ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 13

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912817
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก


สรุป
บทความนี้แสดง Microsoft COM + บักที่คงอยู่ในชุดใน Microsoft Windows XP Post-Service Pack 2 (SP2) COM + Hotfix Rollup รวม 13 แต่ละแพคเกจประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่นำออกใช้ในการก่อนหน้า Windows XP SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี COM + ยกเลิกคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

นอกจากนี้ยังมีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ รับการบันทึกปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • ข้อความเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) intrinsics จะไม่ถูกต้อง marshaled
 • defect รหัสทำให้ตัวชี้ null ที่ถูกอ้างอิงไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการโหลดหนา
 • รหัสบกพร่องในเส้นทางที่ unmarshaling ข้อมูลอาจทำให้เป็น failfast เงื่อนไขและหน่วยความจำรั่วออก
 • Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MSDTC) ไม่เริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AMD64
 • กระบวนการGetAuthenticationLevelฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มเข้าไปITransactionBridgeNetworkConfigอินเทอร์เฟซ
 • โครงสร้าง SAFEARRAY ที่ประกอบด้วยชนิดข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้จะไม่ถูกต้อง marshaled
 • แฟ้ม Ole32.dll ส่งกลับรหัสความสำเร็จอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณไม่สำเร็จอ่านข้อมูล CLSID stub พร็อกซีจากรีจิสทรี
 • มีการปรับปรุงความปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรหัสสร้างพร็อกซีในแฟ้ม Ole32.dll
 • มีการปรับปรุงความปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปยังอินเทอร์เฟซของโครงสร้างแบบจำลองวัตถุคอมโพเนนต์ของ Microsoft (COM) ไม่สามารถเรียกอินเทอร์เฟซเหล่านี้จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระยะไกล
 • กระบวนการ dcom ที่จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้เมื่อตัวบ่งชี้ความปลอดภัยเฉพาะ (SID) และการเข้าสู่ระบบ SID ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้

  หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • เมื่อคุณใช้การSaveChangesวิธีการเพิ่มสมาชิก transient ใหม่ไปยังTransientSubscriptionคอลเลกชัน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อความได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มีรหัสข้อผิดพลาดของ 80070005
 • subordinate ยังอาจถูกเอาออกจากรายการรองในตัวจัดการทรานแซคชันได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการส่งออกที่ซ้ำกันของ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น MSDTC ที่ไม่ถูกต้อง decrement พื้นที่การบันทึกล็อกทั้งหมดที่อยู่ในขณะนี้กำลังถูกใช้
 • คอลเลกชันเบจพร้อมกันถูกปิดใช้งานถ้าบริดจ์ธุรกรรมที่ตรวจพบถูกจัดการหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • คุณสามารถสอบถาม MSDTC สำหรับการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลการกำหนดค่าเครือข่ายหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลทรัพยากรคลัสเตอร์
 • คุณสามารถสอบถาม MSDTC สำหรับรายละเอียดที่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนของคลัสเตอร์และสถานการณ์พร็อกซีระยะไกลได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้โพรโทคอล AtomicTransaction WS หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft Windows Installer อาจไม่ติดตั้งตามที่คาดไว้ ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีการเรียกขั้นตอนระยะไกลทำให้ Windows Installer เพื่อตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ที่มีอยู่ ถ้าโฟลเดอร์ที่มีอยู่ และบัญชีบริการเครือข่ายไม่มีสิทธิ์อ่านในโฟลเดอร์ โปรแกรมประยุกต์อาจติดตั้งได้ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้อาจทำยังให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าเนื่องจากเขียนไปยังล็อกแอพลิเคชันในตัวแสดงเหตุการณ์จำนวนมากเหตุการณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

การขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows XP SP2 หรือ Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

บักที่มีแก้ไขในแพคเกจ Windows XP SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี COM + hotfix ยกเลิกโปรแกรม จะสะสม ต่อไปนี้คือ รายการของบทความต่าง ๆ สำหรับแพคเกจการยกเลิกก่อนหน้านี้:
 • 317926ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 1
 • 330227ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 5
 • 828758ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM + 1.5 Rollup ชุด 6
 • 870769ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 8
 • 895200ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 9
 • 896728ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 10
 • 897696ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 11
 • 910720ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 12

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจนี้ประกอบด้วยการเปิดใช้งาน

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows XP SP2, x 86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษ
Catsrv.dll2001.12.4414.310225,79214 2006 Feb06:18SP2
Catsrvut.dll2001.12.4414.310625,15214 2006 Feb06:18SP2
Clbcatex.dll2001.12.4414.310110,08014 2006 Feb06:18SP2
Clbcatq.dll2001.12.4414.310498,68814 2006 Feb06:18SP2
Colbact.dll2001.12.4414.31060,41614 2006 Feb06:18SP2
Comadmin.dll2001.12.4414.310195,07214 2006 Feb06:18SP2
Comrepl.dll2001.12.4414.31097,79214 2006 Feb06:18SP2
Comsvcs.dll2001.12.4414.3101,267,71214 2006 Feb06:18SP2
Comuid.dll2001.12.4414.310539,64814 2006 Feb06:18SP2
Es.dll2001.12.4414.310243,20014 2006 Feb06:18SP2
Migregdb.exe2001.12.4414.3107,68014 2006 Feb00:33SP2
Msdtcprx.dll2001.12.4414.310426,49614 2006 Feb06:18SP2
Msdtctm.dll2001.12.4414.310956,41614 2006 Feb06:18SP2
Msdtcuiu.dll2001.12.4414.310161,28014 2006 Feb06:18SP2
Mtxclu.dll2001.12.4414.31066,56014 2006 Feb06:18SP2
Mtxoci.dll2001.12.4414.31091,13614 2006 Feb06:18SP2
Ole32.dll5.1.2600.28461,286,14414 2006 Feb06:18SP2
Olecli32.dll5.1.2600.284674,75214 2006 Feb06:18SP2
Olecnv32.dll5.1.2600.284637,37614 2006 Feb06:18SP2
Rpcss.dll5.1.2600.2846398,84814 2006 Feb06:18SP2
Stclient.dll2001.12.4414.31059,39214 2006 Feb06:18SP2
Txflog.dll2001.12.4414.310101,37614 2006 Feb06:18SP2
Xolehlp.dll2001.12.4414.31011,77614 2006 Feb06:18SP2
windows XP SP1, x 86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษ
Catsrv.dll2001.12.4414.64220,67214 2006 Feb06:25SP1
Catsrvut.dll2001.12.4414.64581,63214 2006 Feb06:25SP1
Clbcatex.dll2001.12.4414.64110,08014 2006 Feb06:25SP1
Clbcatq.dll2001.12.4414.64497,15214 2006 Feb06:25SP1
Colbact.dll2001.12.4414.6462,46414 2006 Feb06:25SP1
Comadmin.dll2001.12.4414.64187,39214 2006 Feb06:25SP1
Comrepl.dll2001.12.4414.6489,60014 2006 Feb06:25SP1
Comsvcs.dll2001.12.4414.641,179,64814 2006 Feb06:25SP1
Comuid.dll2001.12.4414.64499,20014 2006 Feb06:25SP1
Es.dll2001.12.4414.64227,32814 2006 Feb06:25SP1
Migregdb.exe2001.12.4414.646,65611 2006 Feb00:34SP1
Msdtcprx.dll2001.12.4414.64368,64014 2006 Feb06:25SP1
Msdtctm.dll2001.12.4414.64974,33614 2006 Feb06:25SP1
Msdtcuiu.dll2001.12.4414.64150,52814 2006 Feb06:25SP1
Mtxclu.dll2001.12.4414.6464,51214 2006 Feb06:25SP1
Mtxoci.dll2001.12.4414.6483,45614 2006 Feb06:25SP1
Ole32.dll5.1.2600.18011,190,40014 2006 Feb06:25SP1
Olecli32.dll5.1.2600.180168,60814 2006 Feb06:25SP1
Olecnv32.dll5.1.2600.180135,32814 2006 Feb06:25SP1
Rpcrt4.dll5.1.2600.1361535,55206 2004 มีนาคม02:16SP1
Rpcss.dll5.1.2600.1801277,50414 2006 Feb06:25SP1
Srrstr.dll5.1.2600.1765226,81627 2005 Oct19:06SP1
Stclient.dll2001.12.4414.6455,29614 2006 Feb06:25SP1
Txflog.dll2001.12.4414.6497,28014 2006 Feb06:25SP1
Xolehlp.dll2001.12.4414.6411,77614 2006 Feb06:25SP1
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
qns

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 912817 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 04:16:55 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft COM+ 1.5

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbmt KB912817 KbMtth
คำติชม