ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

��้น หลังจากที่เกิดขึ้นสองอธิกสุรทิน NTP ไคลเอนต์ที่รันเซอร์วิส Windows Time คือ หนึ่งวินาทีเร็วกว่าเวลาแท้จริง ความแตกต่างของเวลานี้ได้รับการแก้ไขที่ปรับให้ตรงกันครั้งถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์เวลา Windows ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet
วิธีการทำงานของบริการเวลาของ Windows

เมื่อเซอร์วิส Windows Time ทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็น NTP

ไม่มีวิธีการที่มีอยู่เพื่อรวมหนึ่งวินาทีอธิกสุรทินอย่างชัดเจนสำหรับบริการ Windows Time เมื่อทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ NTP ที่มีบริการ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ NTP ภายนอกส่งบ่งที่แบบ Leap ที่มีค่า 01 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ NTP บริการ Windows Time เซิร์ฟเวอร์ Windows NTP ส่งค่าเดียวกันไปยังไคลเอนต์ NTP ดังต่อไปนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 909614 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/15/2012 06:38:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • kbinfo kbmt KB909614 KbMtth
คำติชม