วิธีการปิดการใช้งานของ Business Contact Manager ใน Outlook กับ Business Contact Manager

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903094
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการปิดการใช้งานของ Business Contact Manager ใน Microsoft Office Outlook 2007 กับ Business Contact Manager และ ใน Microsoft Office Outlook 2003 ด้วย Business Contact Manager
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอา Business Contact Manager อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้เราเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานของ Business Contact Manager โดยไม่ต้องเอา Business Contact Manager คุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ปิดใช้งานตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ
เปิดใช้งานตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

การปิดใช้งานตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจโดยไม่ต้องเอา Business Contact Manager ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ค้นหา และคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.Connect.1
 4. คลิกขวาที่LoadBehaviorและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 5. ในกล่องValue dataพิมพ์ 1แล้ว คลิกตกลง
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. เริ่มโปรแกรม Outlook
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Business Contact Manager หลังจากที่คุณได้ปิดใช้งาน Business Contact Manager ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกตามคีย์ย่อยของรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.Connect.1
 4. คลิกขวาที่LoadBehaviorและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 5. ในกล่องValue dataพิมพ์ 3แล้ว คลิกตกลง
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. เริ่มโปรแกรม Outlook
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Business Contact Manager แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
แก้ไขปัญหา fixit ol2k7 ol2007 การ bcm ol2k3 ของ ol2003 การทำข้อมูล outlook2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 903094 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/19/2015 04:22:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager

 • kbaddin kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB903094 KbMtth
คำติชม