ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อ ADO.NET ใช้คลาส SqlBulkCopy

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913177
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อใช้ Microsoft ADO.NET เชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์นี้SqlBulkCopyคลา คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
หมดเวลาหมดอายุแล้ว รอบระยะเวลาการหมดเวลาที่ผ่านไปก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของการดำเนินงาน หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน) ที่ System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน) ที่ System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj) ที่ System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (runBehavior RunBehavior, cmdHandler SqlCommand, dataStream SqlDataReader, bulkCopyHandler BulkCopySimpleResultSet, stateObj TdsParserStateObject) ที่ System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServerInternal() ที่ System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteRowSourceToServer (Int32 columnCount) ที่ System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy.WriteToServer (เครื่องอ่าน IDataReader) ที่ ConsoleApplication1.Program.Main (สตริงการ[]อาร์กิวเมนต์)
หมายเหตุ:
  • เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลที่จะคัดลอก อาจไม่มีขนาดที่ระบุหรือช่วงของขนาดที่เจาะจงที่อย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดข้อผิดพลาด
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลดแฟ้มที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

มีการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 x

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
http://download.microsoft.com/download/2/C/5/2C5BCDC9-3241-443A-9F96-4E0B0EDFA727/NDP20-KB916002-X86.exe

มีการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64 x

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
http://download.microsoft.com/download/D/3/9/D39C79DF-4158-45DF-9031-92C52AB0ED19/NDP20-KB916002-X64.exe

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Itanium

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
http://download.microsoft.com/download/0/0/3/00392DD3-5B4F-4D99-94E8-6827B8F8D7EF/NDP20-KB916002-IA64.exeหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากการMultipleActiveResultSetsคุณสมบัติของสายอักขระการเชื่อมต่อได้ถูกเซ็ตเป็น True สำหรับวัตถุ SQLConnection อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณใช้การกำหนดค่านี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันปัญหานี้ กระบวนการMultipleActiveResultSetsคุณสมบัติของสายอักขระการเชื่อมต่อควรเท่านั้นถูกเปิดใช้งานถ้าแอพลิเคชันไคลเอนต์อย่างต้องรักษาผลลัพธ์หลายที่ใช้งานอยู่บนการเชื่อมต่อ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ