ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

อธิบายความแตกต่างระหว่างแฟ้มคลื่น PCM/ADPCM

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:89879
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
หมุนรหัส Modulation (PCM) และแบบอะแดปทีฟเดลต้าหมุนรหัส Modulation (ADPCM) คือ subclasses ของรูปแบบแฟ้ม Microsoft waveform (.WAV) ใน PCM ข้อมูลสำหรับแฟ้ม.WAV ถูกเก็บโดยใช้ตัวอย่างเส้น ขณะ ADPCM deltas ระหว่างตัวอย่างที่ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
pcm และ ADPCM เป็นเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการเก็บข้อมูลเสียงแบบแอนะล็อกในรูปแบบดิจิทัล แฟ้ม.WAV ของ Microsoft วิธีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น Mu - กฎหมาย A - Law แปลงการเขียนโค้ด CELP และอื่น ๆ), ไม่สนับสนุน 1.0 ระบบเสียงของ Windows

ลักษณะการทำงานของ PCM

pcm ทำงานได้ โดยการใช้ตัวอย่างการแบ่งแยกตามช่วงเวลาที่คู่ (เรียกว่าอัตรา sampling) ช่วงเวลาที่พบโดยทั่วไปคือ กิโลเฮิรตซ์ 11 กิโลเฮิรตซ์ 22 และ 44 กิโลเฮิรตซ์ sampling ที่สูงกว่าอันดับ การที่ดีที่แสดงแบบ wave แบบแอนะล็อกที่เดิมและคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น แต่ละตัวอย่างเป็นตัวเลขจริงกับความละเอียด infinite จาก +1.0 ของค่า full-scale ไป-1.0 ของมาตราส่วนเต็มรูปแบบมูลค่า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ต้องถูกเก็บไว้เป็นตัวเลขแบบดิจิทัลของความแม่นยำ finite ข้อมูลถูกตัดทอน PCM 16 บิตหรือ PCM 8 บิต ตัวอย่าง 8 และ 16 บิตที่เรียกกันโดยทั่วไป 16 บิตข้อมูลมีความละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้น waveform ที่ดิจิทัลเสียงดีกว่า PCM 8 บิตมีความละเอียดน้อยกว่า สาเหตุ hiss เสียงใน waveform นอกจากนี้ต้องใช้เนื้อที่ดิสก์น้อยลง

ลักษณะการทำงานของ ADPCM

ADPCM, termed โดยทั่วไปเป็นรูปแบบการบีบอัด เป็นวิธีมีประสิทธิภาพมากกว่าการเก็บ waveforms PCM 16 บิต หรือ 8 บิตที่ไม่ใช่ โปรแกรมจะใช้บิตที่ 4 สำหรับแต่ละตัวอย่าง มีค่าเป็นไตรมาสของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ของ PCM 16 บิตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงคือ inferior เนื่องจากฮาร์ดแวร์ระบบเสียงของ Windows understands PCM 8/16 บิตเท่านั้น คอมพิวเตอร์ต้องบีบอัด และขยาย ADPCM เป็น/จาก PCM ซึ่งต้องใช้เวลาของ CPU ถูก mono กิโลเฮิรตซ์ 22 ADPCM สามารถถูกแตกแบบเรียลไทม์ (นั่นคือ ขณะเล่น) บนเมกะเฮิรตซ์ 386SX/16 CPU ได้ อัตรา sampling สูงกว่า (กิโลเฮิรตซ์ 44) หรือแฟ้มเสียงสเตอริโอจะมีความยาวเกินไปสำหรับเป็น 386SX/16 เพื่อขยาย ซึ่งทำให้ข้ามในเสียง mono กิโลเฮิรตซ์ 11 ADPCM สามารถถูกบีบแบบเรียลไทม์ในคอมพิวเตอร์ 386SX/16 ทำ ADPCM เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีการเล่นเสียงการรวมตัวจัดการ (ACM) ติดตั้ง

ADPCM เก็บค่าความแตกต่างระหว่างตัว PCM ติดกันที่สอง และทำให้บางสมมติฐานที่ทำให้เกิดการลดขนาดข้อมูล เนื่องจากความสมมติฐานเหล่านี้ ความถี่ต่ำได้อย่างถูกต้อง reproduced แต่มีความถี่สูงแตกเพื่อที่รับผิดเพี้ยน distortion ที่เป็นเสียงได้อย่างง่ายดายในกิโลเฮิรตซ์ 11 ADPCM แฟ้ม แต่จะยากต่อการ discern ด้วยอัตรา sampling สูง และแบบเสมือนจริงที่ไม่รู้จักกับกิโลเฮิรตซ์ 44 ADPCM แฟ้ม
1.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ