ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเพิ่มขนาดฐานข้อมูล 18 กิ 2 Service Pack 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange จำกัด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912375
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
ฟังก์ชันการทำงานใหม่ได้ถูกรวมเข้ากับ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ขณะนี้คุณสามารถกำหนดค่าขนาดจำกัดของฐานข้อมูล

มีการเพิ่มขนาดจำกัดของฐานข้อมูลสำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition จาก 16 GB ถึง 18 GB ขีดจำกัดสามารถเพิ่มได้สูงถึง 75 GB โดยใช้คีย์รีจิสทรี

Microsoft Exchange Server 2003 องค์กร Edition ไม่มีขีดจำกัดของขนาดฐานข้อมูลสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าขนาดจำกัดของฐานข้อมูล ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange Server 2003 หัวข้อวิธีใช้มีการปรับปรุงระหว่างการติดตั้ง Exchange Server 2003 SP2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการให้เราเพิ่มขีดจำกัดขนาดของฐานข้อมูล Exchange Server 2003 Service Pack 2 คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ
 • การแก้ไขอัตโนมัติทำงานสำหรับ Exchange Server 2003 SP2 Standard Edition เท่านั้น Exchange Server 2003 SP2 องค์กร Edition ไม่มีขีดจำกัดของขนาดฐานข้อมูลการกำหนดค่าเริ่มต้น
 • คุณควรพิมพ์ค่าจำนวนเต็มระหว่าง1ถึง75ในกล่องค่า ค่าเลขจำนวนเต็มเหล่านี้แสดงถึงขนาดสูงสุดของฐานข้อมูลในกิกะไบต์ (GB)
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้ไขปัญหาไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฐานข้อมูล Exchange Server 2003 SP2 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณเพิ่มขนาดสูงสุดของฐานข้อมูลที่มีอัตราแลกเปลี่ยน ตรวจสอบว่า เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์เพียงพอจะพร้อมใช้งานสำหรับฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange 2003 SP2 คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกที่หนึ่งจิสตรี ตามความเหมาะสมสำหรับร้านค้าที่คุณต้องการเพิ่ม:
  • สำหรับเก็บกล่องจดหมาย คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ชื่อเซิร์ฟเวอร์\Private-GUID ที่เก็บกล่องจดหมาย
  • สำหรับที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ชื่อเซิร์ฟเวอร์\Public-GUID ที่เก็บสาธารณะ
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 4. ในกล่องค่าใหม่ #1พิมพ์ ขนาดจำกัดของฐานข้อมูลเป็น Gbแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่ขนาดจำกัดของฐานข้อมูลเป็น Gbและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. คลิกเลขฐานสิบและจากนั้น พิมพ์จำนวนเต็มจาก 1 เมื่อต้องการ 75 ในกล่องValue data

  หมายเหตุ ค่าเลขจำนวนเต็มเหล่านี้แสดงถึงขนาดสูงสุดของฐานข้อมูลในกิกะไบต์ (GB) ตัวอย่างเช่น ค่า 75 แสดงถึงฐานข้อมูลที่มีขนาดสูงสุด 75 gb
 7. คลิกตกลงและจากนั้น ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. เริ่มบริการ Microsoft Exchange ที่เก็บข้อมูล ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
  2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
   หยุดสุทธิ msexchangeis
  3. หลังจากที่การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ได้หยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
   เริ่มต้นสุทธิ msexchangeis
 9. ตรวจสอบบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่า มีการตั้งขนาดฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด eventvwrแล้ว คลิกตกลง
  2. ในเครื่องมือตัวแสดงเหตุการณ์ คลิกแอพลิเคชัน
  3. คลิกสองครั้งที่รหัสเหตุการณ์ 1216 เพื่อตรวจสอบว่า มีการตั้งขนาดฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าขนาดจำกัดใหม่ของฐานข้อมูลเมื่อคุณใช้ Exchange Server 2003 SP2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มขนาดฐานข้อมูลใน Exchange ชั่วคราว Server 2003 การ Service Pack 1 หรือรุ่นก่อนหน้าของ Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828070 ที่เก็บกล่องจดหมาย Exchange Server ไม่ได้ต่อเชื่อมเมื่อฐานข้อมูลที่เก็บกล่องจดหมายมาถึงขีดจำกัด 16 กิกะไบต์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวให้เพิ่ม ขนาดใน Exchange 2000 Server ฐานข้อมูล ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
813051 วิธีการเพิ่มขนาดจำกัดของฐานข้อมูล 16 กิกะไบต์ Exchange 2000 เป็นการชั่วคราว

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.
fixit แก้ไข fixme

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 912375 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 04:07:52 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhowto kbexchstore kbexchtechbulletin kbfixme kbmsifixme kbmt KB912375 KbMtth
คำติชม