Office Outlook 2003 อาจหยุดตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เนื่องจากปัญหาในเอนจิน RPC

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

อาการ
คุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ร่วมกัน:
 • Microsoft Office Outlook 2003 หรือ Outlook รุ่นใหม่กว่า
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft Windows Server 2003
ในการกำหนดค่าคอนฟิกนี้ คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 • ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อทำให้ไคลเอนต์ Outlook หยุดการตอบสนอง คุณอาจต้องรีสตาร์ทไคลเอนต์ Outlook เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง

  หมายเหตุ ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อเหมือนกับปัญหาที่คุณอาจพบในกรณีไวร์เลส
 • ไคลเอนต์ Outlook หยุดตอบสนองถ้าคุณเชื่อมต่อไปยัง Exchange server โดยใช้ฟังก์ชัน Connect to my mail box using HTTP สถานการณ์นี้เป็นปกติหากคุณกำลังเชื่อมต่อกับ Exchange server ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Exchange server หยุดการตอบสนองเมื่อ Exchange server จัดการคำขอของไคลเอนต์จาก Outlook 2003 หรือจากรุ่นก่อนหน้าของ Outlook คุณอาจต้องรีสตาร์ท Exchange server เพื่อกลับให้สามารถทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง
ใน Windows XP with SP2 หรือใน Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1) คุณอาจพบปัญหาเรื่องความเชื่อถือได้ของเอนจิน remote procedure call (RPC) ในแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ asynchronous RPC และ RPC ผ่าน HTTP อาการต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องความเชื่อถือได้ของเอนจิน RPC อาจรวมถึงอาการต่างๆ ต่อไปนี้:
 • แอปพลิเคชันของไคลเอนต์ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่รายงานการยกเว้นการไม่จัดการความผิดพลาดในการใช้งาน
 • แอปพลิเคชันไคลเอนต์ที่ใช้ RPC หยุดการตอบสนอง
นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้เซอร์วิส DSFR ใน Microsoft Windows Server 2003 R2 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เซอร์วิส DFSR หยุดการตอบสนอง คุณอาจต้องรีสตาร์ทเซอร์วิส DFSR เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง
 • เซอร์วิส DFSR 1 ไม่คัดลอกข้อมูล DFS root คุณอาจต้องรีสตาร์ทเซอร์วิส DFSR เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง
สาเหตุ
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในเอนจิน RPC (Rpcrt4.dll)
การแก้ไข

Windows Server 2003

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:


รุ่น Windows Server 2003, รุ่นที่ใช้ x86
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพ็ตเกจ 908521 ตอนนี้

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพ็ตเกจ 908521 ตอนนี้

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพ็ตเกจ 908521 ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้ม Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้มสนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยผู้ไม่มีสิทธิ
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
ในการใช้การปรับปรุงนี้บน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 หรือ Itanium คุณต้องมี Windows Server 2003 SP1 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
ความต้องการในการเริ่มต้นใหม่
คุณต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้
ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง
การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงอื่น
ข้อมูลแฟ้ม
อัพเดทภาษาอังกฤษมีแอททริบิวท์แฟ้ม (หรือแอททริบิวท์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

Windows Server 2003, รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Rpcrt4.dll5.2.3790.2568642,56010-Nov-200519:52x86SP1SP1GDR
Rpcrt4.dll5.2.3790.2568642,56010-Nov-200520:01x86SP1SP1QFE

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Rpcrt4.dll5.2.3790.25682,459,13610-Nov-200520:22IA-64SP1SP1GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610-Nov-200520:22x86SP1WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.25682,459,64810-Nov-200520:22IA-64SP1SP1QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610-Nov-200520:22x86SP1WOW

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,716,73610-Nov-200520:01x64SP1SP1GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610-Nov-200520:22x86SP1WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,717,24810-Nov-200520:22x64SP1SP1QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610-Nov-200520:22x86SP1WOW

Windows XP

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:


Windows XP with SP2
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพ็ตเกจ 908521 ตอนนี้

Windows XP Professional x64 Edition
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพ็ตเกจ 908521 ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้ม Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้มสนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยผู้ไม่มีสิทธิ
สิ่งที่จำเป็นต้องมี
ในการใช้การปรับปรุงนี้บน Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 หรือ Itanium คุณต้องมี Windows XP SP2 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
ความต้องการในการเริ่มต้นใหม่
คุณต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้
ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง
การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงอื่น
ข้อมูลแฟ้ม
อัพเดทภาษาอังกฤษมีแอททริบิวท์แฟ้ม (หรือแอททริบิวท์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel

Windows XP with SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Rpcrt4.dll5.1.2600.2794581,63210-Nov-200519:22x86SP2SP2GDR
Rpcrt4.dll5.1.2600.2794582,14410-Nov-200519:20x86SP2SP2QFE

Windows XP Professional x64 Edition
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,716,73610-Nov-200520:01x64SP1SP1GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610-Nov-200520:22x86SP1WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,717,24810-Nov-200520:22x64SP1SP1QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610-Nov-200520:22x86SP1WOW
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 908521 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/24/2007 20:02:40 - ฉบับแก้ไข: 3.5

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbqfe kbhotfixserver kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbpubtypekc KB908521
คำติชม