ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000001e" หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:904374
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
*** หยุด 0x0000001e {0xc0000005, 0x804a1a51, 0x00000000, 0x000000b0 }
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
หมายเหตุ พารามิเตอร์ทั้งสี่ที่ปรากฏอยู่ในข้อผิดพลาด Stop นี้แตก สถานที่เก็บหน่วยความจำที่ข้อผิดพลาด Stop นี้เกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
891861Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 และปัญหาที่ทราบ
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคอมพิวเตอร์มีแน่นอนก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์ ISA, EISA หรือ MCA SCSI คอนโทรลเลอร์ติดตั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในโปรแกรมควบคุม Scsiport.sys ที่รวมอยู่ใน Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 รหัส
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

สิ่งที่จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  14-Jul-2005 12:24 5.0.2195.7059   74,384 Scsiport.sys

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

เริ่มหลังจากที่คุณประสบปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ Windows ไม่ทำงาน ดังนั้น เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มคอนโซลการกู้คืนของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows 2000 หรือ โดยใช้ซีดี Windows 2000
  2. ในการ ยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่า หน้าจอ กด R เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows
  3. กด C เพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืนของ Windows
  4. พิมพ์หมายเลขที่สอดคล้องกับการติดตั้ง Windows ที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น กด ENTER
  5. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ และจากนั้น กด ENTER

   หมายเหตุ ถ้าคุณไม่มีรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพียงแค่กด ENTER
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Scsiport.sys ไป Scsiport.sys.old แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\System32\Drivers
 3. คัดลอกแฟ้ม Scsiport.sys จาก Windows 2000 SP4 ไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Drivers สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกแฟ้ม service pack ดูเอกสาร Readme (ReadMeSP.htm) สำหรับ Windows 2000 SP4
 4. ออกจากคอนโซลการกู้คืนของ Windows และจากนั้น เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 5. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้
 6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ