"Entourage ไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ 3176 "ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะส่ง หรือรับอีเมลได้ใน Entourage สำหรับ Mac

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909457
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะส่ง หรือรับอีเมลได้ใน Microsoft Entourage สำหรับ Mac คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Microsoft Entourage 2008
Entourage ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ในการตั้งค่าบัญชีอย่างถูกต้อง และตั้งค่า DNS ของคุณในบานหน้าต่างของการกำหนดลักษณะของระบบเครือข่ายว่า ถูกต้องหรือไม่
ชื่อบัญชี:<Account_Name></Account_Name>
รหัสข้อผิดพลาด: - 3176
Microsoft Entourage 2004
ข้อผิดพลาด: เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่พบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์จดหมายในโปรแกรมจัดการบัญชี และการตั้งค่า DNS ของคุณในแผงควบคุมเครือข่ายว่า ถูกต้อง
คำอธิบาย: ไม่สามารถส่งจดหมาย
ชื่อบัญชี: Account_Name >
ข้อผิดพลาด: -3176
Microsoft Entourage X
ข้อผิดพลาด: จดหมายไม่สามารถส่งโดยใช้บัญชี<Account_Name></Account_Name>ได้
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไม่พบ
ข้อผิดพลาด: -3170
สาเหตุ
คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องจะใช้ สำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP
 • เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • คุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหมายเลขพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ขาออกของคุณไม่ถูกต้อง
หมายเหตุอื่นที่ไม่ใช่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ตัวเลขได้นอกจากนี้การรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 23012
 • 5553
 • 5551
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดตรวจสอบว่า การตั้งค่าบัญชี สำหรับเซิร์ฟเวอร์ POP3 และเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Safari และแวะไปที่เว็บไซต์ เช่นhttp://www.msn.com หรือ http://www.bing.com. ถ้าเว็บไซต์เปิด อีกครั้งได้เพื่อส่ง หรือรับอีเมล ถ้าเว็บไซต์เปิด ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในการApple เมนู คลิกกำหนดลักษณะของระบบ
 2. ในส่วนของอินเทอร์เน็ตไร้สาย &คลิกเครือข่าย
 3. ในการบริการ บานหน้าต่าง ดูว่า ปัจจุบันของคุณบนเครือข่ายเชื่อมต่อมีสถานะของการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ กำหนดลักษณะเครือข่ายหรือการตั้งค่าบัญชีของคุณจะไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนถัดไป ถ้ามีการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ปรับการตั้งค่าบัญชี

หมายเหตุถ้าคุณสามารถได้รับ แต่ไม่ส่ง ตั้งค่า Entourage SMTP ที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Entourage
 2. ในการเครื่องมือ เมนู คลิกบัญชี
 3. ภายใต้การส่งจดหมายคลิกคลิกที่นี่สำหรับตัวเลือกการส่งขั้นสูง
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนพอร์ต SMTP Startและจากนั้น ให้พิมพ์หมายเลขพอร์ตสำหรับบริการจดหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น Outlook.com ใช้พอร์ต 587 สำหรับจดหมายที่ส่งออก
 5. คลิกกล่องที่มุมบนซ้ายของหน้าต่างตัวเลือกการส่งล่วงหน้าเพื่อปิดหน้าต่าง
 6. คลิกตกลงและทดสอบการส่ง และรับข้อความอีเมล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าของ Isp และข้อมูลการตั้งค่าอื่น ๆ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
980617 ตั้งค่าเป็น Outlook.com, Gmail, AOL หรือบัญชีอีเมลอื่น ๆ ใน Entourage สำหรับ Mac

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

 • ตรวจสอบว่า ไคลเอ็นต์ Entourage สามารถเชื่อม ต่อ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP เซิร์ฟเวอร์ POP3 เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • "แก้ไข" เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ชื่อที่ให้กับคุณ โดย ISP หรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Ping จะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมอรรถประโยชน์
  • Telnet ไปยังพอร์ต POP3 Start หรือ ไปยังพอร์ต SMTP:
   1. ในการยูทิลิตี้ โฟลเดอร์ คลิกสองครั้งที่โปรแกรมเทอร์มินัล
   2. เทอร์มินัล Fromthe พร้อมท์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อ SMTP:

    Telnet <Server_name></Server_name> 25

    หมายเหตุ<Server_name></Server_name>คือตัวยึดสำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณ

   ถ้าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
   + ตกลง Microsoft Exchange Server 2003 POP3 Server เวอร์ชั่น 6.5.7226.0 (Server.contoso.net) พร้อม
   ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว อาจมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย หรือพอร์ต SMTP อาจถูกบล็อก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 909457 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:31:15 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Entourage X for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg dftsdahomeportal kbmt KB909457 KbMtth
คำติชม