ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีเซอร์วิส Windows Time กระทำต่อหนึ่งวินาทีอธิกสุรทิน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:909614
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีเซอร์วิส Windows Time กระทำต่อหนึ่งวินาทีอธิกสุรทิน
ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อทำงานเซอร์วิส Windows Time เป็นไคลเอนต์เครือข่าย Time Protocol (NTP)

เซอร์วิส Windows Time แสดงค่าของตัวบ่งชี้แบบ Leap เมื่อเซอร์วิส Windows Time รับแพคเก็ตที่มีหนึ่งวินาทีอธิกสุรทิน (แบบ Leap ตัวบ่งชี้ว่า มีสองอธิกสุรทินพวกว่าต้องแทรก หรือลบในนาทีสุดท้ายของวันที่ปัจจุบัน) ดังนั้น หลังจากที่เกิดขึ้นสองอธิกสุรทิน NTP ไคลเอนต์ที่รันเซอร์วิส Windows Time คือ หนึ่งวินาทีเร็วกว่าเวลาแท้จริง ความแตกต่างของเวลานี้ได้รับการแก้ไขที่ปรับให้ตรงกันครั้งถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์เวลา Windows ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet

เมื่อเซอร์วิส Windows Time ทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็น NTP

ไม่มีวิธีการที่มีอยู่เพื่อรวมหนึ่งวินาทีอธิกสุรทินอย่างชัดเจนสำหรับบริการ Windows Time เมื่อทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ NTP ที่มีบริการ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ NTP ภายนอกส่งบ่งที่แบบ Leap ที่มีค่า 01 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ NTP บริการ Windows Time เซิร์ฟเวอร์ Windows NTP ส่งค่าเดียวกันไปยังไคลเอนต์ NTP ดังต่อไปนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ