ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2003 Service Pack 2 คุณได้รับข้อผิดพลาด "โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้ง โดยบริการการติดตั้ง windows" ข้อความ หรือโปรแกรมติดตั้งอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906323
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณมีอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมที่ระบุไว้ใน ส่วน "นำไปใช้กับ" การติดตั้ง และคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้ง โดยบริการการติดตั้ง windows ได้เนื่องจากการให้โปรแกรมสามารถปรับรุ่นอาจหายไป หรือโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นอาจปรับปรุงโปรแกรมรุ่นที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่า การให้โปรแกรมสามารถปรับรุ่นที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณมีโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นที่ถูกต้อง
หมายเหตุ:นอกจากนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1642 นี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office 2003 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
884290วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โดยใช้แฟ้มบันทึกที่อยู่ใน Office 2003
นอกจากนี้ เมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 SP2 ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมติดตั้งอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน:
 • คุณติดตั้ง Office 2003 SP2 โดยใช้ Office การปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
 • คุณดาวน์โหลด Office 2003 SP2 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ และคุณได้ติดตั้ง service pack ในโหมด silent
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 SP2 เมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณมี Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง
 • คุณมี Microsoft Windows Installer 3.0 ที่มีการติดตั้ง
ปัญหานี้ไม่พบการเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 SP2 เมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณมี Windows Installer 3.0 ติดตั้ง แต่คุณไม่มี Office 2003 SP1 ติดตั้ง
 • คุณมี Windows Installer 2.0 ติดตั้ง และคุณมี Office 2003 SP1 ติดตั้ง
 • คุณมี Windows Installer 2.0 ติดตั้ง แต่คุณไม่มี Office 2003 SP1 ติดตั้ง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ หากวิธีการแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ลองทำตามวิธีที่สอง

วิธีที่ 1: ติดตั้ง Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)

วิธีการขอรับ Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
898715การปรับปรุงสำหรับ Windows Installer 3.1 จะพร้อมใช้งาน สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และรุ่น 64 บิตของ Windows XP

วิธีที่ 2: การติดตั้ง Office 2003 SP2 รุ่นเต็มแฟ้ม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Office 2003 SP2 รุ่นแฟ้มเต็ม

วิธีการขอรับรุ่นของแฟ้มแบบเต็มของ Office 2003 SP2

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจรุ่นของแฟ้มแบบเต็มของ Office 2003 SP2หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ:การเชื่อมโยงที่ไปเป็นรุ่นเต็มแฟ้มของ Office 2003 SP2 จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าเว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ชื่อแฟ้มของ Office 2003 SP2 รุ่นเต็มแฟ้มจะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
Office2003SP2 FullFile - KB887616- -LanguageAbbreviation.exe
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887616คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ Windows Installer ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตรวจสอบเวอร์ชันของ Windows Installer ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Windows Explorer ค้นหาแฟ้ม Msi.dll แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  Windows\System 32
 2. คลิกขวาแฟ้ม Msi.dll และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการรุ่นแท็บ และจากนั้น หมายเหตุรุ่นของแฟ้ม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของรุ่นสำหรับ Windows Installer
Microsoft Windows Installerข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นหมายเหตุ
windows Installer 3.03.00.3790.2180
windows Installer 3.13.01.4000.1823รุ่นนี้มีการติดตั้งกับแพคเกจ redistributable เดิมที่ใช้ Windows Installer 3.1 (v1)
windows Installer 3.13.01.4000.1830เวอร์ชันนี้เป็นรุ่นที่ถูกรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 1
windows Installer 3.13.01.4000.2435รุ่นนี้ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาที่ Windows Installer ไม่อยู่เบื้องหลังหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Installer 3.1 เน้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขที่อยู่ใน Windows Installer 3.1 รุ่น 3.01.4000.2435 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
898628Windows Installer ไม่ตอบสนองหลังจากคุณอัปเกรดเป็น Windows Installer 3.1
office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 906323 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:08:04 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup kbtshoot kbprb kbmt KB906323 KbMtth