เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" แล้ว กด ENTERหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เชื่อมโยงเท่านั้นดังกล่าว DFS ไปที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงจะแสดงขึ้นเมื่อมีระบุราก

ในบางครั้ง acl บนการเชื่อมโยงมีการตั้งค่าใหม่ และต้อง reapplied มีการตั้งค่า acl ในสถานการณ์ต่อไปนี้:หมายเหตุ:When Access-based Enumeration does not perform as expected with DFS links, first examine the ACLs on the DFS links by using the Cacls utility.

If the ACL on the DFS link is not set to match the ACL on the target, the following conditions may be true:
dfs abe

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 907458 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 03:09:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • kbhowto kbmt KB907458 KbMtth
คำติชม