เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Visual Studio 2005 และลักษณะการทำงานในการ ClickOnce รุ่นที่ปรับปรุง: "System.IO.DirectoryNotFoundException"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:911792
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005 และลักษณะการทำงานในการ ClickOnce คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
System.IO.DirectoryNotFoundException

ระบบไม่พบเส้นทางที่ระบุ (ยกเว้นจาก HRESULT: 0x80070003)

เมื่อ System.Deployment.Internal.Isolation.IActContext.SetApplicationRunningState (UInt32 dwFlags, UInt32 ulState, UInt32 & ulDisposition)
เมื่อ System.ActivationContext.SetApplicationState (ApplicationState s)
เมื่อ System.AppDomain.SetupDomainForApplication (activationContext ActivationContext, activationData []สตริงการ)
เมื่อ System.AppDomain.SetupApplicationHelper (providedSecurityInfo หลักฐาน Evidence creatorsSecurityInfo, appIdentity ApplicationIdentity, ActivationContext activationContext, activationData []สตริงการ)
เมื่อ System.AppDomain.SetDomainManager (providedSecurityInfo หลักฐาน creatorsSecurityInfo หลักฐาน parentSecurityDescriptor IntPtr, publishAppDomain บูลีน)
เมื่อ System.AppDomain.SetDefaultDomainManager (String fullName, manifestPaths []สตริงการ activationData []สตริงการ)
ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์รุ่นที่ปรับปรุง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโครงสร้างโฟลเดอร์ในรุ่นที่ปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์ไม่ตรงกับโครงสร้างของโฟลเดอร์ในโปรแกรมประยุกต์รุ่นเดิม แฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์รุ่นแรกจะไม่คัดลอกได้อย่างถูกต้องลงในโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์รุ่นที่ปรับปรุง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนโครงสร้างโฟลเดอร์ในแอพลิเคชันเพื่อจับคู่ในโครงสร้างของโฟลเดอร์ในรุ่นเดิมของโปรแกรมประยุกต์รุ่นที่ปรับปรุง จากนั้น re-deploy แอพลิเคชัน

หมายเหตุ:เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่เปลี่ยนโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมประยุกต์ที่ ClickOnce
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขใน.NET Framework 2.0 SP1, .NET Framework 3.0 SP1, .NET Framework 3.5 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 911792 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 03:55:54 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbappdev kbtshoot kbprb kbmt KB911792 KbMtth
คำติชม