คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x800A01AE" หรือข้อความข้อผิดพลาด "0x080070570" เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ กับ Windows Update เว็บเพจ หรือหน้าเว็บการปรับปรุงของ Microsoft ใน Windows Server 2003 หรือ Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910359
อาการ
เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ กับ Windows Update เว็บเพจ หรือ Microsoft Update เว็บเพจนั้น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x800A01AE
เว็บไซต์ที่พบปัญหา และไม่สามารถแสดงเพจที่คุณพยายามดู
หรือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 0x80070570"
การแก้ไข

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด "0x800A01AE" หรือ "0x080070570"

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หยุดพื้นหลังของพอร์โอน Service และบริการการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
   net stop wuauserv
   บิตหยุดสุทธิ
   exit
 2. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2

  หมายเหตุ:ไม่ตามขั้นตอนนี้หากคุณใช้ Microsoft Windows 2000

  ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::

   net stop cryptsvc
   ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
   net start cryptsvc
   exit
  สิ่งสำคัญเปลี่ยนไม่ชื่อโฟลเดอร์ Catroot โฟลเดอร์ Catroot2 จะมีการสร้างขึ้นใหม่โดย Windows โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่มีการสร้างโฟลเดอร์ Catroot2 ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2
 3. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ "SoftwareDistribution":
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% systemroot %แล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาSoftwareDistributionโฟลเดอร์ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ.
  3. ประเภท:SoftwareDistribution.oldแล้ว กด ENTER เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้
 4. การลงทะเบียนแฟ้มที่ใช้ โดย Windows Update และ Microsoft Update โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง และคลิกตกลงทุกครั้งที่คุณได้รับข้อความการตรวจสอบ:
   regsvr32 wuapi.dll
   regsvr32 wuaueng1.dll
   regsvr32 wuaueng.dll
   regsvr32 wucltui.dll
   regsvr32 wups2.dll
   regsvr32 wups.dll
   regsvr32 wuweb.dll
 5. เริ่มต้นพื้นหลังของพอร์โอน Service บริการการปรับปรุงอัตโนมัติ และบริการบันทึกเหตุการณ์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
   เริ่มต้นสุทธิบิต
   net start wuauserv
   เริ่มต้นสุทธิล็อกเหตุการณ์เพื่อดู
   exit
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนเนื่องจากได้ให้ Windows รุ่น x64 มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64bit 64 บิต

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 910359 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/19/2010 23:08:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Update

 • kbhowto kbexpertiseinter kberrmsg kbmt KB910359 KbMtth
คำติชม