ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจากระยะไกลถึงตัวจัดการการควบคุมบริการหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:907460
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเข้าถึงตัวจัดการการควบคุมบริการจากระยะไกล
สาเหตุ
windows Server 2003 SP1 เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของตัวจัดการควบคุมบริการเริ่มต้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้รุ่น 5.2.3790.1830 มือ Sc.exe เครื่องมือนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\System32 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER::
    sc sdset D:(A;;CCLCRPRC;;;AU)(A;;CCLCRPWPRC;;;SY)(A;;KA;;;BA)S:(AU;FA;KA;;;WD)(AU;OIIOFA;GA;;;WD) SCMANAGER

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ