การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้ในไลบรารีของเวลารัน C อาจไม่เริ่มทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Visual Studio 2005 และถอนการติดแล้ว คุณตั้ง Visual Studio 2005 โดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916632
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2005 และถอนการติดแล้ว คุณตั้ง Visual Studio 2005 โดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ คุณติดตั้ง Visual Studio 2005 อีกครั้ง และถอนการติดแล้ว คุณตั้ง Visual Studio 2005 อีกครั้ง ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้ในไลบรารีของเวลารัน C อาจไม่เริ่มทำงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ PendingFileRenameOperations
มีการกำหนดค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีเพื่อลบไลบรารี Msvcr80.dll มีการกำหนดค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้เมื่อคุณถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 ไลบรารี Msvcr80.dll จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\WinSXS ไลบรารี Msvcr80.dll จะถูกลบเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว แต่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น เฉพาะ กับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป Visual Studio 2005 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Visual Studio 2005 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
เวอร์ชั่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
8.0.50727.93.policyไม่เกี่ยวข้อง71428 2006 มีนาคม19:51ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.93_x-ww_3fef51e9.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87029 2006 มีนาคม04:20ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft.vc80.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.93_x-ww_296d9888.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87829 2006 มีนาคม04:20ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.93_x-ww_3d4052a9.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,86929 2006 มีนาคม04:20ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft.vc80.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.93_x-ww_26be9948.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87729 2006 มีนาคม04:20ไม่เกี่ยวข้อง
Istreamไม่เกี่ยวข้อง36,87828 2006 มีนาคม21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Libcmt.libไม่เกี่ยวข้อง548,26828 2006 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Libcmtd.libไม่เกี่ยวข้อง775,60828 2006 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Libcpmt.libไม่เกี่ยวข้อง2,459,69428 2006 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Libcpmtd.libไม่เกี่ยวข้อง2,589,31428 2006 มีนาคม21:42ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.vc80.crt.manifestไม่เกี่ยวข้อง52228 2006 มีนาคม19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.vc80.debugcrt.manifestไม่เกี่ยวข้อง53129 2006 มีนาคม02:21ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_atl_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง146,43229 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_atl_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง167,42429 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_atl_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง123,90429 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_crt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง620,54429 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_crt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง2,476,03229 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_crt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง1,799,68029 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugcrt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง2,159,61629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugcrt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง3,983,87229 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugcrt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง2,287,10429 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugmfc_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง4,262,91229 2006 มีนาคม04:33ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugmfc_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง9,189,88829 2006 มีนาคม04:33ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugmfc_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง4,863,48829 2006 มีนาคม04:33ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugopenmp_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง113,66429 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugopenmp_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง152,06429 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_debugopenmp_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง110,59229 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_mfcloc_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง140,80029 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_mfcloc_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง137,72829 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_mfcloc_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง136,70429 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_mfc_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง1,596,41629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_mfc_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง5,818,88029 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_mfc_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง1,920,51229 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_openmp_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง102,40029 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_openmp_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง128,51229 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft_vc80_openmp_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง108,54429 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Msdia80.dll8.0.50727.93621,56828 2006 มีนาคม23:17x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.93516,09628 2006 มีนาคม19:47x 64
Msvcm80d.dll8.0.50727.931,015,80828 2006 มีนาคม20:07x 86
Msvcmrt.libไม่เกี่ยวข้อง1,088,96829 2006 มีนาคม02:22ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcmrtd.libไม่เกี่ยวข้อง1,129,54629 2006 มีนาคม02:22ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcp80.dll8.0.50727.931,098,24028 2006 มีนาคม19:48x 64
Msvcp80d.dll8.0.50727.933,229,18428 2006 มีนาคม19:50IA-64
Msvcprt.libไม่เกี่ยวข้อง1,482,03628 2006 มีนาคม20:06ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcprtd.libไม่เกี่ยวข้อง1,656,74829 2006 มีนาคม02:22ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcr80.dll8.0.50727.93824,32028 2006 มีนาคม19:46x 64
Msvcr80d.dll8.0.50727.931,171,45628 2006 มีนาคม20:07x 86
Msvcrt.libไม่เกี่ยวข้อง48,36828 2006 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcrtd.libไม่เกี่ยวข้อง8,88428 2006 มีนาคม21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcurt.libไม่เกี่ยวข้อง6,286,44429 2006 มีนาคม02:21ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcurtd.libไม่เกี่ยวข้อง6,788,38429 2006 มีนาคม02:22ไม่เกี่ยวข้อง
Ostreamไม่เกี่ยวข้อง32,10428 2006 มีนาคม20:07ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_atl_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_atl_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_atl_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_crt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_crt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_crt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugcrt_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugcrt_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:33ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugcrt_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:32ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugmfc_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:33ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugmfc_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugmfc_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:33ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugopenmp_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugopenmp_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_debugopenmp_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_mfcloc_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_mfcloc_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_mfcloc_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_mfc_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_mfc_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_mfc_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:34ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_openmp_x86.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_openmp_x86_ia64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Policy_8_0_microsoft_vc80_openmp_x86_x64.msmไม่เกี่ยวข้อง75,77629 2006 มีนาคม04:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tidtable.cไม่เกี่ยวข้อง21,91128 2006 มีนาคม20:07ไม่เกี่ยวข้อง
Tzset.cไม่เกี่ยวข้อง23,19028 2006 มีนาคม20:07ไม่เกี่ยวข้อง
vcredist_IA64.exe2.0.50727.936,538,75229 2006 มีนาคม04:01x 86
Vcredist_x64.exe2.0.50727.933,162,62429 2006 มีนาคม03:47x 86
vcredist_x86.exe2.0.50727.932,653,69629 2006 มีนาคม05:37x 86
X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.93_x-ww_0de56c09.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,86829 2006 มีนาคม04:20ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft.vc80.debugcrt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.93_x-ww_f763b2a8.manifestไม่เกี่ยวข้อง1,87629 2006 มีนาคม04:20ไม่เกี่ยวข้อง
-สถาปัตยกรรม Itanium เวอร์ชั่น
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Istreamไม่เกี่ยวข้อง32,64628 2006 มีนาคม19:51ไม่เกี่ยวข้อง
Libcmt.libไม่เกี่ยวข้อง10,865,41228 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Libcmtd.libไม่เกี่ยวข้อง13,832,92228 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Libcpmt.libไม่เกี่ยวข้อง8,197,08828 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Libcpmtd.libไม่เกี่ยวข้อง11,606,40828 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.vc80.crt.manifestไม่เกี่ยวข้อง52328 2006 มีนาคม19:30ไม่เกี่ยวข้อง
Msdia80.dll8.0.50727.932,084,35228 2006 มีนาคม21:08IA-64
Msvcmrt.libไม่เกี่ยวข้อง1,235,87028 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcmrtd.libไม่เกี่ยวข้อง1,273,21828 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcprt.libไม่เกี่ยวข้อง1,959,62428 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcprtd.libไม่เกี่ยวข้อง2,153,26428 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcrt.libไม่เกี่ยวข้อง1,166,39028 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcrtd.libไม่เกี่ยวข้อง1,201,25028 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcurt.libไม่เกี่ยวข้อง6,286,44428 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Msvcurtd.libไม่เกี่ยวข้อง6,963,22628 2006 มีนาคม19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Ostreamไม่เกี่ยวข้อง29,05228 2006 มีนาคม19:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tidtable.cไม่เกี่ยวข้อง21,91128 2006 มีนาคม19:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzset.cไม่เกี่ยวข้อง23,19028 2006 มีนาคม19:51ไม่เกี่ยวข้อง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916632 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 05:06:26 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbmt KB916632 KbMtth
คำติชม