ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Internet Explorer เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการการรับรองความถูกต้อง Kerberos บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "ข้อผิดพลาด HTTP 401 - การไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากการข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้อง"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:911149
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณกำลังใช้ Microsoft Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการการรับรองความถูกต้อง Kerberos คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
http พลาด 401 - ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากการข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเว็บไซต์ใช้ระเบียน CNAME ทรัพยากรในชื่อระบบโดเมน (DNS) ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มการรับรองความถูกต้อง Kerberos (เซิร์ฟเวอร์นี้ยังออกบัตร Kerberos) เมื่อคุณใช้ Internet Explorer ในการเข้าถึงเว็บไซต์ Internet Explorer ใช้ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์แทนของระเบียนทรัพยากรของ CNAME ติดต่อเซิร์ฟเวอร์นี้ กระบวนการตรวจสอบไม่ทำงานเนื่องจากมีการลงทะเบียนเฉพาะให้บริการหลักชื่อ (SPN) สำหรับเรกคอร์ดที่ทรัพยากร CNAME ในบัญชีที่ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Wininet.dll6.0.2800.1545587,26406 2006 Apr09:42x86SP1
Wininet.dll6.0.2900.2882663,55207 2006 Apr04:33x86SP2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ 911149 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุงนี้:
 1. ออกจาก Internet Explorer
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 4. บนเมนู'แก้ไข' ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 5. ประเภท:FeatureControlแล้ว กด ENTER
 6. ด้วยการ
  FeatureControl
  คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 5 เลือก จุดไปใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกคีย์:.
 7. ประเภท:feature_use_cname_for_spn_kb911149แล้ว กด ENTER
 8. ด้วยการ
  feature_use_cname_for_spn_kb911149
  เลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 7 จุดการใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 9. ประเภท:iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 10. คลิกขวาiexplore.exeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 11. ในกล่องข้อมูลค่า พิมพ์1แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการย้อนกลับไปสู่การทำงานก่อนหน้านี้สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง รีเซ็ตค่านี้เพื่อ 0x0
 12. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
หมายเหตุ:คีย์การควบคุมลักษณะการทำงาน FEATURE_USE_CNAME_FOR_SPN_KB911149 ยังประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์อื่น ตัวอย่างเช่น:
Explorer\Main\FEATURE_USE_CNAME_FOR_SPN_KB911149\Excel.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\Main\FEATURE_USE_CNAME_FOR_SPN_KB911149\Powerpnt.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
หากมีโปรแกรมประยุกต์หลาย คุณสามารถเพิ่มรายการที่ใช้ในการ DWORD มีชื่อของ " * " และค่า 1 เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ url ได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
326985วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Kerberos ใน IIS
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 911149 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:52:08 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbHotfixServer kbwinxpsp2fix kbwinxpsp1fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB911149 KbMtth
คำติชม