ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

��้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP SP1 หรือ Windows XP SP2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name  Service Pack------------------------------------------------------------------------07-Sep-2005 02:14 6.0.2900.2754  1,485,824 Shdocvw.dll SP2  07-Sep-2005 00:09 5.1.2600.2754   30,720 Arpidfix.exe SP206-Sep-2005 10:48 6.0.2800.1740  1,338,880 Shdocvw.dll SP1

Windows Server 2003

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น
ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name   Service Pack-------------------------------------------------------------------------03-Jul-2005 02:19 6.0.3790.363  1,058,304 Browseui.dll   07-Sep-2005 02:10 6.0.3790.404  1,398,272 Shdocvw.dll   07-Sep-2005 02:33 6.0.3790.2524  1,503,744 Shdocvw.dll  SP1  07-Sep-2005 00:29 5.2.3790.2524   32,256 Arpidfix.exe SP1
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ล้างแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตและประวัติแคช

 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก Internet Options.
 3. ภายใต้ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวคลิก ลบแฟ้มคลิกเพื่อเลือกแบบ ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 4. ภายใต้ ประวัติคลิก ล้างประวัติแล้ว คลิก ตกลง.
 5. ล้างแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตและประวัติแคช เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก ล้างประวัติ ภายใต้ ประวัติคลิก ใช่แล้ว คลิก ตกลง.
 6. เริ่ม Internet Explorer ใหม่

วิธีที่ 2: เอาโฟลเดอร์ประวัติ

 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. ใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 3. เปิด Windows Explorer
 4. ค้นหาโฟลเดอร์ Settings\History %userprofile%\Local สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหา

  หมายเหตุ ที่ การตั้งค่าภายในเครื่อง โฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์นี้ เปิดใช้งานการ แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ ตัวเลือกใน Windows Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเมนูเครื่องมือใน Windows Explorer คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์คลิก มุมมอง แท็บ การเปิดใช้งานการ แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ ตัวเลือก
 5. คลิกขวา ประวัติ โฟลเดอร์ และคลิก ลบ.
 6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบโฟลเดอร์ คลิก ใช่.
 7. ปิด Windows Explorer
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 9. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้ที่ประสบปัญหา
 10. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 11. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก Internet Options.
 12. ภายใต้ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวคลิก ลบแฟ้มคลิกเพื่อเลือกแบบ ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 13. เริ่ม Internet Explorer ใหม่
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Server 2003 Service Pack 2 ก่อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 899811 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/07/2013 20:17:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbautohotfix kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbie600fix kbqfe kbfix kbbug kbHotfixServer kbmt KB899811 KbMtth
คำติชม