ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Update Rollup 2 สำหรับ eHome อินฟราเรดตัวรับสัญญาณสำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912024
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงที่รวมอยู่ใน Update Rollup 2 สำหรับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด eHome สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft ได้ออกการปรับปรุง Rollup 2 สำหรับ eHome อินฟราเรดตัวรับสัญญาณสำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005 การปรับปรุงนี้มีไว้สำหรับระบบที่ใช้อยู่ 2 ค่าสะสมที่ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
900325Update Rollup 2 สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005


Update Rollup 2 สำหรับ eHome ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดถูกสะสม และจะพร้อมใช้งาน จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ หรือ จาก Microsoft Windows Update ยกเลิกการปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการ Microsoft Media Center อินฟราเรด (IR) คีย์บอร์ดและการสนับสนุนสำหรับตัวรับสัญญาณอินฟราเรดใหม่

Update Rollup 2 สำหรับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด eHome เพิ่มการสนับสนุน สำหรับรุ่นใหม่ของอุปกรณ์ระยะไกล IR และแป้นพิมพ์ และแป้นเพิ่มเติมบนอุปกรณ์ระยะไกล IR และแป้นพิมพ์ ขณะนี้ระบบจดจำรหัสผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมและรหัสของอุปกรณ์ นอกจากนี้การปรับปรุงช่วยปรับปรุงวิธีการที่ Windows XP Media Center Edition 2005 รู้จักอุปกรณ์ระยะไกลอินฟราเรดใหม่ ด้วยการอัพเดทนี้ Media Center จะดีกว่าสามารถโหลดโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล IR และ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นและผู้ผลิตอุปกรณ์ เนื่องจาก มีการปรับปรุงเหล่านี้ คุณสามารถหาโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับเป็นอุปกรณ์อินฟราเรดระยะไกลได้ง่ายขึ้น

นอกจากการปรับปรุงเหล่านี้และการแก้ไขที่มีอยู่ในตัว 888795, 905213 และโปรแกรมแก้ไขด่วน 890546 การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์มีระยะไกล IR รุ่นใหม่ บางระบบแฟ้มเก่าจะถูกแทนได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากปัญหานี้ คุณลักษณะบางอย่างของอุปกรณ์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
 • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสัญญาณอินฟราเรดศูนย์สื่อ และมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินฟราเรดระยะไกล บางอุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกต่ออุปกรณ์อินฟราเรดระยะไกลเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสัญญาณอินฟราเรดศูนย์สื่อ
 • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสัญญาณอินฟราเรดศูนย์สื่อ และ Media Center มีการบันทึก คีย์บอร์ด Media Center อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องจนกว่าหลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสัญญาณอินฟราเรดศูนย์สื่อในขณะที่กำลังบันทึก Media Center

วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงค่าสะสม 2 สำหรับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด eHome

เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงค่าสะสม 2 สำหรับตัวรับสัญญาณอินฟราเรด eHome แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • การปรับปรุง Microsoft Windows:
 • ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

  แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

  ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 912024 ตอนนี้
  วันออกจำหน่าย: 24 มกราคม 2006

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องเรียกใช้ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่ค่าสะสม

ยกเลิกการปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงที่ได้อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
888795 Update Rollup 1 สำหรับ eHome อินฟราเรดตัวรับสัญญาณสำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005
890546 อุปกรณ์ USB หยุดการทำงานใน Windows XP Media Center Edition

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Hidir.sys5.1.2600.28251920011-ม.ค.-200600:48x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Irbus.sys5.1.2600.282546,59211-ม.ค.-200600:48x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE

วิธีการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด appwiz.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกเพื่อเลือกแบบ แสดงโปรแกรมปรับปรุง เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิก Windows XP Media ศูนย์ Edition 2005 KB912024แล้ว คลิก การเอาออก.
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เครื่องมือ Spunist.exe เพื่อลบการยกเลิกการปรับปรุงนี้ เครื่องมือ Spuninst.exe อยู่ใน %windir%\$NTUninstallKB นี้nnnnnnโฟลเดอร์ \Spuninst $ เครื่องมือนี้สนับสนุนสวิตช์การติดตั้งต่อไปนี้:
 • /? แสดงรายการของสวิตช์การติดตั้ง
 • /u ใช้โหมดอัตโนมัติ
 • /f บังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ จบการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ชัตดาวน์
 • /z ไม่ต้องรีสตาร์ทเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • /q ใช้โหมด quiet โหมดเงียบต้องไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Media Center

เนื่องจาก Microsoft Windows XP Media Center Edition มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณหรือระบบ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์นี้ ผู้ผลิตของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง ด้วยคอมโพเนนต์เฉพาะเช่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะและการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตนั้น ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Windows XP Media Center Edition ติดต่อบริษัทผู้ผลิตของคุณโดยตรง เพราะผู้ผลิตคือที่มีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตได้ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 912024 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 04:01:23 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB912024 KbMtth