ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ส่วนประกอบของการลงทะเบียนล้มเหลว" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ล้มเหลวขั้นตอนสำคัญ" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เครื่องรับไม่พบ" หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910905
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เมื่อคุณพยายามเปิดโทรทัศน์ของฉัน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ความล้มเหลวในการลงทะเบียนคอมโพเนนต์

  แฟ้มบางแฟ้มต้องการเพื่อเล่นวิทยุ หรือวิดีโอจะสูญหาย หรือเสียหาย การลงทะเบียนคอมโพเนนต์ media Center อาจมีการล้มเหลว
 • เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ความล้มเหลวในระหว่างดำเนินการที่สำคัญ

  กระบวนการ Media Center สำคัญล้มเหลวโดยไม่คาดคิด หากปัญหายืนยัน กรุณารีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และลองอีกครั้ง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค รหัส: 3
 • เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าสัญญาณโทรทัศน์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เครื่องรับที่ไม่พบ
สาเหตุ
ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 1. Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 ถูกติดตั้งใหม่ หรือปรับปรุงในเช่นวิธีที่มีแฟ้มบางแฟ้ม.NET Framework retrograded
 2. มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Rollup 2
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งแฟ้ม Mscoree.dll รุ่นไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง Rollup 2 ที่ต้องการรุ่น Mscoree.dll 1.1.4322.2032 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ:มีการติดตั้งแฟ้ม Mscoree.dll ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
C:\Windows\System32
การแก้ไข
การแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 แล้ว ติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005:
 1. ติดตั้งใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 ด้วยการดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework รุ่น 1.1 Service Pack 1 Redistributable ชุด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ media Center

เนื่องจาก Microsoft Windows XP Media Center Edition มีมาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือระบบของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์นี้ ผู้ผลิตของคุณอาจกำหนดการติดตั้งเองด้วยคอมโพเนนต์พิเศษ เช่น โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะและการตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการทำงานของฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Windows XP Media Center Edition โปรดติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง เพราะผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Windows XP Media Center Edition ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ