ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�สนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

แก้ไข: วิดีโออาจกลับด้านและเปลี่ยนเป็นสีเขียวในโปรแกรม Windows Media Player 10

อาการ
ใน Microsoft Windows Media Player 10 คุณเล่นวิดีโอสตรีมแบบ multiple-bit-rate เมื่อ Windows Media Player 10 เล่นวิดีโอสตรีมโดยการเลือกอัตราบิตเรทที่ต่ำลง วิดีโออาจกลับด้านและกลายเป็นสีเขียว
สาเหตุ
เมื่อ Windows Media Player 10 แสดงวิดีโอสตรีมโดยการเลือกอัตราบิตเรทที่ต่ำลง บางครั้ง Windows Media Player 10 ต้องลดขนาดวิดีโอ เมื่อ Windows Media Player 10 ลดขนาดวิดีโอ รูปแบบวิดีโอจะให้ขนาดที่ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ขนาดที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถใช้งานได้กับองค์ประกอบ Microsoft Windows Media Format
การแก้ไข

ข้อมูล Hotfix

สามารถใช้ hotfix จาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม hotfix นี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราแนะนำให้คุณรอรุ่นถัดไปของ hotfix นี้

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณต้องมีการอัปเดทที่อธิบายไว้ใน Microsoft Knowledge Base (KB) บทความเลขที่ 891122 ที่ติดตั้งเพื่อใช้ hotfix นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
891122อัปเดทสำหรับเครื่องเล่น Windows Media Digital Rights Management-enabled (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลดาวน์โหลด Hotfix

ไฟล์ต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดไฟล์สนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนไฟล์นี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์ไฟล์นั้นๆ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอตทริบิวต์ต์ (หรือแอตทริบิวต์ของไฟล์) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อไฟล์  -------------------------------------------------------  26-เม.ย.-2005 11:59 10.0.0.3921 2,370,296 Wmvcore.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของเทอมมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายอัปเดทซอฟท์แวร์ของ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
WMP เกิดภาพวิดีโอล้ม MBR