ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
-fg-primary color-alt spacer-16-top ng-binding" aria-hidden="false"> Try "How do I reset my password?"

หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นใน Internet Explorer โดยแสดงหน้าเปล่าสีขาว

อาการ
หากคุณเปิดหน้าต่างขึ้นใหม่ใน Microsoft Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 7 หน้าต่างใหม่แสดงหน้าเปล่าสีขาว อาการนี้เกิดขึ้นหากเพจ HTML เปิดหน้าต่างใหม่ใน Internet Explorer ด้วย นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ถ้าคุณพยายามทำการค้นหาบนหน้าโดยใช้คำสั่งค้นหา (บนหน้านี้):
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการโต้ตอบนี้
ข้อผิดพลาด 49: อินเทอร์เฟซไม่ได้รับการลงทะเบียน

บทความนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง
แก้ไขปัญหาให้ฉัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจอยู่ในรูปภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขแบบอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows ในเวอร์ชันของภาษาอื่น

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขณะนี้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"
ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง
ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลงทะเบียนแฟ้ม DLL ที่เกี่ยวข้องกับ Internet Explorer ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regsvr32 urlmon.dll ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิก ตกลง เมื่อได้รับข้อความต่อไปนี้:
  DllRegisterServer ใน urlmon.dll สำเร็จลง
 4. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำสำหรับแฟ้ม DLL ที่เหลือ โดยการเปลี่ยนคำสั่ง regsvr32 urlmon.dll ในกล่อง เปิด ด้วยคำสั่งต่อไปนี้:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
แล้วไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่?"
สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้น ถ้าหากแฟ้ม dynamic link library (DLL) ที่เกี่ยวข้องกับ Internet Explorer ไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง