วิธีการแก้ปัญหาไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare บริการ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910659สรุป
บทความนี้อธิบาย และ troubleshoots ปัญหาที่ให้บริการของไฟร์วอลล์ที่ Microsoft Windows Live OneCare ไม่เริ่มทำงาน

หมายเหตุ:เมื่อมีการให้ไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare บริการไม่เริ่มทำงาน Windows Live OneCare แสดงสีแดงความเสี่ยงไอคอนสถานะในพื้นที่แจ้งเตือน ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ไอคอนสีแดงเพื่อเปิดหน้าต่างหลักของ Windows Live OneCare คุณได้รับแจ้งที่คอมพิวเตอร์อยู่ในภาวะเสี่ยงได้เนื่องจากไม่สามารถเริ่มบริการไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: เริ่มนับใหม่ในการบริการไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในรายการของการบริการในหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้งบริการ'การป้องกัน'ของ Microsoftแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจที่จะชนิดการเริ่มต้นตั้งค่าเป็นโดยอัตโนมัติ.
 3. ถ้าไม่ได้เริ่มการทำงานการบริการไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare คลิกเริ่มการทำงาน. ถ้าการเริ่มการทำงานไม่มีคำสั่ง คลิกSTOP:แล้ว คลิกเริ่มการทำงานเมื่อต้องการเริ่มบริการไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare ใหม่

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า การบริการไฟร์วอลล์ Windows Live OneCare ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากไม่มีการเริ่มต้นขึ้นกับบริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการดังต่อไปนี้ของ Windows จะเริ่มการทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับแต่ละบริการ Windows เหล่านี้:
  • การเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC)
  • Windows Management Instrumentation
  1. ในรายการของการบริการในหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้งที่บริการ Windows แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจที่จะชนิดการเริ่มต้นตั้งค่าเป็นโดยอัตโนมัติ.
  2. ถ้าไม่ได้เริ่มการบริการของ Windows คลิกเริ่มการทำงาน. ถ้าการเริ่มการทำงานไม่มีคำสั่ง คลิกSTOP:แล้ว คลิกเริ่มการทำงานเมื่อต้องการเริ่มต้นบริการของ Windows
  หลังจากที่คุณได้ทำแน่ใจว่า มีการเริ่มต้นบริการ Windows เหล่านี้ทั้งหมด เริ่มบริการไฟร์วอลล์ Windows OneCare
 4. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 2: ลบโปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทอื่นและโปรแกรมไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นในคอมพิวเตอร์

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิใด ๆ โปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทอื่นหรือโปรแกรมไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่น และคลิกเอาออก.
 3. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 3: หยุดแล้ว เริ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับไฟร์วอลล์และโปรแกรมควบคุม

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
  หยุดสุทธิ MSFWSVC
  หยุดสุทธิ MSFWDRV
  หยุดสุทธิ MSFWHLPR
  เริ่มต้นสุทธิ MSFWHLPR
  เริ่มต้นสุทธิ MSFWDRV
  เริ่มต้นสุทธิ MSFWSVC
 3. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 4: ตรวจสอบสภาพแวดล้อมเส้นทางของตัวแปร

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม.
 3. ในรายการตัวแปรระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เส้นทางปรากฏขึ้น
  1. หากเส้นทางปรากฏในรายการ ไปที่ขั้นตอน b
   หากเส้นทางไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกใหม่.
   2. ในการชื่อตัวแปรกล่อง ชนิดเส้นทาง.
   3. ในการค่าตัวแปรกล่อง ชนิด%SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbemแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกเส้นทาง และจากนั้น คลิกแก้ไข.
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความในกล่องค่าผันแปรประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้: %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
   ถ้าข้อความนี้ไม่ปรากฏในกล่องค่าผันแปร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ภายใต้ค่าผันแปร คลิกสิ้นสุดของตัวแปรระบบเส้นทางปัจจุบัน
   2. พิมพ์เครื่องหมายอัฒภาค พิมพ์ตัวแปรระบบเส้นทางต่อไปนี้ และคลิกตกลง:%SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

    หมายเหตุ:คุณต้องใช้เครื่องหมายอัฒภาค () เพื่อแยกตัวแปรสภาพแวดล้อมเส้นทางที่เก่าและตัวแปรระบบเส้นทางใหม่
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องปิดกล่องโต้ตอบของตัวแปรของสภาพแวดล้อม คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบ แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 5: MSXML ที่ติดตั้งใหม่

 1. ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด MSXML 4.0 Service Pack 2 (Microsoft XML Core Services):
  หมายเหตุ:บันทึกแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด Microsoft XML ตัวแยกวิเคราะห์ (MSXML) 3.0 Service Pack 5 (SP5):
  หมายเหตุ:บันทึกแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. การใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุมเมื่อต้องการถอนการติดตั้งMSXML 4.0 SP2 Parser and SDK.
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกใช้แฟ้ม MSXML 4.0 Service Pack 2 ที่คุณดาวน์โหลด ชื่อแฟ้มเป็น Msxml.msi
 5. เรียกใช้ Microsoft XML ตัวแยกวิเคราะห์ (MSXML) 3.0 5 ชุดบริการ (SP5) "แฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมา ชื่อแฟ้มเป็น Msxml3.msi
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 6: เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยใช้วิธีการคลีนบูต

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นงานจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นโหลดรายการ Startupกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิกการบริการแท็บ และคลิกเพื่อเลือกซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft.
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบริการทั้งหมดยกเว้นสำหรับบริการ Windows Live OneCare ต่อไปนี้:
  • msmpsvc
  • บริการ'การป้องกัน'ของ Microsoft
  • หน้าต่างแบบสด OneCare
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่เมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 6. ตรวจสอบว่า คุณยังคงประสบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ และจากนั้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • หากคุณไม่ พบปัญหานี้ ปัญหาที่อาจเกิดจากโปรแกรมอื่น หรือการให้บริการของบริษัทอื่นที่ขัดแย้งกับ Windows Live OneCare เมื่อต้องการระบุโปรแกรมหรือบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
   2. คลิกการบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoftจากนั้น คลิกเพื่อเลือกบริการครึ่งที่ไม่ใช่บริการ Windows Live OneCare ทำบันทึกย่อของบริการที่คุณเลือก
   3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
   4. หากสามารถแก้ปัญหาได้ คลิกเลือกครึ่งอื่น ๆ ของบริการที่ไม่ใช่บริการ Windows Live OneCare
   5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
   6. เมื่อคุณได้ระบุครึ่งที่ทริกเกอร์ปัญหานี้ คลิกเพื่อเลือกครึ่งของครึ่งนั้น แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
   7. ต่อไปในลักษณะนี้จนกว่าจะมีระบุโปรแกรมที่ขัดแย้งหรือบริการ เปิดใช้หลังจากที่คุณปิดใช้งานโปรแกรมที่ขัดแย้งหรือบริการ คุณสามารถงานอื่นโปรแกรมและบริการ
  • ถ้าคุณยังคงประสบปัญหานี้ คืนค่าคอมพิวเตอร์ไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นทั่วไป โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
   2. คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกการเริ่มต้นปกติ - โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และบริการทั้งหมด.
   3. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 910659 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/19/2010 23:14:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbmsnpartnerportal kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB910659 KbMtth
คำติชม