ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ office จะไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ถ้าคุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง โดยใช้ Windows Server Update Services หรือเว็บไซต์ Microsoft Update หลังจากเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:903776
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณปรับใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมแก้ไขด่วนกับคอมพิวเตอร์ในองค์กรของคุณด้วยการใช้ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) หรือด้วยการใช้เว็บไซต์ Microsoft Update การปรับปรุงของ Microsoft Office บางอย่างอาจติดตั้งไม่สำเร็จบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์บางเครื่อง

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในการการปรับปรุงอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ:
ติดตั้งการปรับปรุงไม่สำเร็จ
นอกจากนี้ หากผู้ใช้พยายามที่จะซ่อมแซม Microsoft Office บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1327 ไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้องdriveLetter:\
นอกจากนี้ เมื่อคุณดูประวัติของคุณ Microsoft เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณพบข้อผิดพลาด 0x52F แสดง

เมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office 2003 โดยการใช้ในเว็บไซต์ Microsoft Update หรือ โดยใช้ AutoUpdate คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 0x51F
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office 2003 โดยใช้ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft Office หรือใช้ Microsoft Update คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1311
ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของ.cab Cabinetfile แฟ้มต้นฉบับ
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม
ไม่พบ filename.CAB แฟ้มการติดตั้งที่ต้องการ
เริ่มต้นการติดตั้งแหล่งต้อง: ถ้าคุณได้ติดตั้งชื่อโปรแกรมจากซีดี กรุณาใส่ซีดี เลือกถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมชื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูแหล่งการติดตั้งบนเครือข่ายของคุณ เมื่อคุณมีอยู่ของแหล่งการติดตั้ง คลิกตกลง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • มีการติดตั้ง office บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์พร้อมมีแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น Office
 • เส้นทางของแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง นี้ตามลำดับที่ปรากฏ:
 • มีการติดตั้ง office บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือพาร์ติชันที่มีชื่อไดรฟ์ C และไดรฟ์ D ตามลำดับ ที่สอง
 • โปรแกรมติดตั้ง Office ตรวจพบว่า ไดรฟ์ D มีมากกว่าเนื้อที่กว่าไดรฟ์ C.
 • โปรแกรมติดตั้ง Office คัดลอกแฟ้ม Office ไปยังโฟลเดอร์แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นที่ซ่อนไว้บนไดรฟ์ D.
 • ไดรฟ์ D จะถูกเอาออกในภายหลัง หรือเปลี่ยนอักษรชื่อไดรฟ์เป็นอักษรระบุไดรฟ์ที่ต่างกัน
 • ลักษณะการทำงานในการปรับปรุงอัตโนมัติติดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server Update Services เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุงของ Office
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นที่ปิดใช้งานสำหรับ Microsoft Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. การขอรับเครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
 2. แยกแฟ้ม LisTool.exe และแฟ้ม LisTool.chm ไปยังตำแหน่งเฉพาะบนคอมพิวเตอร์
 3. เรียกใช้การLisTool.exeคำสั่งร่วมกับ/qตัวเลือกการเอาแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เปลี่ยนไดเรกทอรีที่คุณขยายแฟ้ม LISTool.exe ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแยกแฟ้ม LISTool.exe ไปยังโฟลเดอร์ C:\LisTool พิมพ์cd\listoolแล้ว กด ENTER
  3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   เอา listool.exe /q =ทั้งหมด
  หมายเหตุ:ถ้าคุณพยายามที่จะเรียกใช้รุ่นของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่เป็นรูปภาพของโปรแกรม LISTool.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  เกิดข้อผิดพลาด และลักษณะการทำงานจะไม่ทำได้อย่างถูกต้อง คุณต้องการซ่อมแซมคุณลักษณะนี้เดี๋ยวนี้หรือไม่
 4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากพร้อมรับคำสั่ง
 5. ให้คุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติที่ใช้การปรับปรุงของ Office ไปยังคอมพิวเตอร์
 6. การเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นสำหรับ Microsoft Office

  หมายเหตุ:แม้ว่าคุณสามารถเรียกใช้ Office โดยไม่มีแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น เราขอแนะนำให้ คุณเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น ถ้าคุณไม่ได้ใช้แหล่งการติดตั้งท้องถิ่น คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับแหล่งซีดี Office หรือติดตั้งต้นฉบับเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Office

  เมื่อต้องการเปิดการใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ออกจากโปรแกรม Office ทำงานอยู่ทั้งหมด
  2. เริ่มเครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:เส้นทาง\listoolในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.

   ในคำสั่งนี้ แทนเส้นทางมีเส้นทางของแฟ้ม LisTool.exe คุณขยายในขั้นตอนที่ 2
  3. ในการMicrosoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Toolกล่องโต้ตอบ คลิกเปิดการใช้งาน LISแล้ว คลิกถัดไป.
  4. ทำตามขั้นตอนเหลือในเครื่องมือแหล่งการติดตั้งภายในการเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ

   หมายเหตุ:คุณจะต้องใช้ซีดีการติดตั้ง Office หรือเข้าถึงแฟ้มการแหล่งการติดตั้ง Office ที่บีบอัดเพื่อเปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณปรับใช้ Microsoft Office 2003 จากแผ่นซีดี หรือ จากแผ่นซีดีรูปที่ถูกบีบอัดบนเครือข่าย โปรแกรมติดตั้งสร้างแหล่งที่มาของการติดตั้งท้องถิ่นในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละ ตัวติดตั้ง windows ใช้แหล่งการติดตั้งภายในการติดตั้ง Office แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นยังคงมีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซ่อมแซม Office สามารถติดตั้งคุณลักษณะใหม่ และสามารถใช้การปรับปรุงโดยไม่ได้รับการพร้อมท์สำหรับซีดี

โปรแกรมการตั้งค่า Office 2003 สร้างแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่กำหนด โดยผู้ดูแล และจำนวนเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานที่ติดตั้งตรวจพบบนไดรฟ์เริ่มต้น คุณสามารถใช้เครื่องหมายภายในการติดตั้งแหล่งที่มามือ (LISTool.exe) เพื่อจัดการแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้าย ลบ หรือเปิดการใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
msocache, WSUS LIS, AU

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 903776 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 02:50:11 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbmt KB903776 KbMtth
คำติชม