ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Microsoft Internet Explorer 6 อาจมีปัญหาเมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือแสดงตัวอย่างเว็บเพจ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913788
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
Microsoft Internet Explorer 6 อาจมีปัญหาเมื่อคุณพยายามพิมพ์เว็บเพจหรือเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ตัวเลือกเพื่อดูเว็บเพจ นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็นว่า มีแท็กDIVซ้อนกันหลายร่วมกับลักษณะการจัดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ในรหัสแหล่งที่มาของเว็บเพจ

หมายเหตุ คลิก แหล่งที่มา ในการ มุมมอง เมนูในโปรแกรม Internet Explorer 6 เมื่อต้องดูรหัสแหล่งที่มาของเว็บเพจ ในกรณีนี้ คุณอาจสังเกตเห็นว่า รหัสแหล่งที่มาของเว็บเพจที่ประกอบด้วยส่วนคำสั่งที่มีลักษณะส่วนคำสั่งต่อไปนี้
 <DIV style=" POSITION: absolute; LEFT: 0; TOP: 0px; HEIGHT: 100px">  <DIV>  <DIV>  'Some objects inside the DIV  </DIV></DIV></DIV>
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้ด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
Windows XP Service Pack 2 (SP2), x รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Browseui.dll6.0.2900.28381,022,97601 2006 กุมภาพันธ์06:23x 86SP2
Iepeers.dll6.0.2900.2838251,90401 2006 กุมภาพันธ์06:23x 86SP2
Mshtml.dll6.0.2900.28383,073,02401 2006 กุมภาพันธ์06:23x 86SP2
Shdocvw.dll6.0.2900.28381,495,04001 2006 กุมภาพันธ์06:23x 86SP2
Shlwapi.dll6.0.2900.2838474,11201 2006 กุมภาพันธ์06:23x 86SP2
Urlmon.dll6.0.2900.2838613,37601 2006 กุมภาพันธ์06:23x 86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.283822,52801 2006 กุมภาพันธ์01:02x 86SP2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบDIVแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

เรียกข้อมูลการกองซ้อน

ถ้าใช้ดีบัก WinDbg เพื่อดีบัก ปัญหานี้คุณอาจสังเกตเห็นเรียกข้อมูลกองซ้อนที่มีลักษณะต่อไปนี้:
(13c.668): Access violation - code c0000005 (first chance)First chance exceptions are reported before any exception handling.This exception may be expected and handled.eax=00000001 ebx=00000000 ecx=00000000 edx=00000000 esi=00000000 edi=01ccdb70eip=7d52b7a9 esp=05dfa58c ebp=05dfa5a8 iopl=0 nv up ei pl zr na po nccs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00010246mshtml!CDispNode::Destroy+0x8:7d52b7a9 395e08 cmp [esi+0x8],ebx ds:0023:00000008=???????? 05dfa590 7d688aa7 mshtml!CDispNode::Destroy+0x805dfa5a8 7d5be143 mshtml!CLayout::DestroyDispNodeArray+0x4205dfa5b4 7d6b36da mshtml!CLayout::Detach+0x2c05dfa5cc 7d5c8722 mshtml!CDisplay::UndoMeasure+0x6605dfa978 7d524ce8 mshtml!CDisplay::RecalcLinesWithMeasurer+0x98005dfaaf8 7d51a7d7 mshtml!CDisplay::RecalcLines+0x6705dfab10 7d51aab0 mshtml!CDisplay::RecalcView+0x6b05dfabb8 7d51b8a8 mshtml!CFlowLayout::CalcTextSize+0x2ee05dfadfc 7d51ef83 mshtml!CFlowLayout::CalcSizeCoreCompat+0xf6405dfae14 7d51e7a2 mshtml!CFlowLayout::CalcSizeCore+0x4105dfae4c 7d51b03d mshtml!CFlowLayout::CalcSizeVirtual+0x17e05dfaf60 7d5489fb mshtml!CLayout::CalcSize+0x22405dfafd4 7d549595 mshtml!CFlowLayout::MeasureSite+0x1e505dfb018 7d5494cc mshtml!CFlowLayout::GetSiteWidth+0x12b05dfb044 7d6ccb8d mshtml!CLSMeasurer::GetSiteWidth+0x8005dfb150 7d5ce99c mshtml!CRecalcLinePtr::AlignObjects+0x30b05dfb1d0 7d526f20 mshtml!CRecalcLinePtr::CalcAlignedSitesAtBOLCore+0x1d705dfb220 7d527b8b mshtml!CRecalcLinePtr::CalcAlignedSitesAtBOL+0xa905dfb2d4 7d526a0e mshtml!CRecalcLinePtr::MeasureLine+0x38405dfb690 7d524ce8 mshtml!CDisplay::RecalcLinesWithMeasurer+0x502

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 913788 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 04:31:25 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB913788 KbMtth
คำติชม