ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
i>
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณกู้คืนข้อมูลสำรองที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "Windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของ"

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914049
  อาการ
  คุณคืนค่าการ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) - ตามสำรองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หลังจากคุณบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของ กรุณาทำรายงานปัญหานี้เป็น: โหลดการ DLLs จำเป็นสำหรับเคอร์เนล กรุณาติดต่อของคุณสนับสนุนการรายงานปัญหานี้
  สาเหตุ
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม ntoskrnl.exe ที่ได้รับและการ Hal.dll จะไม่ตรงกัน
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ขยาย และคัดลอกแฟ้ม Hal.dll และ ntoskrnl.exe ที่ได้รับที่ถูกต้องจากซี Windows Server 2003 SP1 ดีไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ก่อนที่คุณทำการคืนค่าการสำรองข้อมูล

   ใช้แฟ้ม Setup.log เพื่อกำหนดถูกต้อง Hal.dll ntoskrnl.exe ที่ได้รับแฟ้มและการแทน แฟ้ม Setup.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\Repair แตกต่างกัน Hal และ Ntoskrnl แฟ้มต่าง ๆ ที่สามารถใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบ แฟ้ม Setup.log แสดงแฟ้มที่มีการติดตั้งบนระบบที่ระบุ
  • ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 ในดิสก์ไดรฟ์ใหม่ก่อนที่คุณทำการคืนค่าการสำรองข้อมูล การติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update เว็บไซต์ Microsoft Update หรือ Windows Server Update Services (WSUS)

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  326671เกิดข้อผิดพลาด: Windows ไม่สามารถเริ่มต้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการ...

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ