ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณพยายามติดตั้ง คอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณพยายามติดตั้งคอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
การติดตั้งทำไม่ได้ เนื่องจากรุ่นของ Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่กว่ารุ่นในซีดี
อาการนี้จะเกิดขึ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้งคอนโซลการกู้คืนโดยใช้ซีดีแผ่นใดแผ่นหนึ่งต่อไปนี้แทนซีดีของ Windows XP SP2
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะคุณไม่สามารถเรียกใช้รุ่นของ Winnt32.exe จากซีดีแผ่นใดแผ่นหนึ่งต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
Windows XP SP2 ตรวจพบเป็นระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่ารุ่นของ Winnt32.exe ซึ่งอยู่บนซีดีรุ่นก่อนทั้งสองแผ่น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้ซีดี Windows XP SP2

คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ ตัวอักษรไดรฟ์ซีดี :\i386\winnt32.exe /cmdcons แล้วคลิก ตกลง

วิธีที่ 2: ติดตั้งคอนโซลการกู้คืนก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP2

ติดตั้งคอนโซลการกู้คืนก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP2 หลังจากที่คุณติดตั้งคอนโซลการกู้คืนแล้ว ให้ติดตั้ง Windows XP SP2

วิธีที่ 3: ติดตั้งคอนโซลการกู้คืนโดยใช้แฟ้มในโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP SP2

 1. สร้างโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP SP2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  900871 วิธีการรวมแฟ้ม Windows XP Service Pack 2 เข้าไปในโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows XP
 2. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  FolderPath:\i386\winnt32.exe /cmdcons

  หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ FolderPath เป็นชื่อไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่ใช้เป็นโฟลเดอร์การติดตั้ง ตัวอย่างเช่น ชื่อไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่ใช้ใน Microsoft Knowledge Base บทความที่ 900871 คือ C:\XPSP2
 4. ยืนยันการติดตั้งเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ โดยการคลิก ใช่
 5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
ในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ "Microsoft Windows Recovery Console" จะปรากฏอยู่ในเมนู เริ่มต้นระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows XP SP2 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ Windows XP Service Pack ชุดล่าสุด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ชุดล่าสุด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
xpsp2done winxpsp