ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

codecs ดีฟอลต์ที่ให้มาพร้อมกับ Windows Media Player 9 และกับ Windows Media Player 10

สรุป
บทความนี้มีรายชื่อ codecs ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (SP2) และสามารถใช้งานได้โดย Microsoft Windows Media Player codecs สำหรับ Microsoft Windows Media Player 9 Series เป็นส่วนหนึ่งของ Windows XP SP2 การติดตั้งรันไทม์ Microsoft Windows Media Player 10 หรือ Microsoft Windows Media Format 9.5 จะทำการอัปเดท codecs ที่มีการใช้งานโดยเวอร์ชันก่อนหน้าของโปรแกรม Windows Media Player ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นให้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ในบทความนี้ยังมีรายชื่อ codec ต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งหรืออัปเดทโดยคอมโปเนนท์ Microsoft Windows Media

หมายเหตุ Codec ที่มีเฉพาะใน Windows API ขั้นสูง เช่น DirectPlay และ TAPI ไม่มีการแสดงไว้ในบทความนี้
ข้อมูลเบื้องต้น
บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ codec ต่างๆ ที่มีมาพร้อมกับ Windows Media Player 9 Series สำหรับ Windows XP SP2 และ Windows Media Player 10
ข้อมูลเพิ่มเติม

Audio codecs ใน Windows XP SP2

Codecบริษัท
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law และ u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Franhofer IIS MPEG Layer-3 (Advanced)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Video codecs ใน Windows XP SP2

Codecบริษัท
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4.5Intel
Indeo Video 5.10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V9)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Codecs ใน Windows Media Player 9 Series

Codecบริษัท
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
หมายเหตุ codecs ของ Windows Media 9 Series เป็นส่วนหนึ่งของ Windows XP SP2

Codec ต่างๆ ใน Windows Media Player 10

Codecบริษัทคำอธิบาย
Windows Media AudioMicrosoft codec นี้ใช้เพื่อเข้ารหัสไฟล์เสียงที่ซับซ้อน เช่นไฟล์เพลง เวอร์ชันล่าสุดของ codec นี้คือ Windows Media Audio 9 codec และ Windows Media Audio 9.1 codec
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoft codec นี้ใช้เพื่อเข้ารหัสไฟล์เสียง เช่น ไฟล์เพลง codec นี้สนับสนุนการเข้ารหัสแบบมัลติแชเนลและการเข้ารหัสแบบ 24 บิต สองเวอร์ชันล่าสุดของ codec นี้คือ Windows Media Audio 9 Professional codec และ Windows Media Audio 9.1 Professional codec
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft codec นี้ใช้เพื่อการเข้ารหัสแบบ lossless ของไฟล์เสียง สองเวอร์ชันล่าสุดของ codec นี้คือ Windows Media Audio 9 Lossless codec และ Windows Media Audio 9.1 Lossless codec
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft codec นี้ได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อการเข้ารหัสเสียงมนุษย์ด้วยอัตราการบีบอัดสูง codec นี้คือ codec ที่เลือกใช้สำหรับการเข้ารหัสสตรีมข้อมูลที่หลักๆ ประกอบด้วยคำต่างๆ ที่พูด สำหรับเนื้อหาที่เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีและเสียงพูด codec นี้ให้คุณภาพไฟล์เสียงที่มีคุณภาพสูง
Windows Media Video 9Microsoft codec นี้ใช้เพื่อเข้ารหัสไฟล์วิดีโอที่มีความซับซ้อน เช่น ไฟล์ภาพยนต์ Windows Media Video 9 Advanced Profile Video codec คือเวอร์ชันของ codec นี้ Windows Media Video 9 Advanced Profile Video codec มีการใช้คุณสมบัติการเข้ารหัสขั้นสูงเช่นการเข้ารหัสแบบอินเตอร์เลซ
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft codec นี้ได้รับการออกแบบเพื่อการเข้ารหัสการจับหน้าจอแบบตามลำดับ ตัวอย่างเช่น codec นี้มักจะมีการใช้เพื่อการบันทึกการจับหน้าจอของภาพจากจอภาพของแอปพลิเคชันซอฟท์แวร์ จากนั้นภาพจากหน้าจอจะนำไปใช้ในการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft codec นี้มีการใช้เพื่อแปลงภาพบิตแมพพร้อมด้วยข้อมูลการแปลงไปเป็นวิดีโอที่มีการบีบอัด สองเวอร์ชันล่าสุดของ codec นี้คือ Windows Media Audio 9 Image codec และ Windows Media Audio 9 Image codec
หมายเหตุ
  • Windows Media Player 10 เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Windows XP
  • Codecs ที่ได้รับการอัปเดทโดยรันไทม์ Microsoft Windows Media Format 9.5 มีใน Windows Media Player 10 และในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้รูปแบบรันไทม์ Windows Media
  • Audio codecs ที่ได้รับการอัปเดทโดย Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK รวมอยู่ใน Microsoft Windows Media Format 9.1
  • Video codecs ใน Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK ไม่อัปเดทหมายเลขเวอร์ชัน codec
  • Codec ต่างๆ ในตาราง Windows Media codec อาจมีการใช้งานในแบบ Advanced Systems Format (ASF) ที่ได้รับการป้องกันโดย Windows Media Digital Rights Management (WMDRM)
  • เวอร์ชันล่าสุดของรันไทม์ Microsoft Windows Media Player 9 Series SDK และเวอร์ชันที่เปิดตัวใหม่ของ Windows Media Player 9 Series ได้รับการอัปเดทด้วย Windows Media 9.1 codecs
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีส่วนรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงามหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ