิกใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:OleAutแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาOleAutคลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:DisableShieldแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวาDisableShieldแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด00000001แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ:วิธีแก้ปัญหานี้ปิดใช้งานการตรวจสอบความปลอดภัยบางอย่างที่ถูกนำมาใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 และ Windows XP ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้การแก้ปัญหานี้เพื่อทดสอบว่าโปรแกรมแก้ไขด่วนที่บทความนี้จะแก้ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ เราไม่แนะนำให้ คุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาแบบถาวรสำหรับปัญหานี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 895321 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/28/2011 17:22:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft COM+ 1.5

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbmt KB895321 KbMtth
คำติชม