แนะนำการตั้งค่า TCP/IP สำหรับลิงค์ WAN ด้วยขนาด MTU ของน้อยกว่า 576

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:900926
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-019 ปรับเปลี่ยนวิธีที่ระบบปฏิบัติ validates ร้องขอโพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ป้องกันการโจมตีที่ใช้ ICMP อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย บทความนี้อธิบายวิธีการสามวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-019
บทนำ
บทความนี้อธิบายการตั้งค่า TCP/IP ที่แนะนำสำหรับการเชื่อมโยงบริเวณกว้างเครือข่าย (WAN) ไปกับ 576 น้อยกว่าจำนวนสูงสุดส่งต่อหน่วย (MTU)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS05-019 ปรับเปลี่ยนวิธีที่ระบบปฏิบัติ validates ร้องขอโพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จำกัดขนาดต่ำสุดของ MTU 576 ไบต์ ขนาด MTU ถูกจำกัดเพื่อป้องกันการโจมตีที่ใช้ ICMP การโจมตีโดยใช้ ICMP สามารถลดขนาด MTU ค่าต่ำมาก ขนาด MTU ที่ต่ำมากอาจก่อให้เกิดการลดลงรุนแรงประสิทธิภาพการทำงาน

อย่างไรก็ตาม มีขนาด MTU ที่จำกัดการ 576 ไบต์อาจมีผลต่อสถานการณ์บาง WAN เช่นดาวเทียมการเชื่อมโยง ในสถานการณ์เหล่านี้ WAN ขนาด MTU อาจจะน้อยกว่า 576 ในสถานการณ์เหล่านี้ WAN เชื่อมต่อเครือข่ายอาจสูญหาย คุณสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่นการตรวจสอบเครือข่ายเพื่อตรวจสอบว่า คุณกำลังประสบสถานการณ์เช่น โดยการวิเคราะห์การสืบค้นกลับของเครือข่าย ถ้ามีปลายทางไม่สามารถเข้าถึงความ ICMP มี hop ถัดไปค่า MTU 576 น้อยกว่าปลายทางที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่จะสูญหายไป คุณประสบสถานการณ์เช่นกัน

ภายใต้สถานการณ์พิเศษเหล่านี้ ให้ลองใช้คำแนะนำต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ:คุณไม่ควรใช้คำแนะนำต่อไปนี้หากคุณไม่พบสถานการณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คำแนะนำต่อไปนี้อาจลดอัตราความเร็วของเครือข่าย

วิธีที่ 1: เปิดใช้งานการตรวจหาเราดำเส้นทางสูงสุดโอนต่อหน่วย (PMTU)

ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหาเราดำของเส้นทางสูงสุดโอนต่อหน่วย (PMTU) TCP จะพยายามส่งเซ็กเมนต์ที่ไม่มีการตั้งค่าบิตของส่วนที่ไม่ tcp จะพยายามส่งเซ็กเมนต์เหล่านี้ถ้า retransmissions หลายของเซ็กเมนต์ไป unacknowledged ถ้ามีการตอบรับเซ็กเมนต์ จะมีลดขนาดเซ็กเมนต์ที่สูงสุด (MSS) และบิตส่วนที่ไม่ถูกกำหนดในการส่งข้อมูลในอนาคตในการเชื่อมต่อ

วิธีนี้เป็นที่ต้องการได้เนื่องจากขนาดแพ็คเก็ตเป็น lowered สำหรับส่วนที่ปัญหาเท่านั้น ตรวจหาดำเราเพิ่มจำนวน retransmissions สำหรับเซ็กเมนต์ที่เจาะจง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจหาเราดำ PMTU ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:EnablePMTUBHDetectแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2: การค้นพบ PMTU การปิดการใช้งาน

ถ้าคุณปิดใช้งานการค้นพบ PMTU, TCP จะส่งแพ็คเก็ตที่มีการให้มีขนาด MTU 576 และที่ไม่ได้รับการตั้งค่าของส่วนที่ไม่ต้องเท่านั้น ซึ่งช่วยให้เราเตอร์ fragment แพคเก็ต และส่งแพคเก็ตผ่านเครือข่าย

วิธีนี้มีผลต่อแพคเก็ตที่ส่งไปยังปลายทางทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ ประสิทธิภาพการทำงานจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ด้วยขนาดแพ็คเก็ต 576 อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพจะน้อยกว่าถ้ามีการเปิดใช้งานการค้นพบ PMTU และเส้นทางได้รับการสนับสนุนขนาด MTU ขนาดใหญ่กว่า 576

เมื่อต้องการปิดการใช้งานการค้นพบ PMTU ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:EnablePMTUDiscoveryแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 3: กำหนดขนาด MTU สำหรับอินเทอร์เฟซเครือข่ายด้วยตนเอง

ถ้าคุณกำหนดขนาด MTU สำหรับอินเทอร์เฟซของเครือข่ายด้วยตนเอง การตั้งค่านี้แทนค่าเริ่มต้น MTU สำหรับอินเทอร์เฟซเครือข่าย ขนาด MTU คือ ขนาดแพ็คเก็ตสูงสุดเป็นไบต์ที่ขนส่งจะส่งผ่านเครือข่ายที่ขีดเส้นใต้

วิธีนี้มีผลกับการส่งข้อมูลที่ส่งไปยังปลายทางทั้งหมด และอาจมีผลมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขึ้นอยู่กับขนาด MTU ที่คุณตั้งค่า

เมื่อต้องการกำหนดขนาด MTU สำหรับอินเทอร์เฟซเครือข่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<id for="" network="" interface=""></id>
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:mtuแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าของขนาด MTU และคลิกตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
898060การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์อาจล้มเหลวหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัย MS05-019 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCP/IP แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ภาพรวมของการเชื่อมต่อเครือข่าย และ TCP/IP
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739443 (WS.10)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 900926 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/04/2011 02:24:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbtshoot kbprb kbsecurity kbbug kbmt KB900926 KbMtth
คำติชม