คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่าง น้อยหนึ่งเมื่อคุณพยายามที่จะทำการร้องขอ HTTP ในโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่แล้วภายในใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:915599
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณใช้ Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1) เพื่อทำการร้องขอ HTTP หรือเมื่อคุณเรียกใช้บริการเว็บ
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะทำการร้องขอ HTTP ในโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
เกิดข้อผิดพลาด 2
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในการส่ง
เกิดข้อผิดพลาด 3
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในแบบ receive
เกิดข้อผิดพลาด 4
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: เซิร์ฟเวอร์มีการละเมิดโพรโทคอล HTTP ที่กำหนดไว้
เกิดข้อผิดพลาด 5
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: ไม่ไม่สร้างสถานีที่มีความปลอดภัยสำหรับ SSL/TLS ได้
เกิดข้อผิดพลาด 6
การดำเนินการที่มีเวลาออก
สาเหตุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ.NET Framework ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ดับเป็นเครือข่ายเกิดขึ้น
 • พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์บล็อกการร้องขอ HTTP
 • เกิดปัญหาระบบชื่อโดเมน (DNS)
 • เกิดปัญหาการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูวิธีแก้ปัญหา A, B และ C.

เกิดข้อผิดพลาด 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถส่ง HTTP ร้องขอ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถส่งการร้องขอ HTTP ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อได้ถูกปิด หรือไม่พร้อมใช้งาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะส่งจำนวนมากข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูวิธีแก้ปัญหา A, D, E, F และ O.

เกิดข้อผิดพลาด 3

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นโดยไม่คาดคิดปิดการเชื่อมต่อโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP) ที่มีอยู่ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อค่าหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายมีการตั้งค่าต่ำเกินไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูวิธีแก้ปัญหา A, D, E, F และ O. ปัญหาอาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ได้ถ้ามีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่การเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิด เช่นถ้า มีข้อยกเว้น unhandled ขัดข้องกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ วิเคราะห์ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูว่า นี้อาจมีปัญหา

เกิดข้อผิดพลาด 4

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ.NET Framework ตรวจพบว่า การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สอดคล้องกับ HTTP 1.1 RFC ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการตอบสนองประกอบด้วยส่วนหัวไม่ถูกต้องหรือตัวคั่นส่วนหัวไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูวิธีแก้ปัญหา A และ G.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนหัว HTTP ไปที่เว็บ Consortium เวิลด์ไวด์เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

เกิดข้อผิดพลาด 5

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังใช้ใบรับรองของไคลเอนต์ที่ไม่ถูกต้องหรือการรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง
 • คุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ TCP
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะส่งจำนวนมากข้อมูล
 • การตั้งค่าหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นถูกกำหนดค่าต่ำเกินไป
 • คุณกำลังประสบปัญหาความเข้ากันได้ของโพรโทคอลที่มี HTTPS
สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อ TCP ดูวิธีแก้ปัญหา A, D, E, F และ O. สำหรับปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ใบรับรองปัญหา ดูวิธีแก้ปัญหา H และฉัน สำหรับปัญหาความเข้ากันได้โพรโทคอล HTTPS ดูที่ความละเอียด J.

เกิดข้อผิดพลาด 6

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อถึงค่าการหมดเวลาของไคลเอ็นต์ก่อนที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น:
 • สร้างการเชื่อมต่อแบบ HTTP
 • การตอบสนองของ HTTP ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์
 • กระแสข้อมูลข้อมูลทั้งหมดเขียน หรืออ่าน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูวิธีแก้ปัญหา A, E, K, L, M และ N.
การแก้ไข
หมายเหตุ:รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจนำไปใช้เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น วิธีแก้ปัญหาไม่ทั้งหมดเหล่านี้นำไปใช้กับปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด ดูคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาในส่วน "การทำให้เกิด" เพื่อตรวจสอบวิธีแก้ไขที่ใช้

ความละเอียด A

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้.NET Framework รุ่นล่าสุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
318785วิธีการตรวจสอบ.NET Framework รุ่นที่มีการติดตั้ง และการเซอร์วิสแพ็คได้ถูกประยุกต์ใช้

Resolution B

To resolve this problem, make sure that the proxy settings are correct. To do this, use the following techniques:

Resolution C

To resolve this problem, make sure that the application has permissions to make network calls and to make socket calls. This resolution applies when the application that makes theHttpWebRequestcall runs inside a Web application. You may have to grant Read permissions to the ASPNET account so that you can access the following resources:
 • The Microsoft WinSockProxy WS2.0 Provider (Wspwsp.dll) file
 • กระบวนการ
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DnsCache
  registry key
 • กระบวนการ
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2
  registry key
หมายเหตุ:To determine whether the ASPNET worker process has the necessary permissions, use the FileMon utility and the RegMon utility. To download the FileMon utility and the RegMon utility, visit the following Sysinternals Web site:ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Resolution D

To resolve this problem, disable the keep-alive feature. In the .NET Framework, set theHttpWebRequest.KeepAliveproperty to FALSE. To do this when you call a Web service, follow these steps.

หมายเหตุ:The keep-alive feature is required for NTLM authentication.
 1. Create a new class by inheriting from the generated proxy class.
 2. Add a method to the class to override theGetWebRequestวิธีการ This change lets you access theHttpWebRequestวัตถุ If you are using Microsoft Visual C#, the new method must be similar to the following.
  class MyTestService:TestService.TestService{  protected override WebRequest GetWebRequest(Uri uri)  {    HttpWebRequest webRequest = (HttpWebRequest) base.GetWebRequest(uri);    //Setting KeepAlive to false    webRequest.KeepAlive = false;    return webRequest;  }}
  If you are using Microsoft Visual Basic .NET, the new method must be similar to the following.
  Class MyTestService   Inherits TestService.TestService    Protected Overrides Function GetWebRequest(ByVal uri As Uri) As System.Net.WebRequest      Dim webRequest As System.Net.HttpWebRequest      webRequest = CType(MyBase.GetWebRequest(uri), System.Net.HttpWebRequest)      'Setting KeepAlive to false       webRequest.KeepAlive = False      GetWebRequest = webRequest    End FunctionEnd Class
 3. Create an instance of the new class, and then use the new class to call the Web service method.

Resolution E

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่านี้ServicePointManager.MaxServicePointIdleTimeproperty to less than the time-out value of the server keep-alive connection.

หมายเหตุ
 • When aServicePointobject has been idle for the time that is specified in theMaxIdleTimeproperty, it is eligible for garbage collection.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการServicePointManager.MaxServicePointIdleTimeมีการตั้งค่าคุณสมบัติก่อนที่จะทำการร้องขอ HTTP ใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการServicePointManager.MaxSercvePointIdleTimeคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ความละเอียด F

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มค่าการหมดเวลา ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และ บนอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ เมื่อต้องการเพิ่มค่าการหมดเวลาใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกที่ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้อง การกำหนดค่าใหม่ แล้ว คลิกเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาที่เว็บไซต์ที่คุณต้อง การกำหนดค่าใหม่ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. พิมพ์ค่าใหม่ในการการหมดเวลาการเชื่อมต่อกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.

ความละเอียด G

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เซ็ตuseUnsafeHeaderParsingเมื่อต้องการTrue.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ useUnsafeHeaderParsing คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888528บักที่คงอยู่ในใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 แต่ไม่อธิบายไว้ในที่อื่นในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่แต่ละ ราย

ความละเอียด H

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใส่ใบรับรองไคลเอ็นต์ที่ถูกต้องสำหรับแอพลิเคชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ใบรับรองของไคลเอ็นต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
901183วิธีการเรียกใช้บริการเว็บ โดยใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์สำหรับการรับรองความถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บ
895971วิธีการส่งใบรับรองไคลเอ็นต์ โดยใช้คลาส HttpWebRequest และ HttpWebResponse ใน Microsoft Visual c# .NET

ความละเอียดของฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ จัดหาใบรับรองการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยการติดตั้งใบรับรอง (CA) หน่วยงานจัดเก็บใบรับรองหลัก หรือ โดยการแก้ไขชื่อทั่วไปของใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
813618การแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย: ชื่อของการรับรองความปลอดภัยไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับชื่อของไซต์
คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขรหัสโปรแกรมประยุกต์ให้ละเว้นคำเตือนใบรับรองเหล่านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ของคุณเองICertificatePolicyอินเทอร์เฟซ คุณสามารถตั้งค่าแล้วนี้ServicePointManager.CertificatePolicyคุณสมบัติการใช้อินสแตนซ์นโยบายใบรับรองของคุณก่อนที่การเรียกวิธีการให้บริการเว็บทำ

หมายเหตุ:กระบวนการICertificatePolicy.CheckValidationResultวิธีการที่ใช้นโยบายการตรวจสอบใบรับรองของโปรแกรมประยุกต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการICertificatePolicy.CheckValidationResultวิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างรหัส คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
823177PRB: "System.Net.WebException ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจไม่สร้างความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล"เมื่อคุณอัพเกรด.NET Framework
สิ่งสำคัญเราขอแนะนำว่า คุณไม่ละเว้นคำเตือนใบรับรอง SSL ในรหัสเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้

ความละเอียด J

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนโพรโทคอล HTTPS จาก SSL การเลื่อนระดับความปลอดภัย (TLS)

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ TLS เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนโพรโทคอล HTTPS เพื่อ SSL เมื่อต้องการเปลี่ยนโพรโทคอล HTTPS ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ให้ดู "ServicePointManager.SecurityProtocolคุณสมบัติ"ส่วนบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:ตัวอย่างเช่น เพื่อสนับสนุนโพรโทคอล SSL3 และโพรโทคอล TLS1 ใช้รหัสที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
ServicePointManager.SecurityProtocol= SecurityProtocolType.Ssl3|SecurityProtocolType.Tls;
For more information about how to change the HTTPS protocol on the server computer, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
187498How to disable PCT 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0, or TLS 1.0 in Internet Information Services

Resolution K

To resolve this problem, increase the value of themaxConnectionคุณสมบัติ To do this, revise the configuration files for the application or add application code.

หมายเหตุ:The default value of themaxConnectionproperty is 2. For Microsoft ASP.NET-connected applications that call Web services, we recommend that you set a value of 12 times the number of processors. To set this value by using application code, use theServicePointManager.DefaultConnectionLimitคุณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการServicePointManager.DefaultConnectionLimitคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:To set this value by using the configuration files for the application, add the following code to the configuration file.
<connectionManagement> <add address="*" maxconnection="12"/></connectionManagement>
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้นี้<connectionmanagement></connectionmanagement>element, visit the following Microsoft Web site:

Resolution L

To resolve this problem, make sure that the time-out settings on the server and on other network devices are implemented correctly.For more information about how to implement time-out settings, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
904262The request that is sent by the HttpWebRequest class may stop responding when you use the HttpWebRequest class in an ASP.NET application

Resolution M

To resolve this problem, read about ASP.NET performance tuning.For more information about ASP.NET performance tuning, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
821268Contention, poor performance, and deadlocks when you make Web service requests from ASP.NET applications

Resolution N

To resolve this problem, increase the values of the time-out properties in the client application code. To do this, use the following properties:
 • HttpWebRequest.Timeout
 • HttpWebRequest.ReadWriteTimeout
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการHttpWebRequest.Timeoutคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการHttpWebRequest.ReadWriteTimeoutคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ความละเอียด O

ตรวจสอบการแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถส่ง HTTP 100 - การดำเนินต่อส่วนหัว นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้คาดรับ HTTP 100-หัวข้อการดำเนินต่อ

หมายเหตุ:การแก้ปัญหานี้จะมีผลบังคับใช้ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน HTTP 100-หัวข้อการดำเนินต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้ HTTP 100-ส่วนหัวของไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ต่อเนื่อง เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณสร้างเว็บการให้บริการการเรียกจากโปรแกรมประยุกต์ที่มีการเชื่อมต่อ ASP.NET ไปที่ Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินค้าจากคลัง deadlock เมื่อคุณสร้างเว็บการให้บริการการร้องขอจากโปรแกรมประยุกต์ที่มีการเชื่อมต่อ ASP.NET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821268contention ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดี และ deadlocks เมื่อคุณทำการร้องขอการบริการเว็บจากโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ที่มีการเชื่อมต่อ ASP.NET แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บเซอร์วิส เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เชื่อมต่อความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:มีใช้โพรโทคอล TCP ขนส่งสำหรับการร้องขอ HTTP tcp เป็นโพรโทคอที่เชื่อถือได้ เป็นการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเชื่อมต่อ TCP กะทันหัน แอพลิเคชัน retries ร้องขอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโพรโทคอล TCP และ เกี่ยวกับลักษณะการทำงานของไคลเอ็นต์ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ปิดการเชื่อมต่อ แวะเว็บ Consortium เวิลด์ไวด์เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ FileMon และโปรแกรมอรรถประโยชน์ RegMon คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
198038เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตัดสินค้าจากคลังแพคเกจและการปรับใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเครือข่าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
148942วิธีการจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่าย ด้วยการตรวจสอบเครือข่าย
812953วิธีการใช้การตรวจสอบเครือข่ายเพื่อจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่าย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 915599 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 04:53:33 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbmt KB915599 KbMtth
คำติชม