ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Windows XP คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาจตรงกันนาฬิกากับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909279
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP อาจไม่ตรงนาฬิกากับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะถูกตั้งค่าเมื่อต้องการทำเช่นนี้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ข้อความในตัว เวลาอินเทอร์เน็ต แท็บในรายการวันและเวลาในแผงควบคุมอาจระบุว่า เวลาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ถูกตรงกับเซิร์ฟเวอร์เวลา ถึงแม้ว่าเวลามีการปรับปรุงไม่

คุณไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบว่า ปัญหานี้เกิดขึ้น

เนื่องจากปัญหานี้ จัดตารางงานอาจไม่ทำงานในเวลาถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 อาจไม่บันทึกรายการในเวลาถูกต้อง ดังนั้น ที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการนำเสนอไม่ได้ถูกบันทึกไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • งานกำหนดเวลาไว้เริ่มคอมพิวเตอร์ จากสถานะสแตนด์บาย หรือ ไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติ
  • คอมพิวเตอร์ไป ในโหมดสแตนด์บาย หรือไฮ เบอร์เนตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Media Center Edition 2005 โดยอัตโนมัติ ดำเนินต่อจากโหมดสแตนด์บายเพื่อบันทึกรายการตามกำหนดการ แล้ว คอมพิวเตอร์ปโดยอัตโนมัติสแตนด์บายหลังจากเสร็จสิ้นการบันทึก ในตัวอย่างนี้ คอมพิวเตอร์อาจไม่ตรงนาฬิกากับเวลาของเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตจนกว่าจะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือ การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
W32time.dll5.1.2600.2775175,10413-ต.ค.-200512:48x 86
Arpidfix.exe5.1.2600.277530,72013-ต.ค.-200500:58x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในบทความนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Media Center

เนื่องจาก Microsoft Windows XP Media Center Edition มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณหรือระบบ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์นี้ ผู้ผลิตของคุณอาจกำหนดเองติดตั้ง โดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะเช่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะและการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Windows XP Media Center Edition ติดต่อบริษัทผู้ผลิตของคุณโดยตรง เพราะผู้ผลิตคือที่มีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 909279 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:29:12 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB909279 KbMtth
คำติชม