ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

" src="https://c.microsoft.com/ms.js"> ��รุป
การปรับปรุงที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับลักษณะการทำงานในการกู้คืนผู้ใช้'การป้องกัน'ของข้อมูล Microsoft ตัวจัดการของไคลเอ็นต์ของสำเนาเงาได้ ไคลเอ็นต์ของสำเนาเงาอาจจะถูกเรียกว่าไคลเอนต์ "Timewarp"

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไคลเอ็นต์ของสำเนาเงาการปรับปรุงสามารถกู้คืนข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลที่มีอยู่
บทนำ
บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับไคลเอ็นต์ของสำเนาเงา การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งาน สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows XP ปรับปรุงนี้ดำเนินการทั้งสองอย่างต่อไปนี้ดำเนินการ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงาสำเนา of Shared Folders คือ คุณลักษณะใน Windows Server 2003 ที่ใช้จุดในเวลาการสำรองข้อมูลของแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ สำรองจุดในเวลาเหล่านี้จะเรียกว่า "snapshots" ถ้าผู้ใช้ที่ลบตั้งใจ หรือ damages แฟ้ม ผู้ใช้นั้นอาจจะสามารถกู้คืนแฟ้มรุ่นล่าสุดจาก snapshot เงาสำเนา of Shared Folders แม้ว่าเงาสำเนา of Shared Folders คือ คุณลักษณะเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะการทำงานนี้ยังต้องการการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ This client-side support is also referred to as the Shadow Copy Client.

Typically, Shadow Copies of Shared Folders runs on a local file server. In this situation, if a user unintentionally deletes a file, and if a good snapshot is not available on the local file server, that user could not restore the deleted file.

Data Protection Manager is a data protection solution that extends Shadow Copies of Shared Folders. Data Protection Manager is a stand-alone disk backup program that contains the End-User Recovery feature. You can use the End-User Recovery feature to recover files from a Data Protection Manager server. You can do this without having to obtain assistance from an administrator. In this situation, if you try to recover a shared file or folder that is located on a Data Protection Manager-protected server, the following behavior occurs:หมายเหตุ:By default, the End User Recovery feature of the Shadow Copy Client directs the user to recover files from the local file server.

The update that is described in this article is designed to optimize the way that the Shadow Copy Client accesses snapshots. Without this update installed, the Shadow Copy Client opens every existing shadow copy for a particular volume. After you install this update, the Shadow Copy Client searches for unique versions of a shadow copy before the Shadow Copy Client opens the shadow copy. This new behavior significantly reduces the load that the Shadow Copy Client puts on the server.

Additionally, this software update replaces the functionality that is included in the hotfix that is described in the following Microsoft Knowledge Base article:
895536How to use the End User Recovery functionality of Data Protection Manager in Windows XP
Microsoft Knowledge Base article 895536 describes an update to extend the Shadow Copy Client functionality. This software update changes the Shadow Copy Client. For example, if the Shadow Copy Client cannot locate the required shadow copy on the local server, the Shadow Copy Client looks for a Data Protection Manager server from which to obtain the shadow copy.

สิ่งสำคัญThe change in functionality that is described in Microsoft Knowledge Base article 895536 is also included in the software update that is described in this article. Therefore, if you install the software update that is mentioned in this article, you do not have to install the update that is described in Microsoft Knowledge Base article 895536.

หมายเหตุ:To use the End-User Recovery functionality of Data Protection Manager, you must do both the following:

ข้อมูลการปรับปรุง

Windows Server 2003

For Windows Server 2003, install the KB 925066 hotfix.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
925066In a domain environment, Windows Explorer may stop responding on a client computer that is running Windows XP or Windows Server 2003, and CPU usage is very high on the primary domain controller

Microsoft Windows XP:

ข้อมูลการดาวน์โหลด
สิ่งสำคัญAfter you install this update, we highly recommend that you install the hotfix that is described in Microsoft Knowledge Base article 941133. Microsoft Knowledge Base article 941133 fixes a problem that is introduced in this update.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
941133The Properties dialog box of a DFS share takes several minutes to appear on a Windows XP-based client computer
<a0>$$$$</a0>Microsoft::


Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

ดาวน์โหลดDownload the WindowsXP-KB903234-x86-enu.exe package now.

windows XP, x รุ่นที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดDownload the WindowsXP-KB903234-x64-enu.exe package now.

Release Date: July 25, 2005

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงนี้
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง
การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 895536
ข้อมูลแฟ้ม
การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  19-Jul-2005 02:47 6.0.3800.2721   55,808 Twext.dll   
windows XP, x รุ่นที่ใช้ x64
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  16-Jul-2005 03:05 6.0.3790.2489   112,640 Twext.dll     16-Jul-2005 03:05 6.0.3790.2489   82,944 Wtwext.dll   
dpm eur vss
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 903234 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 00:54:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbwinserv2003presp2fix atdownload kbbug kbfix kbqfe kbmt KB903234 KbMtth
คำติชม