ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ดีบักใน Visual Studio 2005 เพื่อตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมประยุกต์ไลบรารี MFC คลาส: "ผู้ช่วยของ Debugging Managed 'LoaderLock' ตรวจพบปัญหาใน ' <filename.exe> ' " </filename.exe>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913996
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้ดีบักใน Microsoft Visual Studio 2005 เพื่อตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมประยุกต์ไลบรารีคลาส Microsoft มูลฐานระดับชั้น (MFC) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ผู้จัดการแก้จุดบกพร่องช่วย 'LoaderLock' ตรวจพบปัญหาใน 'filename.exe'.ข้อมูลเพิ่มเติม: พยายามที่จัดการการดำเนินการภายในตัวโหลดของระบบปฏิบัติการล็อก ไม่พยายามที่จะเรียกใช้รหัสภายในการเตรียมใช้งานฟังก์ชัน DllMain หรือรูปภาพที่ได้รับการจัดการเนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจทำให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อที่ยกเลิก
หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แอพพลิเคชันไลบรารีคลาส MFC ภายนอกดีบักเดียวกัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะวิธีการที่ดีบักเกอร์ใน Visual Studio 2005 เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดการที่ใช้ Microsoft มูลฐานคลาสรุ่น 8.0 ในหนึ่งหรือแฟ้ม DLL ที่เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่โหลดแฟ้ม DLL ที่ผสม แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Visual Studio 2005 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Afxstat_.hไม่สามารถใช้งานได้11,33528 2006 แจ03:19ไม่สามารถใช้งานได้
Dllmodul.cppไม่สามารถใช้งานได้8,13628 2006 แจ04:30ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80.libไม่สามารถใช้งานได้825,86028 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80d.libไม่สามารถใช้งานได้843,58628 2006 แจ04:30ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้657,40828 2006 แจ04:30ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้694,63428 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80.libไม่สามารถใช้งานได้932,49228 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80d.libไม่สามารถใช้งานได้892,88628 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้367,74828 2006 แจ05:08ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้688,42028 2006 แจ04:30ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80.libไม่สามารถใช้งานได้793,81828 2006 แจ04:30ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80d.libไม่สามารถใช้งานได้1,044,35028 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้372,17428 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้740,23028 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้371,90228 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้380,29028 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้372,27828 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้370,59428 2006 แจ05:08ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้371,79828 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้381,92628 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้367,71228 2006 แจ05:08ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้377,57028 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้370,47228 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้380,21828 2006 แจ05:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80u.libไม่สามารถใช้งานได้691,35628 2006 แจ08:42ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcs80ud.libไม่สามารถใช้งานได้375,35628 2006 แจ05:08ไม่สามารถใช้งานได้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 913996 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 04:33:24 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB913996 KbMtth
คำติชม