ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือของ SQL Server รุ่น 32 บิตบนระบบปฏิบัติการ 64 บิต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:906892
สรุป
เมื่อคุณติดตั้งรุ่น 64 บิตของ Microsoft SQL Server 2005 รุ่น 32 บิตต่อไปนี้ของเครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้จะถูกติดตั้ง:
  • Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ sql
  • โปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ sql
  • โปรแกรมช่วยแนะฐานข้อมูลโปรแกรมปรับค่านำ
เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือเหล่านี้บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต เครื่องมือทำงานในสภาพแวดล้อมของ Windows (WOW) ของ Windows ภายใต้เงื่อนไขบาง คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือเหล่านี้

การปรับปรุงประสิทธิภาพ รันเครื่องมือเหล่านี้ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ 64 บิตที่ใช้ SQL Server แล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
  • Microsoft SQL Server 2005 ธุรกิจข่าวกรองพัฒนา Studio ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรันในสถาปัตยกรรม IA 64 64-บิต และไม่ได้ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ IA ที่ใช้ x64sql Server 2005 ธุรกิจข่าวกรองพัฒนา Studio เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนารุ่น 32 บิตสำหรับโซลูชันอัจฉริยะทางธุรกิจ
  • ถ้าคุณมีเครื่องมือการจัดการ 64 บิต (x64) บริการของ SQL Server รวม และ บริการของ SQL Server แจ้งเตือนการติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของอินสแตนซ์แบบ 64 บิตของ SQL Server 2005 คุณไม่สามารถติดตั้งคอมโพเนนต์เดียวกันกับรุ่น 32 บิตในการกำหนดค่าแบบเคียงข้างกัน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่แฟ้ม Microsoft SQL Server 2005 Readme.htm

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ