ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน Exchange Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906669
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยรายการปัจจุบันของบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายถึงปัญหาที่มีแก้ไขใน Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เฉพาะ คลิกหมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Exchange Server 2003 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003
สิ่งสำคัญExchange Server 2003 SP2 ออกบันทึกย่อที่อยู่ล่าช้าแบ่งปัญหาที่ไม่ได้ระบุในเอกสารที่ถูกรวมอยู่ใน Exchange Server 2003 SP2 ก่อนที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2003 SP2 ตรวจสอบบันทึกย่อที่นำออกใช้สำหรับรายละเอียดนั้น pertinent เพื่อตั้งค่าคอนฟิกระบบของคุณ

เมื่อต้องการดูหมายเหตุรุ่นของ Exchange Server 2003 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

302935exchange Server 5.5 หรือ Exchange Server 2003 อาจส่งคืนข้อความที่ถูกตัดทอนถ้าแอพลิเคชัน CDO กำลังทำงานเป็นบริการแบบ
821595สามารถดูได้ในอีเมล์ที่ฝังตัว ใน Exchange Server 5.5 หรือ ใน Exchange Server 2003 ข้อมูลสำเนาถึงลับ (สำเนาลับถึง)
823515บริการ POP หยุดโดยไม่คาดคิดในหน้า Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 คอมพิวเตอร์ของคุณ
823799อาจมีการยกเลิกข้อความที่ส่งต่อเป็นซ้ำ ใน Exchange Server 5.5 หรือ ใน Exchange Server 2003
829989ข้อความที่ส่งซ้ำ ๆ กันโดยผ่านการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนสำหรับ Lotus Notes develops ปัญหาการจัดรูปแบบข้อความ
830369ตัวเชื่อมต่อ X.400 ไม่เพิ่มรายการลงในข้อความการติดตามล็อกเมื่อคุณส่งต่อข้อความอีเมล์จาก Exchange 2000 Server ไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมายอื่นผ่านการเชื่อมต่อ X.400
831260ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM เสียหาย" เมื่อคุณพยายามเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 ของคุณหรือ Exchange Server 2003
833607บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU ใน Exchange 2000 Server หรือมี Exchange Server 2003
833745exchange Server 2003 เสมอสายเมื่อต้องการวันการแจ้งเตือนไม่มีการทำงานกับอุปกรณ์เคลื่อนของคุณ
834320ไม่สามารถลบสิ่งที่แนบมาจากแบบฟอร์มที่กำหนดเองใน Outlook Web Access ใน Exchange 2000 หรือใน Exchange 2003
835643สิ่งที่แนบมากับแฟ้มที่ไม่สามารถดึงชื่อที่ประกอบด้วยอักขระ ascii ส่วนเพิ่ม โดยการใช้นำมาใช้ (BODYSTRUCTURE) สั่ง ใน Exchange 2000 Server หรือใน Exchange Server 2003
835992ข้อความอีเมลอาจไม่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้องเมื่อผู้รับส่งข้อความอีเมล์จากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003 ไปยังผู้รับ Exchange อื่น
836857ย้ายข้อความอีเมล์ไปยังโฟลเดอร์'แบบร่าง'เมื่อคุณพยายามส่ง โดยใช้ Outlook Web Access สำหรับ Exchange Server 2003
836862A CDO thread may go into an infinite loop when you try to programmatically create an appointment in Exchange Server 5.5 or in Exchange Server 2003
836883Error code 0x80040301 appears when you try to move a mailbox in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
837041Recipient Update Service in Exchange Server 2003 may generate multiple incorrect X.400 proxy addresses
837893The ChangeBy field is not updated correctly in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
838415You cannot view an e-mail attachment by using Outlook Web Access in Exchange Server 2003
838644Messages in the deferred delivery queue cause performance problems on an Exchange 2000 or Exchange 2003 computer
838922An Exchange 2000 Server or Exchange Server 2003 cluster node fails over and the HTTP service stops when you add more than 28 host headers in Internet Services Manager
839138The Message Transfer Agent service continues to accept messages after the hard disk that contains the MTADATA folder fails in Exchange Server 5.5 or in Exchange Server 2003
839316Appointments that are rendered by Cdohtml.dll are wrong by one hour during October 2004 for the 'GFT' time zone in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
839483Validation of cryptographic signatures does not complete correctly in a transport event sink on Exchange 2000 Server or on Exchange Server 2003
840055Store stops responding in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
840123บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft แฮงค์เมื่อมีอินเทอร์เน็ตข้อความการเข้าถึง Protocol รุ่นของผู้ใช้ 4rev1 พยายามที่จะแสดงรายการโฟลเดอร์สาธารณะจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003
840504หน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นในโปรแกรมที่กำหนดเองถ้ามีการเรียกฟังก์ชัน MAPILogon และฟังก์ชัน MAPILogoff อย่างต่อเนื่องว่าสำหรับกล่องจดหมาย Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003
840668ที่อยู่พร็อกซีของ Lotus Notes ที่มากที่ปรากฏในคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้ในโดเมนที่มีการติดตั้ง Exchange Server 2003
840719แอคเคาท์อีเมลภายนอกสามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังกลุ่มที่ใช้ในการกระจายในเซิร์ฟเวอร์ Exchange
841443คลาสของข้อความของ freedoc ที่ส่งต่อตามการเปลี่ยนแปลงกฎโฟลเดอร์สาธารณะจาก IPM.Document ถึง IPM.Note ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 2003
841843ทรัพยากรที่สองของ HTTP ล้มเหลวเมื่อคุณย้ายกลุ่มทรัพยากรการแลกเปลี่ยนที่ประกอบด้วยทรัพยากร HTTP สองไปยังโหนดคลัสเตอร์อื่น
842227กล่องจดหมายผสานโปรแกรมเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์พิเศษกับชื่อของโฟลเดอร์ต้นทางใน Exchange Server 2003
842577ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Exchange ของ Lotus Notes บริการหยุดทำงานเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ที่มีวัตถุเชื่อมโยงใน Exchange 5.5 หรือใน Exchange 2003
842631การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานการตั้งค่าการตั้งค่าการหมดเวลาสำหรับตัวช่วยสร้างการโยกย้ายใน Exchange Server 2003
842710เก็บข้อมูล Exchange กระบวนการบริการอาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่เก็บโปรแกรม ใน Exchange 2000 Server หรือใน Exchange Server 2003
843226การใช้งาน CPU เพิ่ม และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่เกิดขึ้นเมื่อ Outlook Web Access ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 ในคลัสเตอร์
867446ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่นำไปใช้กับสายงานการผลิตของกลุ่มไม่ทำงาน และเหตุการณ์ ID 9098 หลังจากที่คุณกำหนดค่าการแจ้งเตือนใน Exchange Server 2003 Service Pack 1
867475เมื่อคุณเปิดชุดการนัดหมายที่เกิดซ้ำใน OWA คุณอาจสังเกตเห็นว่า นัดหมายทั้งหมดที่จัดกำหนดการให้เริ่มการทำงานหนึ่งชั่วโมงในภายหลังกว่าเดิมเวลาเริ่มต้นใน Exchange 2000 และใน Exchange 2003
867571กฎในโฟลเดอร์สาธารณะอาจไม่สามารถใช้ใน Exchange Server 2003
867740คุณไม่สามารถป้อนข้อมูลชุดอักขระไบต์คู่ (DBCS) อักขระในฟิลด์ "ใช้ชื่อนี้" ของคุณสมบัติโฟลเดอร์สาธารณะ ใน Exchange 2000 หรือใน Exchange Server 2003
870585คุณได้รับข้อความแสดงเป็น "5.2.1" ไม่ได้จัดส่งรายงานเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ ใน Exchange Server 2003 หรือ ใน Exchange 2000 Server
872822A global event sink is not triggered after you restart the Microsoft Exchange Information Store service in Exchange Server 2003 Service Pack 1
873434The Exchange Intelligent Message Filter does not scan e-mail messages on your Exchange Server 2003 computer
875525When you use the Outlook Web Access client to open a compressed (.zip) file attachment that you downloaded from an Exchange Server 2003 computer, the file is corrupted
875543The Microsoft Exchange Server 2003 Active Directory Connector cannot replicate a Microsoft Windows NT user account that is associated with an Exchange Server 5.5 mailbox to Microsoft Windows Server 2003 Active Directory
875573You cannot save an e-mail message as a file from Outlook Web Access in Exchange Server 2003
883312After you move a user's mailbox to a different Exchange Server 2003 mailbox server, the user's mailbox display name and the order of folders in the folder list appear incorrectly
883351When a Mailbox Manager policy is created for one mailbox store and is later changed to use another mailbox store, the policy is applied to both mailbox stores in Exchange Server 2003 Service Pack 1
883419You may receive the "An invalid dn syntax has been specified" error message when you try to use the Recover Mailbox Data feature to restore a mailbox from a Recovery Storage Group in Exchange Server 2003
883490Outlook e-mail message format overrides the Internet message format that is specified by your Exchange Server 2003 computer
883938Redirection history is not included with the original recipient name on ORAR rerouting in Exchange Server 2003
883940Address length padding may be miscalculated when Exchange Server 2003 validates the PR_REDIRECTION_HISTORY property
884064เมื่อคุณปรับเปลี่ยนการเป็นสมาชิกของรายชื่อการแจกจ่าย 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft เปลี่ยนแปลงอาจสูญหายไป
884477สิ่งที่แนบที่มีชื่อการเข้ารหัสไฟล์ที่ประกอบด้วยอักขระมาตรฐานอุตสาหกรรมภาษาญี่ปุ่น (JIS) อาจเสียหายใน Exchange 2000 หรือใน Exchange 2003
884767รายการบางโฟลเดอร์จะไม่คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ปลายทางเมื่อคุณคัดลอกโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์สาธารณะที่ระดับสูงสุดถึงอื่นสาธารณะโฟลเดอร์ระดับบนในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2003
884863ปรับปรุง Exchange 2000 Server และ Exchange Server 2003 เพิ่มแอพลิเคชันเหตุการณ์ที่บันทึกสำหรับการลบโฟลเดอร์สาธารณะ
884881เมื่อผู้รับเปิดข้อความ แฟ้มที่แนบหรือรูปภาพที่แนบมาจะหายไป
885465การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานการตั้งค่าคอนฟิก Exchange ActiveSync ใน Exchange Server 2003 Service Pack 1 เพื่อไม่ให้ตรวจสอบเขตข้อมูลที่ทำให้ตรงกันกับอุปกรณ์ของไคลเอ็นต์
885660เนื้อหาของข้อความอีเมลหายไปเมื่อไคลเอ็นต์ของ Lotus Notes Connector หมายเหตุการแลกเปลี่ยนที่ใช้เพื่อส่งข้อความอีเมล์ไปที่ผู้ใช้ Exchange
885903คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อความแสดงข้อความอีเมล์ที่ฝังตัวที่ถูกส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบ โดยกฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใน Exchange 2000 Server หรือใน Exchange Server 2003
885924คุณได้รับการ "สามารถแสดงโฟลเดอร์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้ Outlook 2003 พยายามเปิดโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น
886688นัดหมายที่เกิดประจำที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอการประชุมอาจถูกเอาออกจากปฏิทินของผู้รับ ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 2003
886757ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งปรากฏไปยังผู้รับที่เป็นที่อยู่ที่แตกต่างกันสองถ้าชื่อผู้ส่งที่แสดงประกอบด้วยเครื่องหมายจุลภาคและอักขระที่เพิ่มใน Exchange 2000 หรือใน Exchange 2003
886760บางประชุมที่เกิดซ้ำที่ได้รับการยอมรับ หรือสร้างผู้ใช้ Exchange Server 2003 จะไม่ถูกแสดงในข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับปฏิทินของพวกเขา
886811แบบสอบถาม DAV ที่เก็บข้อมูลสำหรับคุณสมบัติของข้อความที่ส่งกลับข้อผิดพลาด 0x80004005
886816กระบวนการให้บริการการจัดการระบบ IIS (Inetinfo.exe) อาจมีปัญหาเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของบริการ SMTP หรือ การกำหนดใช้เก็บโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange 2003
886948ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายไม่ย้ายรายการปฏิทินทั้งหมดใน Exchange Server 2003 Service Pack 1
887192ผู้ใช้ที่ outlook Express ไม่สามารถปรับข้อมูลกลุ่มข่าวสารของ Exchange Server 5.5 หลังจากที่คุณย้ายข้อมูลกลุ่มข่าวสารกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน NNTP ใน Exchange Server 2003
887577The Exchange Server Migration Wizard may not correctly migrate e-mail message information when you migrate IBM Lotus Notes mailboxes to Microsoft Exchange Server 2003
887595When using a CDO-based application to accept a meeting request for a recurring meeting series, the series may be deleted in Exchange Server 2003
887612You may be redirected to the wrong page when you log off Exchange 2003 and then log on again by opening Outlook Web Access in the same Web browser window
888315Outlook Web Access stops responding, and the IIS Admin Service unexpectedly crashes on a computer that is running Exchange 2003 Service Pack 1
888416You cannot configure Exchange 2003 so that the simple display name appears in outgoing messages
888614You cannot use the Active Directory Users and Computers snap-in to generate an e-mail proxy address when the e-mail proxy address contains parentheses in Exchange 2000 or in Exchange 2003
888619The value for the PR_ACCESS property that is returned from the DAV PROPFIND method is always read-only in Exchange Server 2003
889160A user who is connected to an Exchange 2003 front-end server by using an IMAP4 e-mail client program may be unexpectedly disconnected from the session
889171IIS Web sites do not start automatically after the server or the World Wide Web Publishing service is restarted in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
889180The Exchange System Manager monitoring tools may incorrectly report that SMTP queues have a critical queue length in Exchange Server 2003
889316You receive a "WMS idle: lsmexout.exe - application error" error message, and the Exchange Connector for Lotus Notes unexpectedly quits in Exchange Server 5.5 or in Exchange Server 2003
889525ข้อความอีเมลยังในกล่องขาออก และขยายแฟ้มล็อกธุรกรรมของ Exchange Server 2003 เมื่อมีผู้ใช้ Entourage พยายามส่งข้อความที่เกินขนาดจำกัดในการตั้งค่าสากล
889528คุณไม่สามารถเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการสำรองข้อมูลแบบออนไลน์ของฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 Service Pack 1 และเหตุการณ์ 217 โดยรหัส
889680ผู้ใช้สามารถกู้คืนรายการที่ถูกลบใน Outlook 2003 ถึงแม้ว่าคุณได้กำหนดค่า Exchange Server 2003 ไม่ให้เก็บรายการที่ถูกลบ
890059URL ที่ประกอบด้วยอักขระ DBCS อาจเสียหายในอีเมลใน OWA
890633คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Internal Server Error" เมื่อคุณพยายามจะบันทึกการนัดหมายปฏิทินที่อยู่ในโฟลเดอร์สาธารณะใน Outlook Web Access
890739มี X.400 คิวกำหนดการสถานะที่ถูกกำหนดค่าให้เสมอเปลี่ยน Frozen ใน Exchange Server 2003
890763FROM กล่องในเครื่องเป็นอีเมลข้อความแสดงเพียงหมายคำถาม ใน Exchange Server 5.5 หรือใน Exchange Server 2003
891390บริการการปรับปรุงผู้รับได้อัพเดตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยของรายชื่อการแจกจ่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ซ่อนไว้ใน Exchange 2003 ซ้ำ ๆ
891428คุณไม่ได้รับผลลัพธ์ใด ๆ เมื่อคุณพยายามใช้ CDOEX ในแอพพลิเคชันเก็บเหตุการณ์ ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 2003
891429เฉพาะชื่อที่ล่าสุดจะแสดงขึ้น ใน ถึง สำเนาถึง และ จากฟิลด์เมื่อคุณใช้การเข้าถึงแบบเคลื่อนของ Outlook รุ่นภาษาญี่ปุ่นเพื่อดูข้อความอีเมลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1
891438Inetinfo.exe อาจปิดเมื่อ Exchange Server 2003 ใช้ SMTP, SSL และตัวเลือกการกรองผู้ส่ง
891504เมื่อคุณพยายามที่ จะย้าย หรือ การเอาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยจำนวนมากใน Outlook การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft หยุดการตอบสนอง และมีบันทึกเหตุการณ์ 9673 บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003
891572ถ้าคุณใช้ Outlook เพื่อย้ายข้อความที่มีข้อความอื่นที่แนบไปกับข้อความไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ คุณได้รับ "ไม่สามารถย้ายรายการ" ข้อผิดพลาดความใน Exchange 2000 และใน Exchange 2003
891643The attachment name may be corrupted when you receive an e-mail message that has an attachment from Exchange Server 2003 by using Outlook
891706The Exchange Server Migration Wizard may unexpectedly stop responding when you use it to migrate a Lotus Notes mailbox to Exchange Server 2003
891780An e-mail message that is sent to a Lotus Notes user appears incorrectly when you send if from a Japanese language edition of Exchange Server 2003
891789Mailbox sizes or folder sizes are incorrect in Exchange System Manager, Move Mailbox operations are unsuccessful, and "unread receipt" messages are not delivered in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
891850Exchange 2003 does not send a second non-delivery report when you send an encrypted message from Lotus Notes to Exchange 2003 by using Exchange Connector for Lotus Notes
891860Event ID 8146 is logged in the application log every five minutes after the Exchange 2003 Service Pack 1 MSADC component experiences LDAP communication problems
892231You receive a MAPI_E_CALL_FAILED error message when you try to access the properties or the methods of a folder in Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003
892397คุณไม่สามารถใช้ Outlook Express เพื่อดาวน์โหลดข้อความอีเมล และคุณได้รับข้อความเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชัน
892485Backfill requests for some public folders are never completed on the Exchange 2000 Server or Exchange Server 2003 computer
892524You cannot save or delete a recurring appointment from a Calendar that is maintained on an Exchange Server 2003 computer
892560Organizer is missing when an attendee accepts an updated meeting request by using CDO 1.21
893000Handles used by the Windows Management Service increase over time in an Exchange Server 2003 clustered environment
893245The Favorite Folders pane may display incorrect information about unread e-mail messages that are in Outlook public folders in an Exchange 2000 Server or Exchange Server 2003 environment
893378คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำมีอยู่ไม่เพียงพอ" เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange System Manager
894094คุณสามารถใช้ทรัพยากร MTA แบบออฟไลน์ แต่คุณไม่สามารถนำทรัพยากร MTA แบบออนไลน์กลับหลังจากที่คุณเริ่มระบบของคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows ใหม่
894389ผู้รับของข้อความที่ส่งต่ออาจจะสามารถมองเห็นผู้รับในกล่องสำเนาลับถึง ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 2003
894461คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณจัดการชุดย่อยของแอตทริบิวต์บนวัตถุที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นของผู้ใช้
894470การประชุมถูกเอาออกจากปฏิทิน Outlook ของคุณหลัง จากที่คุณยอมรับการประชุมแล้ว ลบการประชุมยอมรับได้
894788การค้นหาที่ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในบางครั้งเมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ส่งคำสั่ง NNTP ไปยังกลุ่มข่าวสารในคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ของคุณการค้นหา
894795ข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003
894923หยุดการบริการ W3SVC เมื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Exchange ผ่านไปยังโหนดอื่นใน Exchange Server 2003 Service Pack 1
895407ใน Exchange Server 2003 จัดส่งข้อความไป ยังกล่องจดหมายภายใน และไป ยังกล่องจดหมายภายนอกไม่ทำงานช้ากว่าที่คุณคาดไว้หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดการจัดส่งที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มการแจกจ่าย
895471รหัสเหตุการณ์ 9307 แสดงค่าไม่ถูกต้องสำหรับหมายเลขของข้อความที่จะย้าย หรือที่จะถูกลบ โดยการดำเนินการจัดการกล่องจดหมาย Exchange Server 2003 หรือใน Exchange 2000 Server
895476outlook อาจได้รับการดาวน์โหลดเต็มแทนการดาวน์โหลดเป็นแบบเพิ่มหน่วยเมื่อ Outlook ดาวน์โหลดสมุดที่อยู่แบบออฟไลน์ใน Exchange Server 2003
895541ใน Microsoft Exchange Server 2003 เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ X.400 มีอยู่อีเมลที่มีเฉพาะอักขระชุด ผู้รับอาจไม่ได้รับข้อความอีเมล
895588ผู้รับสำเนาลับถึงต้นฉบับจะ revealed เมื่อไคลเอนต์ MAPI อื่นนอกเหนือจาก Outlook จะใช้ใน การตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Exchange Server 2003
896355outlook อาจได้รับการดาวน์โหลดเต็มรูปแบบของสมุดที่อยู่แบบออฟไลน์เมื่อมีการให้บริการการปรับปรุงผู้รับใน Exchange Server 2003 อยู่ภายใต้การโหลดหนา
896897The Microsoft Exchange System Attendant service may crash in Exchange 2003 Service Pack 1 after you modify a Lotus Notes address that is replicated by Microsoft Exchange Connector for Lotus Notes
897707You may experience a memory leak in the non-paged pool memory when you mount more than 20 databases in Exchange Server 2003
872963Microsoft Exchange Information Store service crashes periodically after you install Exchange Server 2003 Service Pack 1
883522E-mail messages that contain a virus remain in the SMTP local delivery queue after you configure Intelligent Message Filter
883543The S/MIME control does not load in OWA when you are running the Exchange Server 2003 OWA client on a Windows XP Service Pack 2-based computer
887809The System Attendant service stops responding, and users cannot log on to an Exchange Server 2003 computer
891968Description of a hotfix that enables Exchange Server 2003 to log an event when a user deletes a public folder
911836Mail clients may experience a decrease in performance and at the same time event 623 is logged to the Application log when you receive a large message in Exchange Server 2003
841561"500 - Internal server error" error message when a user tries to access a clustered Exchange Server 2003 back-end server by using Outlook Web Access
894549MS05-021: Vulnerability in Exchange Server 2003 and in Exchange 2000 Server can allow remote code execution
890056You receive an "Invalid log version" error message when you use the ESEUTIL /K command on a folder where transaction logs reside in Exchange Server 2003 S890056
892514The Microsoft Exchange Information Store service may stop responding when you try to back up your Exchange 2003 database files by using a program that uses the Volume Shadow Copy Service Memo
896420Error message when you try to open e-mail messages in Outlook or in OWA: "You cannot open the item"
897176บริการที่เก็บข้อมูลหยุดการตอบสนองถ้ามีใช้วัตถุที่เข้าสู่ระบบบน สองอื่น threads ใน Exchange 2000 Server
896898การที่ไคลเอ็นต์ IMAP4 ถูกตัด abruptly เมื่อคุณเชื่อมต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์หน้าที่กำลังเรียกใช้ Exchange 2000 Server
896894ผู้ใช้บาง Outlook Web Access ไม่ได้รับข้อความการเตือนของรหัสผ่านหมดอายุหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 816507
896682คุณพบหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมใน Exchange Server 2003 ที่ใช้เมธอด GET โพรโทคอล WebDAV เรียกสิ่งที่แนบแฟ้ม.xls จากข้อความอีเมล
905013การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ไซต์องค์กรสำหรับ Exchange ActiveSync โดยตรงชิดเทคโนโลยี
885419ผู้รับมี Exchange Server 2003 อาจได้รับรายงานไม่ได้จัดส่งหรือข้อความอีเมล์ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 906669 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:11:13 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix kbmt KB906669 KbMtth
คำติชม