ตัวนับไบต์ส่วนตัวในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาจเพิ่มอย่างต่อเนื่องเมื่อตัวควบคุม ActiveX ที่อยู่ในเอกสาร Office 2003 มีการปรับปรุง

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:900460
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
สมมติว่าในกรณีที่คุณกำลังทำงานกับเอกสาร Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุม Active X เป็นการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในตัวควบคุม

ในสถานการณ์เช่นนี้ นับไบต์ส่วนตัวในการตรวจสอบประสิทธิภาพอาจอย่างต่อเนื่องเพิ่ม นอกจากนี้ ถ้าคุณปิดเอกสาร Office 2003 ทรัพยากรจะไม่นำออกใช้
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Mso.dll สร้างแฟ้ม EMF เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลในตัวควบคุม activex ดังนั้น เส้นทางของแฟ้มแต่ละ EMF ที่แสดงตัวควบคุม activex เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้มีการเพิ่มในการใช้ทรัพยากร
การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในขณะนี้ในเซอร์วิสแพ็คเป็นอันดับแรก หากคุณติดตั้ง Office 2003 service pack ล่าสุด คุณไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูล Service Pack

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 3เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

หลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้ เพื่อตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ GELPrefs และเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการ Microsoft Office 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วนชุดที่ 10 พฤศจิกายน 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
898778คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Microsoft Office 2003: 10 พฤศจิกายน 2005
คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แคชรูปภาพในเอกสาร Office 2003 จะถูกปิดใช้งาน ดังนั้น เอกสารที่ประกอบด้วยรูปภาพขนาดใหญ่ หรือจำนวนมากอาจเปิดช้าลงในโปรแกรม Office 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office 2003 ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 5. ประเภท:GELPrefsแล้ว กด ENTER
 6. ด้วยการGELPrefsคีย์ย่อยของเลือก ให้ชี้ไปที่ใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 7. ประเภท:DisableBlipCachingแล้ว กด ENTER
 8. คลิกขวาDisableBlipCachingแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 9. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 3 ครั้งแรก
office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 inf2003 inf2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 900460 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 15:32:30 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kboffice2003sp3fix kboffice2003presp3fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB900460 KbMtth
คำติชม