ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

"ไม่สามารถเชื่อมต่อ..." เมื่อคุณทำซิงค์อุปกรณ์ Windows Mobile กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:911085
อาการ
เมื่อคุณซิงโครไนส์อุปกรณ์ Microsoft Windows Mobile กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถเชื่อมต่อ...
สาเหตุ
ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณมีรุ่นของการซิงค์ที่มีการใช้งานอยู่ก่อนที่จะ ActiveSync 4.0 และคุณเปิดการใช้งานนั้นใช้ตารางเวลาแบบเคลื่อนที่จะซิงค์กับพีซีนี้ตัวเลือก
    หมายเหตุ:ตัวเลือกนี้ถูกเอาออก จาก ActiveSync 4.0 และ จาก ActiveSync รุ่นที่ใหม่กว่า
  • คุณเปิดโหมด flight บนอุปกรณ์ หรือคุณปิดใช้งานวิทยุ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
การแก้ไข
ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้:
วิธีที่ 1::เมื่อต้องการแก้ไข ปัญหานี้ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ ActiveSync สำหรับอุปกรณ์ของคุณ การดาวน์โหลด ActiveSync รุ่น 4.5 สำหรับ Windows XP หรือระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx

วิธีที่ 2:ปิดโหมด flight และการตั้งค่าใหม่การทำข้อมูลให้ตรงดังนั้นจะไม่ใช้ตารางเวลาแบบเคลื่อนทำการซิงค์
ข้อมูลอ้างอิง
ActiveSync
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟอรั่มเยี่ยมชมของเราฟอรัมหมายเลขโทรศัพท์ของ windowsสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและแนวคิด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ