การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "dbcc dbreindex" หรือคำสั่ง "เปลี่ยนดัชนี" ธุรกรรมบางอย่างจะไม่ทำสำเนาไปที่สมาชิกในการจำลองแบบทรานแซคชันใน SQL Server 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

916706
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
Bug #: 40000100 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
สรุป
บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ นำออกใช้:
 • ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • สิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน แพคเกจ
 • ระบุว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ระบุว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแทนที่ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ แพคเกจ
 • ระบุว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ หลังจากที่คุณใช้การ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วน แพคเกจ
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีการจำลองแบบทรานแซคชันใน Microsoft SQL Server 2005 คุณเรียกใช้คำสั่งdbcc dbreindexหรือคำสั่งการเปลี่ยนแปลงดัชนีในเวลาเดียวกันที่ทำงานของบริษัทตัวแทนการอ่านแฟ้มบันทึก ในสถานการณ์นี้ ไม่มีจำลองบางธุรกรรมเป็นสมาชิก

นอกจากนี้ เมื่อคุณเรียกใช้ SQL Server 2005 โดยใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ T8209 ข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้ม Errorlog ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 },ล้มเหลวบน rowsetId 72057594047430656 GetHoBtLockNoError, rowset อาจไม่มีอยู่ในแผนปัจจุบัน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] การค้นพบโหนดการเวอร์ชันสำหรับตาราง 629577281, rowset id 72057594047430656 ชนิด 52 แหล่ง 1 จำนวนคอลัมน์:14, {0xe2:10:6 d } {0xe2:10:6 d } {0xe2:10:6 d }
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 },m_fTableNotExist:1, m_tabid:629577281, m_pSchema_re:0, m_pSchema_se:1
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 },m_fTableNotExist:0
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 5
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 }, โหลดจำนวนคอลัมน์สำหรับตาราง [dbo][crsalh], จาก versioned schema{0xe2:10:6 d }{0xe2:10:6 d }{0xe2:10:6 d }{ 1 } จำนวนคอลัมน์: 14
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 6
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 }, SE การโหลดrowset สำหรับตาราง [dbo][crsalh], จาก versioned schema{0xe2:10:6 d }{0xe2:10:6 d }{0xe2:10:6 d }{ 1 } จำนวนคอลัมน์: 14
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 }, โหลด REข้อมูลคอลัมน์สำหรับตาราง [dbo][crsalh], จากการถ่ายทอดสดแบบแผน จำนวนคอลัมน์: 14
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8
<Date> <Time></Time></Date> spid74 [ReplSchemaTrace] {0xd2:109:3 }, โหลดคอลัมน์ที่พาร์ติชันสำหรับตาราง [dbo][crsalh] artid 5 จากแบบแผนการถ่ายทอดสด คอลัมน์จำนวน: 14
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทตัวแทนในการอ่านแฟ้มบันทึกไม่คัดลอกธุรกรรมทั้งหมดลงในฐานข้อมูลการแจกจ่าย
การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

หมายเหตุ พบหลายปัญหากับการจัดสร้างดัชนีใน SQL Server 2005 เราขอแนะนำคุณใช้ service pack ล่าสุดและการปรับปรุงสะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการจัดสร้างดัชนีในฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชันการจำลองแบบ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าไม่ปรากฏในหัวข้อนี้ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่ถูกแทนที่ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่บทความนี้แสดงรายการ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
SQL Server 2005 เวอร์ชั่น 32 บิต
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.1534.01,608,40821 2006 มีนาคม19:07x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.1534.01,559,25621 2006 มีนาคม19:07x 86
Msmdlocal.dll9.0.1534.015,597,78421 2006 มีนาคม19:07x 86
Msmdredir.dll9.0.1534.03,927,25621 2006 มีนาคม19:07x 86
Osql.exe2005.90.1534.051,41621 2006 มีนาคม19:06x 86
Replrec.dll2005.90.1534.0781,01621 2006 มีนาคม19:07x 86
Sqlaccess.dll2005.90.1534.0349,40021 2006 มีนาคม19:07x 86
Sqldiag.exe2005.90.1534.0960,21621 2006 มีนาคม19:07x 86
Sqlservr.exe2005.90.1534.028,780,81621 2006 มีนาคม19:07x 86
SQL Server 2005 เวอร์ชัน 64 บิต
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.1534.01,813,72022 2006 มีนาคม17:20x 64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.1534.01,551,06422 2006 มีนาคม17:20x 86
Msmdlocal.dll9.0.1534.015,597,78421 2006 มีนาคม19:07x 86
Msmdredir.dll9.0.1534.03,927,25621 2006 มีนาคม19:07x 86
Osql.exe2005.90.1534.083,67222 2006 มีนาคม17:19x 64
Replrec.dll2005.90.1534.01,007,32022 2006 มีนาคม17:20x 64
Sqlaccess.dll2005.90.1534.0356,56822 2006 มีนาคม17:20x 86
Sqldiag.exe2005.90.1534.01,127,64022 2006 มีนาคม17:20x 64
Sqlservr.exe2005.90.1534.039,442,64822 2006 มีนาคม17:19x 64
SQL Server 2005 รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.1534.02,521,81621 2006 มีนาคม23:04IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.1534.01,551,06421 2006 มีนาคม23:03x 86
Msmdlocal.dll9.0.1534.048,464,08821 2006 มีนาคม23:02IA-64
Msmdredir.dll9.0.1534.06,073,56021 2006 มีนาคม23:04IA-64
Osql.exe2005.90.1534.0123,09621 2006 มีนาคม23:02IA-64
Replrec.dll2005.90.1534.02,137,81621 2006 มีนาคม23:04IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.1534.0351,44821 2006 มีนาคม23:03x 86
Sqldiag.exe2005.90.1534.01,637,08021 2006 มีนาคม23:03IA-64
Sqlservr.exe2005.90.1534.072,395,99221 2006 มีนาคม23:02IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 2 ก่อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916706 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 13:54:17 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB916706 KbMtth
คำติชม