ไม่มีเล่นแฟ้ม animated.gif มีในการนำเสนอ Office PowerPoint 2003 เมื่อคุณดูงานนำเสนอในมุมมองภาพนิ่ง

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:900496
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณใส่เป็นแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวในงานนำเสนอของ Microsoft Office PowerPoint 2003 และจากนั้น คุณดูงานนำเสนอในมุมมองภาพนิ่ง อย่างไรก็ตาม แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวไม่เล่น
สาเหตุ
แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวไม่เล่นเมื่อมีใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม:
เล่นภาพเคลื่อนไหวสำหรับจำนวนครั้งที่จำกัด แต่วนรอบไม่อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ:ถ้าแฟ้มเล่น แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวถูกกำหนดเป็นการวนรอบอย่างต่อเนื่อง และมีการตั้งค่าการวนซ้ำกว่าจำนวนชุดการวนรอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
89a รุ่น CompuServe กราฟิก Interchange รูปแบบ (GIF) ทำให้แฟ้ม.gif ที่เดียวเพื่อที่ประกอบด้วยรูปภาพหลายรูป ถ้าแฟ้ม.gif รูปภาพหลายรูปที่ประกอบด้วย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กระหว่างแต่ละรูปภาพ แฟ้มนั้นถูกมักเรียกอินแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหว.

แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวใช้การตั้งค่าที่สองเพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการแสดงภาพนิ่ง PowerPoint:
  • ค่าสถานะการวนรอบ
  • ค่าคำซ้ำ
ค่าสถานะการวนซ้ำมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ค่า 0 บ่งชี้ว่า การเคลื่อนไหวการวนรอบไม่ ค่าของ 1 บ่งชี้ว่า ภาพเคลื่อนไหวที่จะถูก looped

คำซ้ำค่าเป็น 0 หรือคำซ้ำที่ตั้งค่าเป็นค่าที่บ่งชี้จำนวนครั้งที่เคลื่อนไหวที่จะเล่น

PowerPoint 2003 จะเล่นแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ถ้ามีกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 1 และถ้ามีตั้งค่าคำซ้ำเป็น 0 แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวเล่นอย่างต่อเนื่อง
  • ถ้ามีกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 1 และถ้าค่าคำซ้ำถูกกำหนดเป็นค่ามากกว่า 0 แฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวเล่นจำนวนครั้งที่ จะเท่ากับค่าคำซ้ำ


อย่างไรก็ตาม ถ้ามีกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 0 และ ถ้าค่าคำซ้ำถูกกำหนดเป็นค่ามากกว่า 0, PowerPoint 2003 จะไม่เล่นแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหว
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนแฟ้ม.gif ที่เคลื่อนไหวในโปรแกรมกราฟิกที่ช่วยให้คุณกำหนดค่าสถานะการวนซ้ำเป็น 1

หมายเหตุ:บางโปรแกรมกราฟิกตั้งค่าสถานะการวนรอบเสมอเป็น 0 ถ้าค่าคำซ้ำถูกกำหนดเป็น 1
ppt ppt2003 ppt11 รูป gif gif98a

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 900496 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:38:42 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer

  • kbnosurvey kbarchive kbslideshow kbgraphic kbanimation kbtshoot kbprb kbmt KB900496 KbMtth
คำติชม