วิธีการที่ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 กำหนดจำนวนของ CPU และใช้ cpu ในระหว่างการประมวลผล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914278
บทนำ
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition สามารถเพียงใช้ CPU ที่หนึ่ง ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์มีมากกว่าหนึ่ง CPU บทความนี้กล่าวถึงด้านต่อไปนี้ของวิธีที่ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ใช้ cpu:
  • วิธีการที่ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 กำหนดจำนวนของ CPU สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
  • วิธี Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ใช้ cpu หลักหลายและ cpu การเปิดใช้งานเทคโนโลยี Intel Hyper เธรด (HT) ในระหว่างการประมวลผล

    หมายเหตุ:เทคโนโลยี HT ถูกเรียกอีกอย่างว่าพร้อมเธรด (SMT)
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการที่ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 กำหนดจำนวนของ CPU สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนของ CPU สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 เท่านั้นนับ chips ตัวประมวลผลที่มีอยู่จริงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น Edition ด่วนของ SQL Server 2005 นับ CPU แบบหลักเดียว เป็น CPU แบบ dual-core หรือ CPU ที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี HT เป็น CPU หนึ่ง

คุณสามารถติดตั้ง Edition ด่วนของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่าหนึ่ง CPU อย่างไรก็ตาม Edition ด่วนของ SQL Server 2005 จะใช้เฉพาะ CPU หนึ่ง

วิธีการที่ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ใช้ cpu ในระหว่างการประมวลผล

Edition ด่วนของ sql Server 2005 รู้จักตัวประมวลผลเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบหลายหลักหรือ CPU ที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี HT
  • บนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบหลักหลาย Edition ด่วนของ SQL Server 2005 เริ่มต้นตัวจัดกำหนดการแยกต่างหากสำหรับแต่ละหลัก
  • บนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี HT, Edition ด่วนของ SQL Server 2005 เริ่มต้นตัวจัดกำหนดการแยกต่างหากสำหรับแต่ละตัวประมวลผลแบบลอจิคัล
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี CPU แบบ dual-core, Edition ด่วนของ SQL Server 2005 เริ่ม schedulers แยกกันสอง schedulers ทั้งสองจะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 2005 Express Edition จะใช้ ลักษณะการทำงานนี้ให้ SQL Server 2005 Express Edition ทำขนานบางตัวประมวลผลภายในขีดจำกัดของ CPU หนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Microsoft SQL Server 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม