ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: Office 2003 ปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะปิดเอกสาร Word หรือเป็นกระดาษคำนวณของ Excel จากตัวควบคุม WinForm ในเครื่องมือ Studio Visual สำหรับโซลูชัน 2003 รุ่นของระบบ Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:908003
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีเครื่อง Microsoft Visual Studio มือสำหรับการแก้ไขปัญหารุ่น 2003 ของ Microsoft Office ระบบที่ประกอบด้วยการWinFormตัวควบคุม คุณปิดโดยทางโปรแกรมเอกสาร Microsoft Office Word 2003 หรือกระดาษคำนวณ Microsoft Office Excel 2003 จากนั้นWinFormตัวควบคุม ในสถานการณ์สมมตินี้ Microsoft Office 2003 ปัญหา ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (KB907417)

หมายเหตุ:ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Microsoft .NET Framework 1.1 และคุณไม่ได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุงสำหรับ Office 2003 (KB907417)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อจำกัดใน.NET Framework ข้อยกเว้นการจัดการสำหรับโดเมนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่โหลดในโซลูชัน Office 2003 ที่มีการจัดการ

หมายเหตุ:มีผลปัญหานี้เท่านั้นกับเครื่องมือ Studio Visual สำหรับ Office โซลูชันรุ่น 2003 ของระบบ ไม่มี-Visual Studio 2003 เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาของระบบ Office จัดการไม่ได้รับผลจากปัญหานี้ได้เนื่องจากโดเมนโปรแกรมประยุกต์ไม่ยกเลิกการโหลดเมื่อเอกสารกระดาษคำนวณถูกปิด
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ใช้รหัสที่ปิดเอกสาร Office หรือกระดาษคำนวณจากการเป็นWinFormให้ควบคุมในเครื่องมือ Studio แสดงผลสำหรับรุ่นของระบบ Office 2003 โซลูชัน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Studio Visual สำหรับระบบ Office รุ่น 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ