ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รายงานของคอนโซลผู้ดูแลระบบ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:900401
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณดูรายงานการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใต้รายงาน:ในคอนโซล Administrator เซิร์ฟเวอร์ในการจัดการระบบ Microsoft (SMS) 2003 รายงานบางอย่างแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รายงานเช่นการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับการรายงานเฉพาะคอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้ามีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ที่ไม่มีการประยุกต์ใช้ ตัวอย่างนี้ คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์บน SMS คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อให้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่เกี่ยวข้อง

เมื่อเกิดอาการนี้ ข้อมูลสถานะสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะถูกลบสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ที่ปรับปรุงสินค้าคงคลังที่รายงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าตารางสถานะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องลบแถวจากตาราง PatchStatusSummary ในฐานข้อมูลของ SMS ในกรณีนี้ เมื่อแถวที่ระบุในตาราง PatchStatusSummary ไม่ประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แถวจะถูกลบ ดังนั้น แถวในตาราง PatchStatusSummary ได้ถูกลบออกสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ทั้งหมด
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับระบบการจัดการ Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
885643วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของระบบการจัดการ Server 2003

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด SMS2003-Shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4ADDA34D-E61D-4CF1-9968-C0C778AA01BB & displaylang =แพคเกจ ENU.exe 86 สั้น KB900401 X ในขณะนี้วันวางจำหน่าย: 12 กันยายน 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับใด ๆ ซอฟต์แวร์ปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  05-Jun-2005 06:16            514 Smsconfig.inf  25-Dec-2003 13:30 2.50.2726.154   40,960 Smsse.dll    
หมายเหตุ:การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ยังอยู่ในเครื่อง SMS 2003 สินค้าคงคลังมือของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Microsoft สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดเครื่องมือการสินค้าคงคลังของ SMS 2003 สำหรับการปรับปรุงของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ในระบบการจัดการ Server 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ