ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีมาสก์ของพนักงานหมายเลขประกันสังคมในค่าจ้าง Microsoft Dynamics SL ตรวจสอบ หรือตรวจสอบสตับ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:902778
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการมาสก์ของพนักงานหมายเลขประกันสังคมในการตรวจสอบค่าจ้าง และตรวจสอบสตับ ใน Microsoft Dynamics SL และ Microsoft Business Solutions - โซโลมอน
ข้อมูลเพิ่มเติม
การปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในบางรัฐห้ามไม่ให้มีการประกันสังคมหมายเลขความปลอดภัย บนเช็คค่าจ้าง และ บนสตับเครื่องพิมพ์ มาสก์หมายเลขประกันสังคมของพนักงาน การปรับเปลี่ยนค่าจ้างตรวจสอบในจอภาพผลึกรายงาน เพื่อพิมพ์เฉพาะตัวเลขสี่ครั้งสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของพนักงาน และ การแทนตัวเลขแต่ละส่วนที่เหลือ ด้วย X เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. จอภาพผลึกเปิดรายงาน 10 โซโลมอน การทำเช่นนี้ คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่จอภาพผลึกรายงาน 10 เครื่องมือสำหรับโซโลมอนแล้ว คลิก10 รายงานจอภาพผลึกสำหรับโซโลมอน
 2. ในกล่องโต้ตอบยินดีต้อนรับสู่จอภาพผลึกโซโลมอนรายงานคลิกเปิดรายงานที่มีอยู่และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ในกล่องโต้ตอบเปิดคลิก02630.rptแฟ้มในโฟลเดอร์ Files\Solomon\PR\ โปรแกรม แล้ว คลิกเปิด

  หมายเหตุ ในขั้นตอนต่อไป การ 02630.rpt แฟ้มเป็นแฟ้มรายงานจอภาพผลึกมาตรฐานที่สอดคล้องกับรูปแบบเช็คค่าจ้างที่มีป้ายระบุว่า "เลเซอร์ตรวจสอบโดยพนักงานรหัส" ชื่อจริงของจอภาพผลึกรายงานแฟ้มและค่าจ้างตรวจสอบรูปแบบของคุณอาจแตกต่างกัน
 4. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเปิดจอภาพผลึกรายงานสำหรับโซโลมอน - รายงานนี้สำหรับการบันทึก ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังแฟ้มใหม่
 5. ในส่วนรายละเอียด cของรายงาน คลิกขวาที่ฟิลด์@SSNแล้ว คลิ กแก้ไขสูตร
 6. แทนสูตรที่มีอยู่สำหรับเขตข้อมูล@SSNด้วยสูตรต่อไปนี้
  If {@MaskMode} Then  left({@MaskText},15)Else  if GLSetup( "Country" ) = "CAN" then    Transform( {Employee.SSN}, "@R XXX XXX XXX" )  else      Transform( "XXXXX" + right({Employee.SSN},4), "@R XXX-XX-XXXX" )
 7. คลิกปุ่มตรวจสอบและจากนั้น คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  รายงานจอภาพผลึกโซโลมอน - ไม่มีข้อผิดพลาดที่พบ
 8. คลิกบันทึก และปิด
 9. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็นและบันทึกรายงานเป็นแก้ไขแล้ว 02630.rpt ในโฟลเดอร์ Files\Solomon\Usr_Rpts\ โปรแกรม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ