WinINet ละเว้นนโยบายที่คุณตั้งค่าเมื่อคุณสร้างแฟ้มแม่แบบผู้ดูแลที่กำหนดเองใน Windows XP มี Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:904710
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณสร้างแฟ้มแม่แบบกำหนดเองที่ผู้ดูแลเพื่อตั้งค่าอินเทอร์เน็ต Win32 Microsoft (WinINet) ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ที่กำหนดเอง - บนเครื่องคอมพิวเตอร์ WinINet ละเว้นนโยบายที่คุณตั้งค่า

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำหนด Group Policy object (GPO) เพื่อเปิดใช้งานนั้นใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีการตั้งค่า มีใช้นโยบาย และเปิดใช้งานการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม WinINet ละเว้นนโยบาย และยังคงใช้ HTTP 1.0 สำหรับการเชื่อมต่อพร็อกซี
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก WinINet ละเว้นการตั้งนโยบายรีจิสทรีคีย์ค่าภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size   File name  -------------------------------------------------------------  21-Jul-2005 21:15 6.0.2900.2723   660,480 Wininet.dll     21-Jul-2005 00:18 5.1.2600.2723   30,720 Arpidfix.exe  25-Feb-2005 03:35 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
กระบวนการใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีเปิดใช้การตั้งค่าเมื่อการตั้งค่า Group Policy ProxyHttp1.1 รายการรีจิสทรีเป็น 1 ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
เมื่อต้องการค้นหานี้ใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอินเทอร์เน็ตตัวเลือก.
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. ในการการตั้งค่ากล่อง ค้นหาhttp การตั้งค่า 1.1.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
เมื่อคีย์รีจิสทรี Security_HKLM_Only ถูกเปิดใช้งานหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สถานที่ที่การตั้งค่าสองจะสะท้อนให้เห็น และบันทึกการเปลี่ยนแปลง:
 • EnableHTTP1.1 (เครื่องมือ - Internet Options - แท็บขั้นสูง – ใช้ HTTP 1.1)
 • ProxyHttp1.1 (เครื่องมือ - Internet Options - แท็บขั้นสูง – ใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซี)
ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เป็นที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และบันทึก:
 • ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีที่อ้างอิงของโมดูลที่ไม่ประกอบด้วยการแก้ไขของ 904710:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีที่อ้างอิงของโมดูลที่ประกอบด้วยการแก้ไขของ 904710:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
ถ้ามีเปลี่ยนตัวเลือกที่สองจากการตั้งค่าค่าเริ่มต้นเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี คุณสามารถใช้แม่แบบอย่างต่อไปนี้ของ ADM ดันออกจากรีจิสตรีคีย์ได้ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม':
CLASS MACHINE CATEGORY !!WindowsComponents CATEGORY !!InternetExplorer CATEGORY !!ProxySettings POLICY "Use HTTP 1.1" KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" VALUENAME EnableHttp1_1 VALUEON NUMERIC 1 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "Use HTTP 1.1 Through Proxy Connections" KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" VALUENAME ProxyHttp1.1 VALUEON NUMERIC 1 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY END CATEGORY END CATEGORY END CATEGORY [strings] AdministrativeTemplates="Administrative Templates" WindowsComponents="Windows Components" ProxySettings="Proxy Settings" InternetExplorer="Internet Explorer"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 904710 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:05:53 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbqfe kbfix kbbug kbhotfixserver kbmt KB904710 KbMtth
คำติชม