การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Outlook 2003 โดย Office 2003 Service Pack 2

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906451
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับ Microsoft Office Outlook 2003
คำแนะนำ
Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) มีการอัพเดตล่าสุดกับ Microsoft Office Outlook 2003 Office 2003 SP2 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงความเสถียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ บางส่วนของการแก้ไขที่มีอยู่ใน Office 2003 SP2 ออกมาก่อนหน้านี้ ใน Office 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก Office 2003 SP2 รวมการแก้ไขที่ออกมาก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887616 คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack ที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่ดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่ service pack แก้ไขได้

สมุดงาน Microsoft Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของปัญหา Pack 1 หลังบริการ Office 2003 ที่มีแก้ไข โดย Office 2003 SP2

หมายเหตุ สมุดงานจะเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003_SP2Changes.exe ตอนนี้

วันออกจำหน่าย: 27 กันยายน 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

รายการของปัญหาที่ service pack แก้ไขได้

การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับก่อนหน้านี้ในฐานความรู้ของ Microsoft

Office 2003 SP2 แก้ไขปัญหา Outlook 2003 ที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
839629 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:21 สิงหาคม 2547
839647 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 บริการหลัง Outlook 2003:9 กันยายน 2004
883917 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003:2 สิงหาคม 2547
883929 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003 บริการหลัง Pack 1:2 กันยายน 2004
883942 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:2 กันยายน 2004
885227 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 บริการหลัง Outlook 2003:9 กันยายน 2004
885243 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: 13 กันยายน 2004
885244 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 บริการหลัง Outlook 2003 รุ่นภาษาอังกฤษ: 13 กันยายน 2004
885246 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003 บริการหลัง Pack 1:21 กันยายน 2004
885872 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:27 กันยายน 2004
886803 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 บริการหลัง Outlook 2003:12 ตุลาคม 2004
886804 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 บริการหลัง Outlook 2003:13 ตุลาคม 2004
887568 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:2 พฤศจิกายน 2004
888088 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:1 พฤศจิกายน 2004
888616 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:12 พฤศจิกายน 2004
889096 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: 22 พฤศจิกายน 2004
889097 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: 19 พฤศจิกายน 2004
890050 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:29 พฤศจิกายน 2004
890342 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:4 ธันวาคม 2004
891007 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:20 ธันวาคม 2004
891115 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:18 ธันวาคม 2004
891519 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:18 ธันวาคม 2004
891576 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: 7 มกราคม 2005
892057 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: 7 มกราคม 2005
892089 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:15 กุมภาพันธ์ 2005
892299 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:20 มกราคม 2005
892404 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:25 มกราคม 2005
893050 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: 24 มกราคม 2005
893052 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:1 กุมภาพันธ์ 2005
893305 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:4 กุมภาพันธ์ 2005
894317 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:22 กุมภาพันธ์ 2005
894378 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003 บริการหลัง Pack 1: 24 กุมภาพันธ์ 2005
894539 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:26 กุมภาพันธ์ 2005
895119 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:4 มีนาคม 2005
895318 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:11 มีนาคม 2005
895395 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 บริการหลัง Outlook 2003:11 มีนาคม 2005
895402 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:11 มีนาคม 2005
895679 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1: เดือน 2548 มีนาคม 11
896155 คำอธิบายเกี่ยวกับการ Microsoft Office Outlook 2003 หลังบริการ Pack 1 แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีแฟ้ม Emsmdb32.dll: 28 เมษายน 2005
896164 คำอธิบายเกี่ยวกับการ Microsoft Office Outlook 2003 หลังบริการ Pack 1 แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีแฟ้ม Outex.dll: 28 เมษายน 2005
896253 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:30 มีนาคม 2005
896261 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:29 มีนาคม 2005
896418 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:4 เมษายน 2005
896498 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:19 มีนาคม 2005
896618 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:28 เมษายน 2005
896724 คำอธิบายเกี่ยวกับการ Microsoft Office Outlook 2003 หลังบริการ Pack 1 แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีแฟ้ม Outllib.dll: 28 เมษายน 2005
896986 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:28 เมษายน 2005
897247 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:2 พฤษภาคม 2005
897708 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 บริการหลัง Pack 1:28 เมษายน 2005
898076 คำอธิบายเกี่ยวกับการ Outlook 2003 และ Word 2003 บริการหลัง Pack 1 แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน: 28 เมษายน 2005


Office 2003 SP2 สามารถแก้ปัญหา Outlook 2003 ที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base ต่อไปนี้:
924159 เนื้อความของข้อความอีเมลที่อาจปรากฏเป็นค่าว่างเมื่อคุณเปิดข้อความใน Outlook 2003

การตัดสินค้าจากคลังที่ยังไม่ได้จัดทำเอกสารในฐานความรู้ของ Microsoft

นอกจากนี้ office 2003 SP2 ยังแก้ปัญหา Outlook 2003 ต่อไปนี้ที่ยังไม่ได้จัดทำเอกสารในฐานความรู้ของ Microsoft

การนัดหมายบางอาจไม่รวมอยู่ในการส่งออกเว็บเพจ
ถ้าคุณใช้บันทึกเป็นเว็บเพจที่อยู่การส่งปฏิทินของคุณ การนัดหมายบางอย่างอาจไม่รวมอยู่ในการส่งออกเว็บเพจ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษในภูมิภาคและตัวเลือกภาษาใน'แผงควบคุม'


ข้อความอีเมลที่ถูกส่งจากบัญชีเริ่มต้นถ้าคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมล์จากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้น
คุณพยายามส่งข้อความอีเมล์ไปยังรายการการแจกจ่ายส่วนบุคคล (PDL) ที่ประกอบด้วยที่อยู่แบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ถ้าคุณพยายามที่จะส่งข้อความจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้น จะยังคงมีส่งข้อความอีเมล์จากบัญชีเริ่มต้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมโทรสาร


การเรียกเมธอด MAPI ConfigureMsgService เพิ่มการตรวจนับหมายเลขอ้างอิง
คุณเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเองที่ใช้ MAPI ConfigureMsgServiceวิธีการสร้าง และการกำหนดค่าส่วนกำหนดค่า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเรียกวิธี MAPI ConfigureMsgServiceการตรวจนับหมายเลขอ้างอิงเพิ่ม การเรียกไปยังเมธอด MAPI ConfigureMsgServiceทำให้เกิดการรั่วไหลของหมายเลขอ้างอิง


บางรายการในโพรไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วอาจมีอยู่ในส่วนกำหนดค่าใหม่ที่มีชื่อเหมือนกับส่วนกำหนดค่าที่ถูกลบไปแล้ว
คุณลบโพรไฟล์ และจากนั้น คุณสร้างโพรไฟล์ใหม่ที่มีชื่อเหมือนกับส่วนกำหนดค่าที่ถูกลบไปแล้ว เมื่อคุณใช้ชื่อของโพรไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว บางรายการในส่วนกำหนดค่าที่ถูกลบไปแล้วอาจมีอยู่ในส่วนกำหนดค่าใหม่


ดาวน์โหลดเต็มแบบออฟไลน์สมุดรายชื่อมากเกินไปอาจทำให้เครือข่ายสูง
คุณอาจพบเครือข่ายสูงซึ่งเกิดจากการดาวน์โหลดเต็มแบบออฟไลน์สมุดรายชื่อมากเกินไป


ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลข้อความบนฟอร์มที่กำหนดเอง อาจจะ ไม่ว่าง
คุณมีฟอร์มแบบกำหนดเองที่มีเขตข้อมูลข้อความที่ประกอบด้วยข้อความมากมาย ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์นี้ข้อความอาจปรากฏเป็นว่างเปล่าใน Outlook 2003


ไม่สามารถสร้างเชื่อมต่อ SMTP ที่ปลอดภัย outlook 2003 หลังจากที่การเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาฝั่งเซิร์ฟเวอร์
คุณพยายามใช้ Outlook 2003 เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ SMTP ที่ปลอดภัยหลังจากการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
งาน 'ชื่อเซิร์ฟเวอร์ -ส่ง ' รายงานข้อผิดพลาด (0x8004210B): ' การดำเนินการหมดเวลากำลังรอสำหรับการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ (SMTP) ส่ง ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความนี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ '
เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย SMTP คุณต้องเริ่มต้น Outlook 2003


ไม่สามารถดาวน์โหลดอีเมลผ่านรุ่น Post Office Protocol 3 (POP3) outlook 2003 หลังจากที่มีการคืนค่าการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
เมื่อ Outlook 2003 โดยอัตโนมัติพยายามที่จะดาวน์โหลดอีเมลผ่าน POP3 หลังจากที่มีการคืนค่าการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
งาน 'ชื่อเซิร์ฟเวอร์ -รับ ' รายงานข้อผิดพลาด (0x80040125): ' การเปลี่ยนแปลงที่กระทำกับรายการนี้สูญหายไปเนื่องจากการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
หลังจากที่คุณเริ่ม Outlook 2003, Outlook 2003 ดาวน์โหลดอีเมลผ่าน POP3 โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ


"ลงนามโดย" อาจจะว่างเปล่าเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่มีลายเซ็นจากฟอร์มที่กำหนดเอง
คุณมีฟอร์มแบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยกล่องการเซ็นชื่อโดย เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อจากแบบฟอร์มแบบกำหนดเองนี้เซ็นชื่อโดยอาจจะว่างเปล่า


กฎจะไม่ถูกใช้ถ้ามีการตั้งค่าตำแหน่งการส่งเริ่มต้นไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
คุณสร้างกฎเพื่อย้ายข้อความอีเมล์ไปยังแฟ้ม.pst เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลใหม่ที่ ถ้าตำแหน่งการส่งเริ่มต้นถูกตั้งค่าไปยังแฟ้ม.pst กฎจะไม่ถูกใช้เมื่อได้รับข้อความอีเมลใหม่


การเรียกประชุมปรับปรุงจะไม่ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง โดย วัตถุข้อมูลร่วมกันสำหรับการแลกเปลี่ยน (CDOEX) หรือโดยการร่วมมือกันข้อมูลวัตถุสำหรับ Windows 2000 (CDOSYS)
เมื่อคุณใช้ CDOEX หรือ CDOSYS เพื่อยอมรับ และตอบสนองต่อการเรียกประชุมโดยทางโปรแกรมปรับปรุง การประชุมประมวลผลการปรับปรุงอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบรายการนี้ปรับปรุงการร้องขอจาก Outlook 2003 การประชุม การประชุมในปฏิทินเป็นทันที


Outlook 2003 ไม่เปิดใช้งานล็อก bow เมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "เปิดใช้งานการบันทึก (การแก้ไขปัญหา)"
เมื่อคุณเปิดคุณลักษณะการบันทึกข้อมูลใน Outlook 2003 โดยการคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ (การแก้ไขปัญหา)คุณอาจคาดว่า Outlook 2003 เพื่อเปิดใช้งานล็อก bow อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ (การแก้ไขปัญหา) Outlook 2003 ไม่เปิดใช้งานล็อก bow


คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งล่วงหน้าในโหมด Cached Exchange แม้ว่าการจัดส่งที่รอการตัดบัญชีไม่ทำงานในโหมด Cached Exchange
คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งล่วงหน้าในโหมด Cached Exchange อย่างไรก็ตาม การจัดส่งที่รอการตัดบัญชีไม่ทำงานในโหมด Cached Exchange คุณอาจจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณตั้งค่าการจัดส่งล่วงหน้าในโหมด Cached Exchange


ตำแหน่งของแฟ้ม.pst ของคุณอาจรวมอยู่ในส่วนหัวของรหัสข้อความที่เข้ารหัสแบบ base64
ตำแหน่งของแฟ้ม.pst ของคุณอาจรวมอยู่ในการเข้ารหัสแบบ base64 ID ข้อความหัวของข้อความอีเมล อย่างไรก็ตาม คุณอาจพิจารณาที่ตั้งของของข้อมูลส่วนตัวของแฟ้ม.pst คุณอาจไม่ต้องการตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม.pst ที่จะรวมในการเข้ารหัสแบบ base64 ID ข้อความหัวของข้อความอีเมล


เมนูจะปรากฏแทนที่เป็นรายการของที่อยู่อีเมล์ที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้
โดยทั่วไป เมื่อคุณพิมพ์อยู่อีเมล ในถึงสำเนาถึงสำเนาลับถึงหรือจากรายการของอยู่อีเมล์ที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้จะแสดงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ เมนูที่ประกอบด้วยคำสั่งที่ไม่คาดคิดนั้นแทนที่เป็นรายการของที่อยู่อีเมล


ข้อความอีเมลที่อาจถูกส่งโดยไม่คาดคิดจากบัญชี SMTP ไม่ถูกต้อง
คุณมีสองบัญชี SMTP ใน Outlook 2003 เมื่อคุณพยายามส่งข้อความอีเมล์จากบัญชีเดียว ข้อความอีเมล์อาจถูกโดยไม่คาดคิดส่งจากบัญชีอื่น


Outlook 2003 สลับรูปแบบแป้นพิมพ์ไปเป็นภาษาอื่น
ในบางสถานการณ์ Outlook 2003 สลับรูปแบบแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาที่แตกต่างกันเมื่อสวิตช์มักไม่จำเป็น


ทั้งหมดที่เปิด Microsoft Office Word 2003 เอกสารปิดเมื่อคุณยกเลิกการดำเนินการจดหมายเวียนใน Outlook 2003
เมื่อคุณยกเลิกการดำเนินการจดหมายเวียนใน Outlook 2003 ทั้งหมดที่เปิด Word 2003 ปิดเอกสารโดยไม่มีพร้อมท์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงกับเอกสารเปิดอยู่


คุณไม่สามารถควบคุมการตั้งค่าการเข้ารหัสลับสำหรับการแลกเปลี่ยนสื่อสารผ่านทาง Group Policy object (GPO)
ในปัจจุบัน คุณไม่สามารถควบคุมการตั้งค่าการเข้ารหัสลับสำหรับการแลกเปลี่ยนสื่อสารผ่าน GPO


การประชุมจะถูกเอาออกจากปฏิทินถ้าคุณลบการเรียกประชุมหลังจากที่คุณยอมรับการร้องขอการประชุมบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
Outlook 2003 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สองเครื่องได้ ถ้าคุณยอมรับการร้องขอการประชุมบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และลบการเรียกประชุมบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การประชุมจะถูกเอาออกจากปฏิทิน


เมื่อคุณวางรูปที่สองลงในข้อความอีเมล์ในรูปแบบ HTML จากเอกสาร Word 2003 รูปภาพหนึ่งจะถูกเขียนทับ ด้วยรูปอื่น
คุณคัดลอกรูปที่สองจากเอกสาร Word 2003 และคุณวางรูปสองรูปเข้าไปในข้อความอีเมล์ในรูปแบบ HTML จากนั้น คุณสามารถส่งข้อความอีเมล เมื่อผู้รับได้รับข้อความอีเมล ผู้รับเห็นภาพหนึ่งนั้นจะถูกเขียนทับ ด้วยรูปอื่น


Outlook 2003 ไม่สามารถถูกซิงโครไนส์รายการ Microsoft Windows SharePoint Services ปรับปรุงแล้ว
คุณสามารถสร้างรายการใน Windows SharePoint Services และจากนั้น คุณซิงโครไนส์สินค้า Windows SharePoint Services ไปยัง Outlook 2003 ถ้าคุณปรับปรุงรายการใน Windows SharePoint Services แล้ว ซิงโครไนซ์รายการ Windows SharePoint Services อัพเดต Outlook 2003 คุณอาจไม่เห็นรายการ Windows SharePoint Services ปรับปรุงแล้ว


ข้อความอีเมล์ที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ POP3 จะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อเก็บค่าเริ่มต้นแฟ้ม.pst ส่งถึงขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ (GB)
เมื่อเก็บค่าเริ่มต้นแฟ้ม.pst ส่งถึงขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ ข้อความอีเมล์ที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ POP3 จะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดการทำข้อมูลให้ตรงกัน


ตัวแปร HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ในคำขอรับไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้แท็บ "โฮมเพจ" เพื่อดูเว็บเพจ
เมื่อคุณใช้แท็บโฮมเพจใน Outlook 2003 เพื่อดูเว็บเพจ ตัวแปร HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ในคำขอรับไม่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณคาดหวังว่าเว็บเพจเพื่อกลับ "สั้นสหรัฐ" เป็นภาษา อย่างไรก็ตาม เว็บเพจนั้นกลับ "ไม่รู้จัก" เป็นภาษา


Outlook 2003 อาจใช้ไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่จริงหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ถ้าคุณมีหลายแฟ้ม.pst ขนาดใหญ่
คุณติดตั้ง Outlook 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่มี RAM ขนาดใหญ่ที่มีอยู่จริง ถ้าคุณมีหลายแฟ้ม.pst ขนาดใหญ่ใน Outlook 2003, Outlook 2003 อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้ Outlook 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Microsoft Office Outlook พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด ขออภัยในความไม่สะดวก

เมื่อต้องดูข้อมูลใดบ้างที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาดนี้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่คล้ายกับหนึ่งในลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ชื่อแอพลิเคชันรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลชดเชย
Outlook.exe11.0.6353.0Outllib.dll11.0.6359.000359743
Outlook.exe11.0.6353.0Outllib.dll11.0.6359.00014a3c8
Outlook.exe11.0.6353.0Outllib.dll11.0.6359.0005fff59
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.5606.0003b6e16
Outlook.exe11.0.5510.0Outllib.dll11.0.5608.00001119d
Outlook.exe11.0.6353.0Ntdll.dll5.1.2600.121700019ecd
Outlook.exe11.0.5510.0Mso.dll11.0.5606.0000c655c
Outlook.exe11.0.5510.0Outllib.dll11.0.5608.00003e993
Outlook.exe11.0.6353.0Emsabp32.dll11.0.6361.0000039d 4
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.000364eb8
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.000034032
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.000032c7c
Outlook.exe11.0.5510.0Ntdll.dll5.1.2600.121700033aed
Outlook.exe11.0.6353.0Mso.dll11.0.6360.00001f0e3
Outlook.exe11.0.6353.0Msmapi32.dll11.0.6361.000006725
นอกจากนี้ โปรแกรมเวอร์ชัน รุ่นของโมดูล และอื่น ๆ ปรับค่าจะเป็นไป
ol (ol2003 การทำข้อมูล)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 906451 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:08:46 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbupdate kbtshoot kbmt KB906451 KbMtth
คำติชม