คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้ SSID ที่ซ่อนไว้หลังจากที่คุณยกเลิกจากเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 ด้วยตนเอง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907405
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) - ตามคอมพิวเตอร์มีการกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ยกเลิกคุณด้วยตนเองต่อจากเครือข่ายไร้สายที่ใช้ตัวระบุชุดบริการ(ออกไม่ใช่อากาศ) ที่ซ่อนไว้ (SSID) การเชื่อมต่อในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถใหม่โดยอัตโนมัติ หรือด้วยตัวเองไปยังเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้ SSID ที่ซ่อนไว้ นอกจากนี้ เครือข่ายไร้สายที่ใช้ SSID ที่ซ่อนไว้จะไม่ปรากฏในนั้นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหน้าต่าง

หมายเหตุ
  • คุณสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหน้าต่าง ด้วยการคลิกขวาบนไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในพื้นที่แจ้งเตือนคลิกดูเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน.
  • คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้ SSID ที่ซ่อนไว้ ถ้าคุณเอาออกแล้ว สร้างใหม่อีกครั้งโปรไฟล์ SSID ของเครือข่ายในเครือข่ายที่ต้องการรายการ
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP SP2 บนคอมพิวเตอร์การติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Ndisuio.sys5.1.2600.262614,59208 2005 มีนาคม01:39x86SP2SP2QFE
Netshell.dll5.1.2600.27671,705,47203 2005 Oct20:28x86SP2SP2QFE
Wzcdlg.dll5.1.2600.2767383,48803 2005 Oct20:28x86SP2SP2QFE
Wzcsapi.dll5.1.2600.276752,73603 2005 Oct20:28x86SP2SP2QFE
Wzcsvc.dll5.1.2600.2767474,62403 2005 Oct20:28x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.276721,50430 Sep 200523:29x86SP2SP2QFE
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายแบบเฉพาะที่ใช้ SSID ที่ซ่อนไว้โดยอัตโนมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ncpa.cplแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการการเชื่อมต่อเครือข่ายหน้าต่าง คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกล่องโต้ตอบ คลิกการเครือข่ายแบบไร้สายแท็บ
  4. ภายใต้เครือข่ายที่ต้องการคลิกชื่อของโพรไฟล์ SSID ของเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้ SSID ที่ซ่อนไว้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  5. คลิกการเชื่อมต่อแท็บ คลิกเพื่อเลือกเชื่อมต่อเมื่อเครือข่ายนี้อยู่ในช่วงแล้ว คลิกตกลง.
  6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกล่องโต้ตอบ
  7. ปิดการการเชื่อมต่อเครือข่ายหน้าต่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดทซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 907405 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:16:02 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB907405 KbMtth
คำติชม